Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема: Регулювання діяльності банків

Читайте также:
  1. NB! Тема:Антиаритмические препараты
  2. А. Розрахувати витрати на банківський маркетинг методом наявних ресурсів в КБ
  3. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
  4. Безпека життєдіяльності і заходи техніки безпеки
  5. Безпека життєдіяльності та основи підтримання здоров'я людини як соціально-педагогічна проблема
  6. Безпека життєдіяльності та проблема поширениш СЩДу, ВІЛ-інфекції
  7. Безпека життєдіяльності та психічне здоров'я за самооцінками молоді
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Мета: Закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок у проведенні оцінки регулювання діяльності банків.

Задача 1

Банк здійснив емісію акцій номінальною вартістю 15 грн., загальною кількістю 200 000 шт. Із загальної кількості емітованих акцій 100 тис. шт. були реалізовані за ціною 18 грн. за одну акцію. Визначте розмір статутного капіталу та суму емісійних різниць.

 

Задача 2

На 1 липня поточного року регулятивний капітал банку становив 1 572 968 грн. Сумарні активи, зважені за ступенем ризику, становили 12 537 390 грн.

Визначте показник адекватності капіталу банку.

 

Задача 3

 

На основі наведених даних у таблиці проаналізувати динаміку економічних нормативів по системі банків України.

Описати розрахунок економічних нормативів.

 

 


Динаміка значень економічних нормативів по системі банків України станом на 01.01. 2012 р.

№ з/п Норматив За станом на
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
1. Н1 Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (млн. грн.) 160896,9 157250,9 159233,3 159855,6 162699,0 167292,1 171169,6 172717,5 173148,6 174231,2 173674,7
Н2 Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (не менше 10 відсотків) 20.83 20.31 20.29 20.02 19.98 20.24 19.20 19.10 18.96 18.87 18.65 18.51
Н3 Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (не менше 9) 14.57 14.60 14.45 14.19 14.32 14.48 14.65 14.87 14.93 14.96 14.87 14.82
Н4 Норматив миттєвої ліквідності (не менше 20 відсотків) 58.80 57.28 54.88 57.33 58.47 55.69 54.30 51.46 54.13 52.68 53.24 58.43
Н5 Норматив поточної ліквідності (не менше 40 відсотків) 77.33 80.70 74.23 79.66 74.94 75.52 73.02 66.83 68.21 67.46 66.57 73.33
Н6 Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60 відсотків) 91.19 91.39 90.41 90.94 90.48 89.60 89.34 88.95 90.75 91.71 91.89 93.97
Н7 Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 25 відсотків) 21.04 21.13 21.61 21.76 21.98 22.49 22.25 22.15 22.12 21.85 22.15 21.62
Н8 Норматив великих кредитних ризиків (не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу) 161.20 166.86 166.56 173.82 164.86 149.41 148.37 151.88 153.27 160.31 169.11 163.52
Н9 Норматив максимального розміру кредитів. гарантій та поручительств. наданих одному інсайдеру (не більше 5 відсотків) 0.81 0.81 0.81 0.90 0.77 0.73 0.77 0.72 0.66 0.86 0.53 0.52
Н10 Норматив максимального сукупного розміру кредитів. гарантій та поручительств. наданих інсайдерам (не більше 30 відсотків) 2.25 2.24 2.39 2.38 2.40 2.38 2.36 2.17 2.09 2.34 2.39 2.38
Н11 Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (не більше 15 відсотків) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06
Н12 Норматив загальної суми інвестування (не більше 60 відсотків) 3.35 3.36 3.45 3.60 3.56 3.46 3.42 3.39 3.38 3.27 3.32 3.29

 

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 255 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: V Домашнее задание (теоретическая часть) | Домашнее задание (практическая часть) | Найдите примеры а) имен существительных, которые изменили значение рода, б) имен существительных, допускающих колебания в значении рода. | Обчислення звичайних, комерційних, точних відсотків. | Застосування простих відсотків у споживчому кредиті. | Урахування інфляції у короткотермінових фінансових операціях. | Зміст роботи | Завдання 1 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання 2| Змістовний модуль I. Теоретичні засади маркетингу у банківській сфері.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)