Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що використовуються як добавки до комбікормів для свиней, мг/г

Читайте также:
  1. Добавки, необходимые в первую очередь
  2. Методи пізнання, що використовуються як на теоретичному, так і на емпіричному рівні.
  3. Основные пищевые добавки
  4. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
  5. Пищевые добавки и ДВГА
  6. Продовольственное сырье, употребляемой человеком в пищу, в том числе продукты детского питания, пищевые добавки и биологически активные добавки
  7. ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ И ПИЩЕВЫЕ ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
Мікроелемент Сіль мікроелемента Вміст елемента в 1 г солі, мг
Залізо Сірчанокисле залізо
Мідь Сірчанокисла мідь Вуглекисла мідь
Цинк Сірчанокислий цинк Вуглекислий цинк
Марганець Сірчанокислий марганець Хлористий марганець Вуглекислий марганець
Кобальт Сірчанокислий кобальт Хлористий кобальт Вуглекислий кобальт
Йод Йодистий калій

 

Серед чинників, які визначають повноцінність годівлі сільськогосподарських тварин, важливе місце посідають мінеральні речовини.

Вони вхо­дять до складу тіла і життєво важливих сполучень, беруть участь у процесах перетравлення, всмоктування, синтезу, розпаду і виведення речовин із організму, створюють сприятливе середовище для нормальної дії фермен­тів, гормонів, вітамінів; підтримують кислотно-лужну рівновагу і осмотич­ний тиск на потрібному рівні. У годівлі свиней з метою підвищення вико­ристання поживних речовин і продуктивності тварин слід контролювати вміст у раціонах таких мінеральних речовин, як кальцій, фосфор, натрій, хлор, калій, залізо, цинк, марганець, мідь, кобальт, йод, селен та ін.

При балансуванні раціонів за мінеральними речовинами необхідно користуватися фактичними даними вмісту їх у кормах кожної біогеохіміч­ної зони і конкретного адресного раціону. У разі відсутності таких даних можна іноді використовувати як орієнтовні величини вміст мінеральних речовин у кормах, наведених у довіднику. Після розрахунку кількості мі­неральних речовин у тому або іншому раціоні порівнюють їх з потребами тварин за нормами. Якщо при порівнянні потреби тварин у мінеральних елементах із фактичним вмістом їх у раціоні виявляється нестача тієї чи іншої мінеральної речовини, то її компенсують відповідною мінеральною добавкою або сіллю мікроелементів.

Норми мінеральних речовин наведено із розрахунку на 1 голову за добу і в кг повнораціонного комбікорму для свиней.

Під мінеральною поживністю кормів розуміють валовий вміст мінеральних елементів у кормах і виражають кількісно у грамах або міліграмах в 1 кг корму чи у відсотках у сухій речовині.

Залежно від кількості мінеральних елементів в організмі тварин чи у кормах їх поділяють на дві групи – макроелементи і мікроелементи.

Макроелементи знаходяться в організмі тварин у кількості від 1-2 до 0,01 %. До них належать кальцій, фосфор, калій, натрій, магній, сірка і хлор.

Важливе значення має співвідношення між окремими елементами в раціонах, особливо між кальцієм і фосфором. Оптимальним вважають відношенням між кальцієм і фосфором у раціонах свиней – 1,2-1,5:1.

До мікроелементів відносять елементи, які знаходяться у незначній кількості – від 0,001 до 0,0001 і менше, але життєдіяльність організму без них неможлива. Це залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт, йод, селен.

Концентрація вітамінів у вітамінних препаратах, що використовуються для приготування комбікормів для свиней, зазначена в таблиці 5.

 

Таблиця 5

Концентрація вітамінів у вітамінних препаратах,


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 517 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОЗДІЛ 1 | Біологічні особливості поросят у перші міс | Корми для поросят | Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів | Годівля підсисних поросят | За поживністю | Годівля кнурів-плідників | Раціон годівлі кнурів-плідників на 1 голову за добу. Жива маса 150-200 кг. | Годівля свиноматок холостих і першого періоду поросності | Годівля свиноматок другого періоду поросності і підсисних |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Склад і поживність 1 кг кормів| Що використовуються для приготування комбікормів для свиней

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)