Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 2

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. III. Тестове завдання.
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. III. Тестове завдання.
  6. VIІІ. Прочитайте текст і виконайте завдання 1– 6.
  7. Виконання завдання.

Задача 1

Визначити суму відсотків та кінцевого платежу, якщо позичку 240 тис. г.о. надали під 18 % річних простих на 4 роки.

 

Задача 2

Обчислити нарощену суму боргу, якщо 18000 г.о. видано на 2 роки під просту ставку відсотків 21% у рік.

 

Задача

Банк видав підприємству позику 35000 г.о. на 2 роки. Яку позикову ставку відсотків він встановив, якщо за користування грошима підприємство заплатило 5600 г.о.?

 

Задача 13

Кредит 1,5 млн г.о. надали 18.05.2007 р. під 18% річних. Че­рез 60 днів ставку відсотків збільшили на 5%, а через 3 міс ставку підвищили до 25 %. Визначити, яку суму повинен погасити боржник 29 січня 2010 р.

 

Задача 11

Яку суму слід погасити, якщо кредит 596 тис г.о. на 11 міс під 30% річних надали 3.04, а 15.09 ставку відсотків збільшили до 35%; 30.12 ставка стала 40%.

 

Задача 15

Споживчий кредит у 20 тис г.о. надали на 4 роки під 30% річних. Визначити суму, яку клієнт повинен сплатити за цей час, та величину щомісячного погашення.

 

Задача 16

Погашення 5-річного споживчого кредиту у 2 млн г.о. проводиться поквартальне. Визначити суму одноразового плате­жу та кінцеву суму боргу, якщо кредитна ставка – 18 % річних.

 

Задача 17

Позичка 40 тис г.о. надана терміном з 4.01 до 1.09 під 15% комерційних річних. Визначити суму, яку заплатить борж­ник за користування грошима, врахувавши річний темп інфля­ції 12%.

 

Задача 18

Кредит 320 тис г.о. надали 1.02 під 12 % точних річних. Термін погашення – 5.02 наступного року. Визначити річну ставку відсотків, яка враховує щорічний темп інфляції 7 %, та суму, яку слід погасити.

Задача 19

Згідно угоди між банком і підприємством про контокорентний кредит ліміт кредитування на квітень встановлено в сумі 1 000 грн., процентна ставка – 30 % річних. Сплата відсотків за кредит здійснюється раз на місяць, а саме – першого числа наступного місяця, розмір відсотків за березень – 2 грн. Станом на 1 квітня залишок коштів на рахунку клієнта становив 560 грн. Протягом квітня рух коштів по рахунку становив: 

Дата Надходження Видатки Дата Надходження Видатки
1.04. - 15.04
2.04. 24.04.
5.04. - 28.04.
10.04.      

Визначити розмір залишків на рахунку клієнта на кінець місяця, а також доходи банку від здійснення операції.

Задача 20

Заготівельна організація звернулася в банк з проханням видати їй кредит на липень для розрахунків готівкою з здавачами сільськогосподарської продукції. Для визначення розміру авансового кредиту подано розрахунок, в якому вказані прогнозовані дані по заготівлі на цей місяць, тис. грн.

1. Прогнозований об’єм закупівлі

сільськогосподарської продукції у населення 840

З них сплачується:

шляхом безготівкових перерахувань (поштовими

переказами, перерахуваннями до ощадного банку

на вклади) 180

готівкою 660

2. Видатки по доставці сільгосппродукції і

проведенню закупівель за готівку 60

3. Видатки на закупівлю з виручки 20

4. Надходження сільгосппродукції від сільгосптовариств 80

5. Потреба в готівці для розрахунків з населенням

і на видатки по веденню закупівель

6. Термін авансового кредиту 6 днів.

Визначити розмір авансового кредиту.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 203 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: V Домашнее задание (теоретическая часть) | Домашнее задание (практическая часть) | Найдите примеры а) имен существительных, которые изменили значение рода, б) имен существительных, допускающих колебания в значении рода. | Обчислення звичайних, комерційних, точних відсотків. | Застосування простих відсотків у споживчому кредиті. | Урахування інфляції у короткотермінових фінансових операціях. | Зміст роботи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання 1| Тема: Регулювання діяльності банків

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)