Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відомості про товар, ціну товару; якість; претензії по якості

Читайте также:
  1. Асортимент і вимоги до якості молока
  2. Асортимент і вимоги до якості сухих молочних консервів
  3. Вимоги до якості сирів
  4. Гідрогеологічні дослідження в зв'язку з оцінкою й прогнозом якості підземних вод.
  5. Загальні відомості
  6. Загальні відомості

Предмет договору.

 

Продавець зобов’язується передати належний йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах попередньої оплати

По перерахунку коштів на розрахунковий рахунок або готівкою в касу Продавця

 

Відомості про товар, ціну товару; якість; претензії по якості

№ п/п Назва насіння - культури, сорту, категорії Одиниця виміру Кількість Ціна Разом з ПДВ Ціна (без ПДВ) Всього без (ПДВ), грн.  
               
             
             
             
             
             
               
               
               
               
  Разом без.. ПДВ    
  ПДВ:    
  Всього:    

 

Сума прописом__________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

2.1 Приймання Товару по кількості та якості проводиться Покупцем в момент його отримання від Продавця. Покупець зобов’язаний перевірити кількість Товару, його вагу, комплектність, цілісність тари, пломб на ній (при їх наявності), а також відсутність ознак пошкодження або псування Товару і у випадку їх виявлення негайно, до закінчення приймання, письмово заявити Продавцю. При відсутності такої заяви Товар вважається прийнятим Покупцем по кількості та якості;

2.2 Товар вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем: по кількості (одиниць виміру) – відповідно до кількості (одиниць виміру), вказаної в накладній (товарній, товарно-транспортній); по якості - відповідно до якості, вказаному в сертифікаті якості підприємства – виробника;

2.3 Продавець гарантує відповідність якісних показників товару вимогам, які встановлені відповідними державними стандартами України;

2.4 Продавець не несе відповідальності за погіршення якісних показників Товару, що сталося після його передачі Покупцю, а також за врожайність, морфологічні показники вирощеного зерна та інші фактори, які знаходяться поза межами контролю Продавця.

2.5 Продавець несе відповідальність за недоліки Товару, якщо Покупець доведе, що вони виникли до моменту отримання його Покупцем або з причини, які існували до цього моменту.

2.6 Для визначення якості Товару, при прийманні його Покупцем, є обов’язковим відбір зразків, а також додаткових зразків, які здаються на аналіз у відповідну інспекцію по якості. Обов’язок відбору зразків покладається на Покупця. Відбір зразків проводиться представниками Продавця та Покупця шляхом відбирання необхідної культури в кількості 1 кг та поміщення в водонепроникну ємкість (поліетиленовий пакет та т.п.) та пломбування биркою з підписами вищевказаних представників. Даний відбір здійснюється в двох екземплярах: один віддається Покупцеві, інший – залишається в Продавця. У випадку наявності претензій щодо якості Товару, Покупець має право в строк до 30 днів з дня отримання Товару, направити претензію на адресу Продавця. Претензія приймається до розгляду при наявності відповідного документа, що засвідчує результати аналізу середнього зразка насіння, відібраного представником Державної насіннєвої інспекції згідно існуючої методики.

 

3 Порядок передачі товару, зобов’язання, відповідальність сторін

Продавець зобов’язаний:

3.1 Передати товар Покупцю у власність в повному обсязі у термін до ___________ 2013 року зі

Складу Продавця.

3.2 Передати товар в визначеному місці – складі Продавця (якщо інше не обумовлене додатково) та в термін, вказаний в Договорі, а при достроковій поставці – в термін, вказаний в повідомленні Продавця;

3.3 Попередити Покупця про всі права третіх осіб на Товар, що продається;

3.4 Замінити товар належної якості, протягом 20 днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця, або повернути вартість товару належної якості, згідно з умовами п.п. 2.1 – 2.6 даного Договору.

3.5 Надати Покупцю:

- видаткову накладну; договір куплі - продажу;

- податкову накладну; свідоцтво (атестат) на насіння

 

Покупець зобов’язаний:

3.6 Продавець виставляє рахунок – фактуру на суму Товару відповідно до якого Покупець робить протягом 10-ти банківських днів з моменту виставлення Продавцем рахунка – фактури оплату шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок або вносить готівку в касу Продавця. У випадку не сплати в даний термін без узгодження з Продавцем рахунок – фактура втрачає силу і підлягає перегляду.

3.7 Забезпечити вивезення та розвантаження продукції власним або залученим транспортом.

3.8 Забезпечити своєчасне прийняття продукції за кількістю і якістю.

 

4.Відповідальність сторін.

4.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно

сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї

заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3 Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

4.4 Якщо якість виробу не відповідає умовам, зазначеним в п. 2.1 – 2.6 Продавець сплачує Покупцю

штраф у розмірі 1,5% від вартості неякісного товару, а також безплатно усуває недоліки в 20 денний термін з моменту отримання обґрунтованої претензії.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 302 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ГОДІВЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП ПТИЦІ | ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ПТАХІВНИЦТВА. | Фасування м’яса птиці і виробництво напівфабрикатів | Виробництво кормів із відходів птахівництва | ПЕРЕРОБКА І ВИКОРИСТАННЯ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ | ПУЛОРОЗ ПТИЦІ | САЛЬМОНЕЛЬОЗ ПТИЦІ | ГРИП (ІНФЛЮЕНЦА) ПТИЦІ | ХВОРОБА НЬЮКАСЛА | ЛЕЙКОЗ ПТИЦІ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ХВОРОБА МАРЕКА| г. Москва 03.10.2012 г.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)