Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 8.5

Читайте также:
  1. Виду изложения материала и задачам преподавателя
  2. Волшебная флейта перестройки: фильм "Город Зеро" как учебная задача
  3. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача
  4. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача.
  5. Геодезическая задача
  6. Если маршрут эвакуации пересекает ось следа, то решается задача №6.
  7. Жизнь как задача
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розроблено три варіанти розміщення підприємства з різними величинами виробничих потужностей. Основні проектні показники за кожним з них наведені в таблиці 8.3.

Визначити оптимальний проект.

 

Таблиця 8.3 – Вихідні дані для розрахунків

 

Показники Варіанти проекту
І ІІ ІІІ
Річна потужність, тис. т
Сумарні капіталовкладення, тис. грн
Собівартість річного обсягу продукції, тис. грн
Середній радіус перевезень, км
Приведені витрати на 1 км, грн 2,20 1,82 1,48

Розв’язання

Для вибору оптимального проекту розміщення підприємства певного розміру слід знайти мінімальні приведені витрати за кожним з варіантів за формулою:

,

де Сі – собівартість до і після про­ведення спеціалізації;

Кі - питомі капітальні вкладення до і після проведення спеціаліза­ції;

Ті - відповідні транспортні ви­трати;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкла­день.

Тоді:

грн./т;

грн/т;

грн/т.

Оптимальним варіантом будівництва є другий варіант, оскільки за цим проектом досягається мінімум приведених витрат.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 476 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Задача 7.9 | Задача 7.10 | Задача 7.11 | Задача 7.12 | Задача 7.13 | Задача 7.22 | Задача 7.48 | Абсолютна концентрація | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача 8.2| Задача 8.15

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)