Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні терміни та поняття. Якість продукції

Читайте также:
  1. I. Поняття про екосистему.
  2. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  3. Базові поняття управління проектами
  4. Валютна система та її основні елементи.
  5. Валютне право як інститут фінансового права: поняття, особливості
  6. Вимоги до визначення поняття у словнику
  7. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру, основні причини інциденти та невідповідності

 

Якість продукції

Технічний рівень продукції

Рівень якості продукції

Абсолютний рівень якості

Відносний рівень якості

Перспективний рівень якості

Оптимальний рівень якості

Показники якості продукції

Одиничні показники якості

Комплексні показники якості

Узагальнюючі показники якості

Показники призначення

Показники надійності і довговічності

Показники технологічності

Ергономічні показники

Естетичні показники

Показники стандартизації та уніфікації

Економічні показники

Коефіцієнт оновлення асортименту

Частка сертифікованої продукції

Частка продукції, призначеної для експорту

Обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами

Методи оцінки якості

Вимірювальний метод

Реєстраційний метод

Органолептичний метод

Розрахунковий метод

Традиційний метод

Експертний метод

Соціальний метод

Статистичні методи

Економічний механізм управління якістю

Стандартизація продукції

Стандарти

Міжнародні стандарти

Державні стандарти

Галузеві стандарти

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств

Стандарти підприємств

Технічні умови

Сертифікація продукції

Сертифікат

Обов'язкова сертифікація

Добровільна сертифікація

Міжнародні системи сертифікації

Система якості

Державний нагляд за якістю продукції

Внутрівиробничий технічний контроль

Види технічного контролю

Активний технічний контроль

Автоматизований технічний контроль

Статистичний технічний контроль

Летучій технічний контроль

Інспекційний технічний контроль

Стаціонарний технічний контроль

Змінний технічний контроль

Шляхи поліпшення якості продукції

Технічні шляхи поліпшення якості продукції

Організаційні шляхи поліпшення якості продукції

Соціально-економічні шляхи поліпшення якості продукції

Економічна ефективність поліпшення якості продукції

 

Питання для перевірки знань

 

1. У чому полягає різниця між поняттями “якість продукції” та “рівень якості продукції”?

2. Надайте характеристику абсолютного, відносного, перспективного та оптимального рівня якості продукції.

3. За якими ознаками класифікують одиничні показники якості продук­ції?

4. У чому полягає необхідність визначення оптимального рівня якості продукції?

5. Обґрунтуйте необхідність застосування певної системи загальних по­ка­зників рівня якості продукції, що виготовляється підприємством.

6. Які методи застосовують для визначення рівня якості продукції?

7. Розтлумачте багатоспрямований вплив підвищення якості продукції на виробництво та імідж підприємства.

8. Охарактеризуйте основні шляхи поліпшення якості продукції.

9. Які напрямки охоплює стандартизація продукції?

10. Які категорії стандартів охоплює нормативно-технічна документація?

11. Обґрунтуйте необхідність сертифікації продукції.12. У чому полягає різниця між обов'язковою та добровільною сертифі­ка­цією?

13. Системи державного нагляду за якістю продукції, що виготовляється на підприємствах.

14. Обґрунтуйте необхідність внутрівиробничого технічного контролю на підприємстві.

15. За якими ознаками класифікують види технічного контролю якості продукції на підприємстві?

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Задача 7.22 | Задача 7.48 | Абсолютна концентрація | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач | Задача 8.2 | Задача 8.5 | Задача 8.15 | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приклади розв’язання типових задач| Тестовий контроль для перевірки знань

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)