Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 1

Читайте также:
  1. Визначення. Розділеними різницями першого порядку називається відношення
  2. Відокремлені обставини та розділові знаки при них
  3. Відокремлені означення та розділові знаки при них
  4. Відокремлені прикладки та розділові знаки при них
  5. Лексика як один із розділів мовознавства
  6. ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ.
  7. ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ СТАНУ СПРАВ У ПІДРОЗДІЛІ.

ЗМІСТ

 

ВСТУП 5

 

РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 11

 

РОЗДІЛ 2

КОРМОВА БАЗА 22

2.1. Характеристика кормової бази свиней 22

2.2. Розрахунок енергетичної поживності кормів в енергетичних кормових одиницях (ЕКО) 29

2.3. Характеристика комбікормів, які використовуються в годівлі свиней 30

 

РОЗДІЛ 3

НОРМОВАНА ГОДІВЛЯ РІЗНИХ СТАТЕВОВІКОВИХ ГРУП СВИНЕЙ 34

3.1. Годівля кнурів-плідників (теоретичні основи годівлі, склад і поживність раціону годівлі, його структура і аналіз) 37

3.2. Годівля свиноматок холостих і першого періоду поросності (теоретичні основи годівлі, склад і поживність 1 кг комбікорму, його структура і аналіз) 40

3.3. Годівля свиноматок другого періоду поросності і підсисних (теоретичні основи годівлі, склад і поживність 1 кг комбікорму, його структура і аналіз) 43

3.4. Годівля поросят живою масою 6-12 кг і 12-20 кг (теоретичні основи годівлі, схема годівлі, склад і поживність 1 кг комбікорму, його структура і аналіз) 46

3.5. Годівля поросят живою масою 20-40 кг (теоретичні основи годівлі, склад і поживність 1 кг комбікорму, його структура і аналіз) 49

3.6. Годівля молодняку свиней на відгодівлі живою масою 40-70 кг (теоретичні основи годівлі, склад і поживність 1 кг комбікорму, його структура і аналіз) 52

3.7. Годівля молодняку свиней на відгодівлі живою масою 71-120 кг (теоретичні основи годівлі, склад і поживність 1 кг комбікорму, його структура і аналіз) 55

3.8. Годівля ремонтного молодняку свиней (теоретичні основи) 58

 

ВИСНОВКИ 59

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 60

ВСТУП

Свинарству - однієї з найбільш скоростиглих і динамічних галузей тваринництва - традиційно належить велика роль у вирішенні проблеми збільшення виробництва м'яса. Найбільшим попитом користується м'ясна і беконна свинина. Стабільне збільшення її виробництва до рівня науково обґрунтованих норм харчування має забезпечувати, насамперед, раціональною годівлею свиней на основі деталізованих норм і прогресивних технологій.

Свині - тварини багатоплідні, з коротким циклом розмноження і характеризуються інтенсивним ростом, відрізняються поруч специфічних особливостей обміну речовин і енергії. Для них характерна висока напруженість фізіологічних процесів. Значення цього в практичному відношенні необхідно оцінювати з двох точок зору. При належній організації повноцінної годівлі, заснованого на суворому обліку біологічних особливостей тварин, їх породної приналежності, досягається висока продуктивність свиней і забезпечується висока економічна ефективність галузі. При порушенні ж принципів збалансованого годування швидко виявляється вразливість обміну речовин та його слабка пристосованість обміну речовин. У цьому випадку неминуче знижується продуктивність тварин, порушується їх відтворювальна здатність, ростуть не виробничі витрати кормів, підвищується відхід свиней, різко погіршуються економічні показники в галузі.

Поросята на ранніх етапах постембріонального розвитку дуже добре переварюють і використовують поживні речовини корму тваринного походження, особливо молока (зокрема, протеїн і жир), і значно гірше - рослинних кормів. З віком, починаючи з 4 - тижневого віку, використання поживних речовин, рослинних речовин, рослинних кормів поступово підвищується, досягаючи максимуму у дорослих тварин. Ще більш виражена вікова залежність у використанні свинями вуглеводів. Новонароджені поросята добре використовують лише лактозу, засвоюваність якої з віком знижується, тоді як перетравність сахарози і крохмалю у дорослих свиней дуже висока, а у новонароджених поросят дорівнює практично нулю.

Свині порівняно з іншими домашніми тваринами володіють найвищою здатністю перетворювати енергію корму в жир тіла. Це накладає характерний відбиток і на використання обмінної енергії в організмі тварин.

Годівля поросят повинна бути повноцінною і достатньо об’ємною для забезпечення високої метаболізтичної актуальності їх організму, інтенсивного росту і розвитку, підтримки його в здоровому стані.

Поросята в ранньому віці при належній годівлі і утриманні ростуть дуже швидко. За перший тиждень життя вони подвоюють свою масу, на кінець другого тижня збільшують втроє, у місячному віці - в чотири - п’ять разів, а перед відлученням, у 2-місячному віці, збільшують свою масу в 15 - 16 разів проти народження. Такої енергії росту немає у жодного виду сільськогосподарських тварин.

Швидкий ріст поросят у перші дні їх життя найтісніше пов’язаний з характером обміну речовин. Енергетичний обмін у сисунів в першу декаду досягає 131 великої калорії на 1 кг живої маси на добу, у той час як у дорослих свиней він становить тільки 17 великих калорій.

Для поросят-сисунів характерний також інтенсивний обмін білкових і мінеральних речовин. Так, за перші 10 днів поросята-сисуни відкладають на 1 кг живої маси приблизно 9 - 14 г білка, в той час як дорослі свині - лише 0,3 - 0,4 г білка [1].

Мета курсової роботи: Вивчення організації нормованої годівлі свиней різних статевовікових груп

РОЗДІЛ 1

ОСНОВИ НОРМОВАНОЇ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 521 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Корми для поросят | Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів | Годівля підсисних поросят | Склад і поживність 1 кг кормів | Що використовуються як добавки до комбікормів для свиней, мг/г | Що використовуються для приготування комбікормів для свиней | За поживністю | Годівля кнурів-плідників | Раціон годівлі кнурів-плідників на 1 голову за добу. Жива маса 150-200 кг. | Годівля свиноматок холостих і першого періоду поросності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виды ценных бумаг и их характеристика| Біологічні особливості поросят у перші міс

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)