Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 7.12

Читайте также:
  1. Виду изложения материала и задачам преподавателя
  2. Волшебная флейта перестройки: фильм "Город Зеро" как учебная задача
  3. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача
  4. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача.
  5. Геодезическая задача
  6. Если маршрут эвакуации пересекает ось следа, то решается задача №6.
  7. Жизнь как задача

 

Визначити фонд тарифної заробітної плати відрядників цеху, якщо відомо, що ставка І розряду за нормальних умов 1,3 грн./год, а в шкідливих - 1,55 грн/год. Дані з трудомісткості робіт за розрядами подано у таблиці 7.5.

 

Таблиця 7.5 – Вихідні дані для розрахунків

 

Розряд Тарифний коефіцієнт Трудомісткість робіт, тис. нормо-год
Нормальні умови Шкідливі умови
І 1,00
ІІ 1,09
ІІІ 1,20
ІV 1,33
V 1,50
1,72
Усього

Розв’язання

 

1. Фонд тарифної заробітної плати відрядників розраховується за формулою:

,

де Ті - сумарна трудомісткість робіт за і-тих умов праці;

С1і - годинна тарифна ставка відрядника першого розряду за і-тих умов праці;

К/сер.і - середній тарифний коефіцієнт відрядників за і-тих умов праці.

2. Розрахуємо середній тарифний коефіцієнт відрядників за різних умов праці. Для цього скористаємось формулою:

,

де Тj - трудомісткість робіт за j-м розрядом;

Кj - тарифний коефіцієнт j-го розряду.

Тоді середній тарифний коефіцієнт відрядників за нормальних умов праці становитиме:

.

Середній тарифний коефіцієнт відрядників за шкідливих умов праці становитиме:

.

3. Визначимо фонд тарифної заробітної плати відрядників:

грн/рік.

 

Завдання для розв’язання

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 158 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основні терміни та поняття | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач | Приклади розв’язання типових задач | Теми рефератів | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач | Приклади розв’язання типових задач | Задача 7.9 | Задача 7.10 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача 7.11| Задача 7.13

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)