Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виконання завдання. А) у комірку А3 запишемо початкове значення аргументу (воно обирається довільно із

Читайте также:
  1. III. Тестове завдання.
  2. III. Тестове завдання.
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
  6. Варіанти для самостійного виконання
  7. Варіанти завдань для самостійного виконання
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

А) у комірку А3 запишемо початкове значення аргументу (воно обирається довільно із заданого інтервалу). В даному випадку знову запишемо значення 0.

Б) В комірку В3 запишемо функцію. В ролі параметра використаємо комірку А3. Ці два кроки аналогічні попередньому випадку.

В) Обираємо пункт меню Сервис – Поиск решения...

Г) Заповнюємо поля вікна Поиск решения

- в поле Установить целевую ячейку запишемо адресу комірки В3;

- перемикач Равной встановлюємо в позицію Максимальному значению;

- в поле Изменяя ячейкизаписуємо адресу комірки з параметром – А3;

- в поле Ограничения записуємо обмеження на параметр (в даному випадку на комірку А3). Запис обмежень здійснюється за допомогою кнопки Добавить. При з’являється діалогове вікно Добавление ограничения , для якого необхідно заповнити відповідні поля (рис 4).

-

Рис 4. Діалогове вікно Добавление ограничения

 

 
 

Кожне обмеження записується окремим рядком натискуванням кнопки Добавить. В разі потреби змінити деяке обмеження, його необхідно відмітити у полі обмежень і натиснути кнопку Изменить.КнопкаУдалитьпризначення для видалення зайвих обмежень. Вид вікна зображений на рис 5.

Рис 5. Діалогове вікно Поиск решения

 

В результаті з’явиться діалогове вікно з повідомленням про успішність пошуку розв’язку(рис 6).

 

 
 

Рис 6. Діалогове вікно Результаты поиска решения

 

Сам розв’язок буде знаходитись у електронній таблиці (рис 7). В комірці В3 буде відображено найбільше значення функції на заданому проміжку (в даному випадку воно дорівнює 16), а в комірці А3 – відповідне значення параметра х (дорівнює -3).

 

Рис 7. Результати розв’язку завдання.

 

Для перевірки результатів розв’язку обох завдань Побудуємо таблицю значень функції f(x)=x3 + 4x2 - 3х - 2 на інтервалі [-4,2] та її графік. Крок зміни аргументу візьмемо рівним h=0,3. Результати обчислень наведені на рис 8.

 

Рис 8. перевірка результатів розв’язку завдань прикладів 1 і 2.

 

Аналізуючи таблицю і графік, неважко помітити, що максимум досягається в т х= –3, а нульове значення функції (перетин з віссю ОХ) досягається в т х= –0,4.

 

 

Завдання для індивідуального відпрацювання.

 

1. З метою кращого засвоєння матеріалу рекомендується спочатку самостійно виконати розглянуті вище приклади 1 і 2 і порівняти результати із наведеними у методичних вказівках.

2. За допомогою засобу Подбор параметра знайти задане значення функції f(x) =ax3 + bx2 +cx+d на відрізку[x1 , x2 ].

3. За допомогою надбудови Поиск решения… знайти найбільше та найменше значення функції на цьому відрізку.

4. Побудувати таблицю значень функції на даному інтервалі та її графік. Значення параметрів a, b, c,d, x1, x2, h і шукане значення наведені у таблиці 1.

5. Порівняти знайдені у пунктах 2 і 3 результати з табличними та графічними.

6. Зробити висновки.

Шукане значення означає, що потрібно знайти таке значення х із заданого діапазону, для якого функція прийме це значення, яке ми називаємо шуканим.

 

УВАГА!!! Обчислення проводити з точністю 0,001. Результати оформити у зручній для сприйняття формі.

 

Таблиця 1.

N вар Параметри Шукане значення
a b c d x1 x2 h
1,2 -6,5 4,6 2,2 -0,5 4,4 0,3 -0,12
2,1 -1,3 -33,1 4,1 -4,3 3,9 0,5 8,48
-2,3 -11,4 22,6 5,3 -6,3 2,2 0,6 -41,02
-3,1 -30,2 -62,9 -2,4 -6,9 0,1 0,5 20,91
2,2 -2,6 -33,9 -1,9 -4,1 4,1 0,5 -1,90
1,9 -20,5 55,4 -4,3 0,4 6,8 0,4 36,74
-2,6 15,6 0,0 5,6 -1,8 5,4 0,5 23,57
0,7 -3,2 -22,5 3,9 -4,3 6,5 0,7 -14,01
-2,5 2,3 29,3 -4,1 -3,5 3,7 0,5 -2,14
0,7 1,7 -10,8 -6,2 -5,4 3,0 0,6 3,12
-3,5 -1,1 65,5 3,8 -4,8 3,8 0,6 -18,03
0,9 -3,6 -4,3 4,7 -2,1 4,6 0,4 -0,91
2,5 -8,6 -10,5 -0,9 -1,8 4,2 0,4 -13,54
-3,3 11,9 47,6 5,7 -3,5 5,1 0,6 33,98
4,1 -6,8 -53,1 -1,7 -3,1 4,1 0,5 -20,01

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 193 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9-10 | Обладнання. | Характеристика жорсткого диска | Будова блока живлення | До лабораторної роботи № 6 | Настроювання програми Outlook Express | Потенційне і динамічне управління D-тригера | Обладнання. | Технологічний процес | Теоретичні відомості. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виконання завдання.| Тема: Виконання дипломних робіт (ДР).

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.034 сек.)