Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тестові завдання

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Дайте письмово відповідь на завдання
  7. Домашнє завдання

1. Оберіть правильні варіанти діяльності слідчого після подання заяви про вчинений злочин:

1) може провести обшук у невідкладних випадках;

2) може провести огляд місця події у невідкладних випадках;

3) повинен провести огляд місця події у невідкладних випадках

4) може внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

5) повинен невідкладно, але не пізніше 24 годин внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

6) повинен невідкладно, але не пізніше 12 годин внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

7) може розпочати розслідування;

8) повинен розпочати розслідування.

 

2. Досудове розслідування здійснюється у таких «часових» рамках:

1) розпочинається з моменту надходження заяви про злочин до слідчого;

2) розпочинається з моменту затримання особи за підозрою;

3) розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

4) завершується постановою про зупинення кримінального провадження;

5) завершується постановою про закриття кримінального провадження;

6) завершується відкриттям матеріалів стороенами;

7) завершується направленням обвинувального акту прокурором до суду

 

3. Оберіть правильні відповіді щодо видів підслідності:

1) договірна;

2) спеціальна (персональна);

3) предметна (родова);

4) місцева (територіальна);

5) екстериторіальна;

6) за зв’язком проваджень;

7) ситуативна;

8) ювенальна.

 

4. Можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань щодо:

1) кримінального проступку та злочину;

2) декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення;

3) однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень,

4) кількох злочинів, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що злочини вчинені однією особою;

5) кількох пов’язаних між собою злочинів, вчинених різними особами, що не є співучасниками;

6) кількох пов’язаних між собою злочинів, згідно із нормою КПК про підслідність за зв’язком справ;

7) будь-яких злочинів за рішенням прокурора.

 

5. Оберіть правильні відповіді щодо рішення про виділення матеріалів досудового розслідування:

1) приймається слідчим;

2) приймається керівником слідчого підрозділу;

3) приймається прокурором

4) якщо співучасниками є дорослий та неповнолітній;

5) якщо співучасниками є судима та несудима особи;

6) якщо це не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

7) може бути оскаржене

8) не може бути оскаржене.

6. Оберіть правильні відповіді щодо місцевої підслідності та вибору слідчого:

1) досудове розслідування здійснюється органом досудового розслідування за місцем вчинення злочину;2) якщо місце вчинення злочину невідоме, то місце проведення досудового розслідування визначає начальник слідчого підрозділу;

3) якщо місце вчинення злочину невідоме, то місце проведення досудового розслідування визначає відповідний прокурор;

4) якщо злочин вчинено за межами України, місце проведення досудового розслідування визначає відповідний прокурор;

5) спори про місцеву підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня;

6) слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається автоматизованою системою документообігу;

7) слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається прокурором;

8) слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

 

7. Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) загальний строк дізнання не може перевищувати двох місяців із дня повідомлення особі про підозру;

Загрузка...

3) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину;

4) загальний строк розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої тяжкості;

5) загальний строк розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину середньої тяжкості;

6) загальний строк розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину;

7) загальний строк розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

 

8. Щодо клопотання сторони захисту, потерпілого про виконання процесуальних дій КПК передбачає наступне:

1) слідчий повинен розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання

2) слідчий повинен розглянути в строк не більше двох днів з моменту подання

3) слідчий повинен розглянути в строк не більше одного робочого дня з моменту подання;

4) слідчий повинен залишити клопотання без розгляду, якщо воно необґрунтоване;

5) слідчий повинен задовольнити його за наявності відповідних підстав;

6) слідчий повинен у разі відмови у задоволенні клопотання винести вмотивовану постанову, копію якої вручити заявнику;

7) заявник може подати скаргу до прокурора у разі відмови у задоволенні клопотання слідчим;

8) заявник може подати скаргу до слідчого судді у разі відмови у задоволенні клопотання слідчим.

 

9. Слідчий зобов’язаний надати для ознайомлення матеріали досудового розслідування до його завершення з дотриманням таких положень КПК:

1) матеріали надають за клопотанням сторони будь-якої заінтересованої особи;

2) матеріали надають за клопотанням сторони захисту, потерпілого;

3) не надаються матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,

4) не надаються речові та документальні джерела доказів;

5) не надаються матеріали, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню;

6) відмова у наданні для ознайомлення із оригіналом загальнодоступного документа допускається за вмотивованим рішенням слічого;

7) відмова у наданні для ознайомлення із оригіналом загальнодоступного документа, не допускається.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 218 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рекомендоване законодавство та спеціальна література| Конфигурация головки

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)