Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 8.2

Читайте также:
  1. Виду изложения материала и задачам преподавателя
  2. Волшебная флейта перестройки: фильм "Город Зеро" как учебная задача
  3. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача
  4. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача.
  5. Геодезическая задача
  6. Если маршрут эвакуации пересекает ось следа, то решается задача №6.
  7. Жизнь как задача

 

Визначити економічну ефективність від спеціалізації продукції, зміну рівня спеціалізації на підставі даних, наведених у таблиці 8.1.

 

Таблиця 8.1 – Вихідні дані для розрахунків

 

Показник Одиниця виміру До спеціалізації Після спеціалізації
Випуск за рік шт.
Собівартість виробу грн 50,0 40,0
Ціна виробу грн 55,5 55,5
Питомі капітальні вкладення грн 110,0 160,4
Транспортні витрати з доставки одиниці продукції споживачу   грн   8,0   11,6
Профільна продукція за рік грн

 

Розв’язання

 

1. Річний економічний ефект від спеціалізації визначається за формулою:

,

де С1 і С2 - повна собівартість оди­ниці продукції до і після прове­дення спеціалізації;

Тр1 і Тр2 - відповідні транспортні витрати;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

К1 і К2 - питомі капітальні вкладення до і після проведення спеціалізації;

А2 - річний обсяг виробництва продукції (фактичний) після проведення спеціалізації.

Тоді:

Ес = [(50 + 8 + 0,12 110) - (40 + 11,6 + 0,12 160,4)] 42000 = 14784 грн.

2. Рівень спеціалізації визначається питомою вагою профільної продукції в загальному обсязі продукції за рік:

%;

%.

 

Задача 8.3

 

Підприємство, яке випускає 2000 тис.т продукції за рік за витрат на її ви­робництво 180000 грн, провело заходи щодо поглиблення процесу спеціалізації, у результаті чого собівартість виробу знизилася на 7 %. Одночасно у зв’язку зі зміною постачальників підвищилися транспортні витрати в розрахунку на оди­ницю продукції з 2 до 2,3 грн.

Визначити величину річної економії від проведених заходів в майбут­ньому періоді зі збільшенням випуску продукції на 10 %.

Розв’язання

1. Річна економія від проведених заходів може бути визначена за формулою:

,

де С1 і С2 - повна собівартість одиниці продукції до і після проведення спеціалізації;

Тр1 і Тр2 - відповідні транспортні витрати;

А2 - річний обсяг виробництва продукції після проведення спеціалізації.

2. Собівартість одиниці продукції:

- до проведення заходів

грн/т;

- після проведення заходів

грн/т.

3. Річний обсяг виробництва продукції після проведення спеціалізації

тис.т.

Тоді річна економія від проведених заходів дорівнюватиме:

Е = [(90 + 2) - (83,7 + 2,3)] 2200 = 13200 грн.

Задача 8.4

Потреба економічного району в продукції складає 12 тис. т за рік. На 60 % вона задовольняється спеціалізованим виробництвом, інша частина на неспеціалізованому виробництві для власних потреб.

Визначити порівняльну економічну ефективність спеціалізації виробництва та ліквідації його неспеціалізованого виробництва виходячи з даних наведених у таблиці 8.2.

 

Таблиця 8.2 – Вихідні дані для розрахунків

 

Показник Спеціалізоване виробництво Неспеціалізоване виробництво
Собівартість продукції, грн/т
Умовно-постійні витрати в собівартості продукції, грн/т     -
Питомі транспортні витрати, грн/т -
Питомі капітальні витрати, грн/т

 За умов підвищення рівня спеціалізованого виробництва до 12000 т на рік загальна сума умовно-постійних витрат збільшиться на 10 %, питомі транспортні витрати зростуть на 50 %, питомі капітальні витрати на 20 %.

 

Розв’язання

Величина умовно-постійних витрат на 1 т продукції за умов підви­щення концентрації спеціалізованого виробництва (Вуп) складе:

грн/т.

Собівартість 1 т продукції після підвищення концентрації спеціалізова­ного виробництва складе:

С = 4200 – (500 – 330) = 4030 грн/т.

3. Питомі капітальні витрати після підвищення концентрації спеціалізо­ваного виробництва складатимуть:

К = 5000 0,8 = 4000 грн/т.

4. Питомі транспортні витрати після підвищення концентрації спеціалізованого виробництва складатимуть:

Тр = 60 1,5 = 90 грн/т.

5. Економічна ефективність спеціалізації :

Ес = (4200 + 60 + 0,15 5000) 7200 + (4800 + 0,15 3000) 4800 - (4030 + + 90 + 0,15 4000) 12000 = 4632000 грн.

Загрузка...

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 1009 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Приклади розв’язання типових задач | Задача 7.9 | Задача 7.10 | Задача 7.11 | Задача 7.12 | Задача 7.13 | Задача 7.22 | Задача 7.48 | Абсолютна концентрація | Тестовий контроль для перевірки знань |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні формули для розв’язання задач| Задача 8.5

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.04 сек.)