Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Маніфест 17-го жовтня. ,,Хлібороб" – перший національний часопис українською мовою

Читайте также:
  1. Завдання 8. Подайте наведені слова українською, використавши загальновживані скорочення. Обґрунтуйте відповідним правилом. Згрупуйте за способом творення.
  2. Літературно-Науковий Вістник". Початки, програма і характер часопису
  3. Літературно-політичний часопис ,, Слово". Його виникнення. Суспільно-національне обличчя. Пердплата. Додатки
  4. Народний секретаріат - це перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 1917 р. постановою Центрального Виконавчого Комітету Рад України.
  5. Національний стандарт україни. Склад реквізитів документів
  6. Перший арешт

 

Революційні події в російській державі розгорталися. Це привело до оголошення Манифесту 17-го жовтня 1905 р. Разом з іншими свободами оповіщав маніфест також волю друку. Цензурні обмеження відпадали. Не треба було, як давніше, питати дозволу на видання газети. 3 цієї точки маніфесту скористалася Лубенська (на Полтавщині) українська Громада на чолі з братами Шеметами. Приступила вона, як то казали, „явочним порядком" до видання першої під Росією національної газети українською мовою, назвали її „Хлібороб" – Селянський часопис.

Перше число появилося 25-го (12 ст. ст.) листопада 1905 р. На самому часопису помічено було датою: „12 грудня". Сталося це тому, що на східніх українських землях в той час затрималася ще назва місяців: листопада – груднем, а грудня – студнем, що відповідало церковнослов'янським назвам.

За відповідального редактора підписував наймолодший з братів Шеметів, що покінчив життя під час другої (1917 р.) революції. Фактичним редактором був старший – Вол. Шемет, колишній член „Братства Тарасівців", пізніш посол до I. Державної Думи від Полтавщини, аз 1919р. співробітник Української Академії Наук. Переслідуваний совєтською владою вмер з голоду.

Була це невелика, на дві картки, газетка. У першому числі подано було маніфест – 17 жовтня та статтю: „Про вольності громадянські". 3 матеріялів в дальших числах треба згадати статтю про Переяславську умову (1654). Та чи не найцікавішими були тут ві-домості про те, як прокидалося українське життя та про український рух на західньоукраїнських землях.

Взагалі зі сторінок цієї газети пашило сміливим і гострим словом, виразною національно-революційною думкою. Появления її все національно свідоме українське суспільсто зустріло з ентузіяз-мом. Розходилася в кількості 5 000 примірників, а на вулицях кожне число просто виривалося з рук продавців.

Довше проіснувати „Хліборобові" не довелося. Після ч. 5, якого видав, як стверджувала влада, 80000 примірників, було його заборонено. Та, не зважаючи на це, „Хлібороб" встиг і в такий короткий час виконати важливе завдання будителя і організатора ще недавно розпорошених українських сил.

У вересні 1905 р. Українська Народна Партія (УНП) почала видавати свій часопис п. н. „Самостійна Україна". Появилося тільки одно число. Було в ньому опубліковано м. ін. проект української конституції, зладжений М. Міхновським.

Цей проект проф. С. Дрістрянський у своїй праці „Загальна наука права" називає „Основним законом самостійної України". Говориться тут про спілку народу українського в межах етнографічної території, як вільних самоуправних земель.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 159 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Товариш". Програма. Відгуки, становище молодшої групп радикалів. Упадок часопису | Відновлення радикальної преси. „Народ" офіційний орган радикалів. Програма. Співробітники. Передплата. Відгуки. | Народження української соціялістично-демократичноїпреси | Преса Соціял-демократичної Спілки | Преса Карпатської України. (Угорської Руси). Мовний характер. Розвиток. Діячі | Українська преса на чужині. Заокеанська преса | Таборова преса | Преса української еміграції та інші органи на чужині | Характер. Діячі | Українська преса в Канаді. її початки. Характер. Діячі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Українська преса в Бразилії| Нові правила про друк

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.388 сек.)