Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 7.48

Читайте также:
  1. Виду изложения материала и задачам преподавателя
  2. Волшебная флейта перестройки: фильм "Город Зеро" как учебная задача
  3. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача
  4. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача.
  5. Геодезическая задача
  6. Если маршрут эвакуации пересекает ось следа, то решается задача №6.
  7. Жизнь как задача

 

Визначити фонд тарифної заробітної плати погодинників цеху, якщо відомо, що дійсний фонд робочого часу за нормальних умов становить 1800 год/рік а за шкідливих - 1620 год/рік. Годинна тарифна ставка робітника І розряду за нормальних умов 1,07 грн/год, а за шкідливих - 1,3 грн/год. Розподіл робітників за розрядами подано у таблиці 7.10.

 

Таблиця 7.10 – Вихідні дані для розрахунків

 

Розряд Тарифний коефіцієнт Чисельність робітників, чол.
Нормальні умови Шкідливі умови
І 1,00
ІІ 1,09
ІІІ 1,20
ІV 1,33
V 1,50
1,72
Усього

 

Задача 7.49

 

Визначити фонд тарифної заробітної плати погодинників цеху, якщо дійсний фонд робочого часу за нормальних умов складає 1800 год/рік, а за шкідливих 1650 год/рік. Тарифна ставка І розряду за нормальних умов складає 1,0 грн, а за шкідливих - 1,25 грн. Кваліфікаційний склад робітників наведено в таблиці 7.11. Під час розрахунків використовувати дані таблиці 7.1.

 

Таблиця 7.11– Вихідні дані для розрахунків

 

Розряд І ІІ ІІІ ІV V
Чисельність працюючих Нормальні умови
Шкідливі умови

 

Задача 7.50

 

Визначити фонд тарифної заробітної плати відрядників цеху, якщо тарифна ставка першого розряду за нормальних умов складає 1,2 грн, а за шкідливих - 1,4 грн. Трудомісткість виробничої програми представлена в таблиці 7.12.

 

Таблиця 7.12 – Вихідні дані для розрахунків

 

Розряд І ІІ ІІІ ІV V
Трудомісткість робіт, тис. н-год. Нормальні умови
Шкідливі умови

 

Під час розрахунків використовувати дані табл. 7.1.

 

Теми рефератів

 

1. Формування внутрішньофірмової політики оплати праці.

2. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм влас­ності.

3. Світовий досвід матеріального стимулювання праці персоналу підпри­ємства.

4. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у прибутках (дохо­дах) та власності підприємств.

5. Сучасна державна політика оплати праці.

6. Основні напрямки вдосконалення організації оплати праці в Україні на сучасному етапі.

 

Розділ 3 Виробничий процес та його організація

Тема 8 Принципи організації виробництва

 

План семінарського заняття

 

1. Виробнича структура та інфраструктура підприємства.

2. Виробничий процес і принципи його організації.

3. Організаційні типи виробництва.

4. Методи організації виробництва.

5. Основні форми організації виробництва.

 

Основні терміни та поняття

 

Виробництво

Фактори виробництва

Загальна структура підприємства


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 322 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Приклади розв’язання типових задач | Теми рефератів | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач | Приклади розв’язання типових задач | Задача 7.9 | Задача 7.10 | Задача 7.11 | Задача 7.12 | Задача 7.13 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача 7.22| Абсолютна концентрація

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)