Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методи нормування на підприємстві

Читайте также:
  1. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  2. II МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
  3. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
  4. II. Методические указания по изучению дисциплины
  5. II. Режим методического дня
  6. IV. Учебно-методические сборы.
  7. IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методи нормування залежать від змісту й характеру виробничого процесу, форм організації виробництва й праці; а також від наявності нормативних даних про режими й тривалість нормованих процесів.

Все різноманіття існуючих методів встановлення норм праці може бути розділене на дві групи: аналітичні й сумарні методи. Норми, розраховані за допомогою аналітичних методів, - це технічно обґрунтовані норми; норми, встановлені сумарними методами, називаються дослідно-статистичними.

Аналітичні методи нормування передбачають аналіз процесу праці, розподіл нормованої операції на складові елементи, виявлення й облік впливу факторів продуктивності праці, ретельне вивчення виробничих; можливостей робочого місця. В результаті аналізу проектуєте найбільш раціональний склад операцій і по кожному її елементу розраховуються необхідні витрати робочого часу, сума яких визначає величину норми часу на всі операції Розрізняють два основні різновиди цього методу: аналітично-розрахунковий і аналітично-експериментальний.

При аналітично-розрахунковому методі технічно обґрунтовані норми часу розробляють розрахунковим шляхом по спеціальних формулах, користуючись нормативними довідковими матеріалами й даними технічних характеристик машин і обладнання. При розрахунку часу на окремі операції проектують раціональну послідовність операцій, вибирають найбільш доцільні рухи, заходи й раціональні технологічні режими. Цей метод нормування праці одержав поширення на вагоноремонтних підприємствах.

Аналітично-експериментальний метод пов'язаний із проведенням спеціальних досліджень робочих процесів безпосередньо у виробничих умовах. Цей метод вимагає більше часу для розробки норм часу (виробітку), але він дає можливість установити більш точні норми й раціоналізувати робочі процеси. Крім того, він дозволяє уточнити діючі нормативи, якими користуються при аналітично-розрахунковому нормуванні.

Сумарними методами нормування встановлюються так звані дослідно-статистичні норми, які не є прогресивними й повинні замінятися технічно обґрунтованими нормами.

Існує кілька різновидів сумарного методу нормування: статистичний, дослідний, розцінковий, порівняльний, на основі фотографії робочого часу. Загальною рисою їх є встановлення норми часу (виробітку) на всю операцію в цілому, без розчленування й без проектування раціонального складу й структури операції. Цей спосіб нормування не забезпечує одержання науково обґрунтованих і прогресивних норм.

Велике значення для правильної організації технічного нормування мають нормативи.

Нормативи являють собою довідково-розрахункові керівні матеріали, використовувані для розрахунку тривалості виконання окремих елементів роботи при конкретних раціональних організаційних і технічних умовах виробництва.Розрізняють три види нормативів: нормативи режимів роботи обладнання; нормативи часу, типові норми.

Нормативи режимів роботи обладнання містять розрахункові величини швидкості різання, подачі, числа оборотів шпинделя, температури в печі, час перебування деталі в гартувальній ванні й т.п. Ці нормативи використаються при визначенні основного робочого часу (машинного й машинно-ручного).

Нормативи часу містять розрахункові дані, призначені для нормування ручних, верстатних, слюсарно-складальних і інших робіт.

Типові норми встановлюють час на виготовлення одиниці продукції в умовах типового технологічного процесу, що протікає в конкретних умовах.

Нормативи, як і технічні норми часу, не залишаються незмінними й по мірі поліпшення технології, організації виробництва й технологічного оснащення переглядаються.

Залежно від призначення нормативи бувають заводські, галузеві й міжгалузеві.

Заводські нормативи звичайно складаються на технологічні процеси робіт для даного підприємства. Тому, як правило, вони застосовуються тільки на тому підприємстві, де були розроблені.

Загрузка...

Галузеві нормативи розробляються на роботи, характерні для даної галузі промисловості (наприклад, для вагоноремонтних або вагонобудівних заводів). Ці нормативи передбачають специфічні умови виробництва для певної групи підприємств із урахуванням особливостей існуючих форм і методів організації праці. Такі нормативи по ступені їх розчленування ділять на диференційовані й укрупнені.

До диференційованих нормативів відносяться технічні нормативи режимів роботи обладнання, а також нормативи по окремих ручних заходах роботи.

Укрупненими нормативами вважаються нормативи часу на комплекси ручних заходів і на операцію в цілому, а також нормативи обслуговування. Застосування укрупнених нормативів значно скорочує роботу з нормування, забезпечуючи разом з тим достатню точність розрахунку норм.

Міжгалузеві нормативи розробляються на роботи, які виконуються в різних галузях промисловості (наприклад, на зварювальні роботи або на обробку металів різанням і т.д.). Ці нормативи розробляються централізовано й містять узагальнені організаційно-технічні умови й передовий досвід роботи в різних галузях промисловості.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальні відомості ПРО ВАГОНОРЕМОНТНЕ ВИРОБНИЦТВО | ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ ТА ЇХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | Загальне уявлення про виробничу структуру заводу | Склад цехів та служб вагоноремонтного заводу | СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ВАГОНОРЕМОНТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ | Основні форми спеціалізації | Основні види кооперування | Конструкторська підготовка виробництва | Технологічна підготовка виробництва | Стандартизація та уніфікація у вагоноремонтному виробництві |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сутність нормування праці| Розрахунок технічної норми часу

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.012 сек.)