Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Читайте также:
  1. Автоматизація розрахунків з підзвітними особами
  2. Аналітичний облік надходження виробничих запасів
  3. Аналітичний складський облік матеріалів
  4. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів
  5. Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості
  6. Аудит розрахунків з бюджетом
  7. Банк міжнародних розрахунків.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розрахунки з покупцями виникають внаслідок реалізації продукції і товарів, виконання робіт і послуг на сторону. Принципи бухгалтерського обліку вимагають, щоб дохід не був врахований до того періоду, в якому товар буде відвантажений. Нині часто практикується попередня оплата, тобто оплата в рахунок майбутніх поставок. До фактичного відвантаження товару така оплата не вважається покупкою для покупця і реалізацією для продавця. Проте часто буває, що товар відвантажений, але гроші за нього ще не надійшли, тобто проведено продаж у кредит.

В обліку потрібно дотримуватися зв'язку доходів і видатків, тобто вони мають бути відображені в одному звітному періоді. Отже, якщо відвантажений товар вважати проданим, оскільки він уже покинув підприємство і викликав видаток, то в цьому ж періоді потрібно відобразити виручку від реалізації, тобто показати відповідний дохід незалежно від того, одержано чи не одержано фактично гроші за відвантажений товар.

Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передавання) продукції, товарів (підписання документів про виконані роботи, надані послуги).

Облік розрахунків з покупцями та замовниками ведуть на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". За дебетом цього рахунку відображають нараховані суми за відпущену продукцію, а за кредитом - надходження оплати. Собівартість відвантаженої готової продукції, товарів (робіт, послуг) списують: дебет рахунку 90 "Собівартість реалізації", кредит рахунків 26 "Готова продукція", 28 "Товари", 23 "Виробництво". На вартість придбаної продукції за цінами реалізації, включаючи податок на додану вартість (далі - ПДВ), роблять запис: дебет рахунку 36, кредит рахунку 70 "Доходи від реалізації"; при надходженні оплати за продукцію - дебет рахунків 30 "Каса" або 31 "Рахунки в банках", кредит рахунку 36. Суму податкового зобов'язання з ПДВ записують на дебет рахунку 70 і кредит субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

Аналітичний облік за рахунком 36 ведуть у розрізі покупців, контролюючи нарахування боргу та його оплату за кожним документом.

Підприємство може одержувати аванс від покупців у рахунок майбутніх поставок продукції або здійснювати авансові платежі постачальникам та підрядникам.

Розрахунки за авансами виданими обліковують на субрахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами". За дебетом субрахунку 371 відображають видачу авансу, а за кредитом - його зарахування. Записи роблять у такому порядку:

1) видано аванс постачальнику або підряднику: дебет субрахунку 371, кредит рахунку 31 "Рахунки в банках";

2) одержано від постачальника виробничі запаси: дебет рахунку 20 "Виробничі запаси", кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

3) зараховано раніше виданий аванс постачальнику: дебет рахунку 63 і кредит субрахунку 371.

Розрахунки за авансами одержаними обліковують на субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними". При одержанні авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальників за продукцію і виконані роботи запис роблять за дебетом рахунку 31 і кредитом субрахунку 681. При зарахуванні одержаного авансу: дебет субрахунку 681 і кредит рахунку 36.

3 метою спрощення обліку авансів, на нашу думку, недоцільно використовувати субрахунки 371 і 681. У такому випадку видані та одержані аванси можна відносити безпосередньо на рахунки 63 і 36 відповідно.


 

Самостійна робота №6


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 187 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Комментарий | Задание 2. | Облік основних засобів та нематеріальних активів, їх зносу | Як в податковому обліку відображається амортизація малоцінних необоротних активів? | Облік розрахунків із заробітною платою на малому підприємстві | Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку | Особливості обліку незавершеного виробництва на малих підприємствах | Облік фінансових результатів малих підприємств | Фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва | Питома вага кредитів, наданих банками України малим підприємствам у загальному обсязі кредитного портфелю банку |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками| Особливості спрощеної системи обліку та звітності юридичних осіб

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.025 сек.)