Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Програма EDIT. Com

Читайте также:
  1. Конкурсна програма Школи
  2. Обладнання та матеріали:ПК №____, Програма Internet Explorer
  3. Поняття “програма дослідження”.
  4. Програма дисципліни
  5. Програма змагань
  6. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології

 


Операційна система MS-DOS містить у собі текстовий редактор EDIT, який дозволяє створювати файли, що не мають ніяких керуючих символів (коди ASCII). Текстові редактори використовуються, зокрема, для створення файлів CONFIG.SYS і AUTOEXEC.BAT. Іншим важливим застосуванням таких редакторів є запис і редагування командних рядків. За допомогою текстового редактора можна одержувати чисті коди ASCII, що є однією з найістотніших переваг.

Запуск програми EDIT у командному режимі (рис.3.10):

Рис. 3.10. Запуск програми EDIT

 

Після запуску текстового редактора на екран виводиться запрошення до роботи з цією программою.

При редагуванні тексту із застосуванням програми EDIT використовуються наступні клавіші:

Переміщення курсору

Ctrl-S - Переміщення вліво на один символ.

® Ctrl-D - Переміщення вправо на один символ.

Ctrl Ctrl-A - Переміщення вліво на одне слово.

Ctrl ® Ctrl-F - Переміщення вправо на одне слово.

­ Ctrl-E - Переміщення вверх на один рядок.

¯ Ctrl-X - Переміщення вниз на один рядок.

Ctrl ­ Ctrl-W - Прокручування тексту на один рядок вверх.

Сtгl¯ Ctrl-Z - Прокручування тексту на один рядок униз.

Home Ctrl-QZ - Переміщення на початок рядка.

End Ctrl-QD - Переміщення на кінець рядка.

PgUp Ctrl-R - Прокручування тексту на одну сторінку вверх.

PgDn Ctrl-C - Прокручування тексту на одну сторінку вниз.

Ctrl-QE - Переміщення у верхню частину екрана.

Ctrl-QX - Переміщення в нижню частину екрана.

Ctrl-Home - Переміщення на початок файла.

Ctrl-End - Переміщення на кінець файла.

Ctrl-Enter - Переміщення до початку наступного рядка.

Ctrl-PgUp - Прокручування тексту на один екран уліво.

Ctrl-PgDn - Прокручування тексту на один екран вправо.

Переключення

Ins Ctrl-V - Переключення з режиму вставки в режим заміни і навпаки.

Enter Ctrl-N - Повернення каретки.

Ctrl-P - Уведення керуючого символу.

Вилучення тексту

Backspace Ctrl-H - Вилучення символу ліворуч від курсору.

Del Ctrl-G - Вилучення символу, на якому встановлений курсор.

Ctrl-Y - Вилучення рядка.

Ctrl-QY - Вилучення частини рядка від поточного положення курсору до кінця.

Ctrl-T - Вилучення слова, на якому встановлений курсор.


Рис. 3.11. Головне меню програми EDIT

 

У верхній частині вікна, яке відкривається після запуску текстового редактора EDIT, є рядок меню (рис. 3.11). Після вибору кожного пункту з меню (File, Edit, Search, Options, Help) виводиться список команд вибраного меню.

Вибрати меню можна за допомогою миші або використовуючи клавіатуру. Якщо використовується миша, то її покажчик установлюється на ім'я потрібного меню, після чого натискається кнопка миші. З меню, що відкривається аналогічним чином, вибирається команда текстового редактора EDIT. Для анолювання вибору пункту меню потрібно натиснути кнопку миші в будь-якому місці поза обраним меню. При виборі меню із використанням клавіатури виконуються наступні дії:

1. Натисканням клавіші Alt активізується рядок меню;

2. За допомогою клавіш зі стрілками курсор переміщається до імені потрібного меню, після чого натискається клавіша Enter;

3. Із меню, що відкривається аналогічним чином, вибирається потрібна команда. Для скасування меню потрібно натиснути клавішу Esc.

 

3.6.1. Робота з діалоговими вікнами (Dialog box)

Після вибору команди на екрані з'являється діалогове вікно, в яке можна ввести додаткову інформацію чи здійснити вибір із запропонованих альтернатив. На рис. 3.12. показано діалогове вікно, яке з'являється після вибору команди Save. Для переміщення з однієй області в іншу використовується клавіша Tab. Для переміщення у зворотному напрямку використовується комбінація клавіш Shift-Tab. При роботі з мишею потрібно натиснути кнопку миші в тій області, яка повинна бути обрана.

Якщо в полі тексту вже є текст, то воно очищається автоматично при введенні нового тексту або після натискання клавіші пробілу. При натисканні клавіш зі стрілками поле не очищується.

Кнопка ОК виконує команду і закриває діалогове вікно. Кнопка Cancel скасовує команду і закриває діалогове вікно. Цю операцію можна здіснити натисканням клавіші Esc. Кнопка Help виводить довідкову інформацію про команду. Те ж саме відбувається після натискання функціональної клавіші F1.

 

 

3.6.1.1. Каталоги і дисководи

 

 

Рис. 3.12. Діалогове вікно Save

 

Ліворуч виводиться ім'я поточного каталога (на рис. 3.12 показаний каталог D:\). У центрі діалогового вікна виводиться список підкаталогів поточного каталога. Цим списком можна переміщатися, використовуючи стрілки перегляду або бігунок. Обраний каталог виділяється кольором.

 

3.6.2. Вибір блоку

 

Однією із найважливіших операцій при роботі з програмою EDIT є вибір частини або тексту блоку (block). Обраний блок можна переміщати, вилучати або копіювати в інше місце файла. Зокрема, блок може складатися із одного символу або включати весь файл. Блоки можна визначати за допомогою миші або використовуючи клавіатуру.

 

3.6.2.1. Вибір блоку за допомогою миші

Покажчик миші направляється на перший символ, який обирається, і натискається ліва кнопка миші. Не відпускаючи кнопку миші, її покажчик переміщають до останнього символу, який обирається. Можна вибирати або частину одного рядка, або кілька рядків. Для скасування вибору кнопка миші натискається у вільному місці вікна.

 

3.6.2.2. Вибір блоку з використанням клавіатури

Курсор переміщається на початок блоку, який обирається, після чого натискається клавіша Shift. Тримаючи клавішу Shift, курсор переміщають до кінця блоку, який обирається, і відпускають її. Вибір скасовується натисканням клавіші Esc.

Обраний блок можна видалити чи перемістити (Move) в інше місце. Для цього потрібно вибрати меню Edit, а в ньому команду Cut, або натиснути клавіші Shift-Del. Обрана ділянка тексту буде перенесена у тимчасову область збереження, названу буфером. Після цього можна перемістити курсор до потрібного місця в тексті і вставити раніше обраний і поміщений у буфер текст. Для цього в меню Edit вибирається команда Paste або натискаються клавіші Shift-Ins.

 

Меню FILE

Використовуючи це меню, можна створювати новий файл, відкривати, зберігати і виводити файли на друк, а також виходити у DOS (рис. 3.13).

 

 

Рис. 3.13. Меню FILE

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 137 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: IDE HDD AUTO DETECTION | IDE HDD AUTO DETECTION | Робота з каталогами в DOS | Команда MKDIR (створення каталога) | Перейменування каталога | Команда PATH (визначення шляху доступу) | Команда DIR (ВИВЕДЕННЯ КАТАЛОГА) | Команда DATE (виведення та установка дати) | Команда BREAK | Команда CHKDSK |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Команди роботи з дисками| Меню редагування ( EDIT )

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.021 сек.)