Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Склад і поживність 1 кг кормів

Читайте также:
  1. Безсполучникове складне речення
  2. Величина уставного (складочного, паевого) капитала (фонда) в организациях различных организационно-правовых форм
  3. Вимоги до складання індивідуального тексту екскурсії. Якість екскурсії, способи її оцінки.
  4. Виробництво кормів із відходів птахівництва
  5. Выбор типа и расчет параметров складов станции
  6. Генетическая классификация складок.
  7. Генетические классификации складок
    Показники Одиниці виміру Корми, кг
Сінне борошно конюшини Сінне борошно люцерни Буряки кормрві Картопля Морква червона Жом сухий Пшениця Кукурудза
Обмінна енергія МДж 7,98 7,73 2,03 3,17 1,53 9,49 13,73 13,67
Енергетичні к. од. ЕКО 0,798 0,773 0,203 0,317 0,153 ,949 1,373 1,367
Суха речовина г                
Сирий протеїн г                
Перетравний протеїн г                
Лізин г 8,7 10,6 0,43 0,77 0,33 - 3,9 2,1
Метіонін + цистин г 4,8 6,4 0,39 0,52 0,41 - 4,1 3,3
Сирий жир г                
Сира клітковина г                
Кальцій г   17,3 0,6 0,29 0,6 7,06 0,7 0,5
Фосфор г 2,9 3,0 0,3 0,59 0,59 1,28 4,3 5,2
Залізо мг                
Мідь мг 9,0 8,4 1,5 1,2 1,6 6,7 2,3 2,9
Цинк мг 37,6   5,1 6,0 4,9 18,9   29,6
Марганець мг 57,5   6,3 5,3 4,4 72,0 41,1 3,9
Кобальт мг 0,2 0,21 0,05 0,04 0,10 0,44 0,03 0,06
Йод мг 0,35 0,4 0,01 0,06 0,03 0,2 0,11 0,12
Вітамін A МО - - - - - - - 2,2
Вітамін D МО     - - - - -  
Вітамін Е мг     1,5 0,8 7,7 - 13,3 22,6
Вітамін В1 мг 2,8 2,3 0,4 1,2 0,6 - 3,9 4,0
Вітамін В2 мг 13,7 9,05 0,7 0,3 0,7 - 1,1 1,2
Вітамін В3 мг 24,2 20,8 1,9   1,8 - 13,9 7,5
Вітамін В4 мг           - 10,4  
Вітамін В5 мг 21,3       12,1 -   33,6
Вітамін В12 мкг - - - - - - - -

 

 

Продовження таблиці 1

    Показники   Одиниці виміру Корми, кг
Ячмінь Горох Люпин Висівки житні Висівки пшеничні Соєва макуха Сояшникова макуха Макуха лляна
Обмінна енергія МДж 9,28 13,06 13,01 10,77 9,28 15,5 12,25 13,03
Енергетичні к. од. ЕКО 0,928 1,306 1,301 1,077 0,928 1,55 1,225 1,303
Суха речовина г                
Сирий протеїн г                
Перетравний протеїн г                
Лізин г 4,1 14,2 18,67 5,08 5,4 26,3 13,4 9,63
Метіонін + цистин г 3,6 5,5 7,06 3,71 3,9 11,3 15,8 7,62
Сирий жир г                
Сира клітковина г                
Кальцій г 2,0 2,0 3,12 1,4 2,0 4,3 5,9 4,34
Фосфор г 3,9 4,3 3,93 6,8 9,6 6,9 12,9 8,87
Залізо мг                
Мідь мг 4,2 7,7 4,6 13,9 11,3 16,7 17,2 26,4
Цинк мг 35,1 26,7 65,4 83,9 81,0 41,6 40,0  
Марганець мг 13,5 20,2 7,7 53,3 117,0 34,2 37,9 38,0
Кобальт мг 0,26 0,18 0,27 0,06 0,1 0,09 0,19 0,29
Йод мг 0,22 0,06 0,09 0,08 1,75 0,36 0,37 0,15
Вітамін A МО -   - - - - - -
Вітамін D МО - - - - - 9,5    
Вітамін Е мг 50,0       20,9 11,0    
Вітамін В1 мг 3,5 7,5 2,7 4,7 6,0 6,0   10,1
Вітамін В2 мг 1,1 2,3 2,5 2,6 2,9 3,0 3,1 4,3
Вітамін В3 мг 9,4 10,0 14,4 17,5 23,5 14,0 14,9 13,0
Вітамін В4 мг                
Вітамін В5 мг   33,9 17,6         44,0
Вітамін В12 мкг - - - - - - - -

Продовження таблиці 1

  Показники     Одиниці виміру Корми, кг
Шрот лляний Соєвий шрот Сояшниковий шрот Сухе збиране молоко        
Обмінна енергія МДж 12,44 14.49 12,54 14,84        
Енергетичні к. од. ЕКО 1,244 1,449 1,254 1,484        
Суха речовина г                
Сирий протеїн г                
Перетравний протеїн г                
Лізин г 12,6 27,7 14,2 29,3        
Метіонін + цистин г 13,0 11,9 16,7 12,9        
Сирий жир г                
Сира клітковина г       -        
Кальцій г 2,8 2,7 3,6 12,9        
Фосфор г 8,3 6,6 12,2 10,0        
Залізо мг                
Мідь мг 15,9 16,7 24,1          
Цинк мг   41,6 40,8          
Марганець мг   37,0 48,5          
Кобальт мг 0,28 0,12 0,416 1,8        
Йод мг 0,88 0,49 0,66 0,13        
Вітамін A МО - - - -        
Вітамін D МО 2,5 4,5   -        
Вітамін Е мг 8,0 3,0   0,4        
Вітамін В1 мг 7,2 5,4   4,5        
Вітамін В2 мг 4,4 3,8   13,9        
Вітамін В3 мг 12,0 14,5 13,0 35,2        
Вітамін В4 мг                
Вітамін В5 мг   42,5   13,9        
Вітамін В12 мкг - - - -        

Склад амінокислот, що використовуються для приготування комбікормів для свиней зазначено в таблиці 2.

Таблиця 2

Склад амінокислот,

що використовуються для приготування комбікормів для свиней, %

Показники Лізин Метіонін Триптофан Треонін
L-лізин 98,5 - - -
DL-метіонін -   - -
L-триптофан - - 98,5 -
L-треонін - - - 98,5

 

Біологічна повноцінність протеїну зумовлена наявністю в його складі у визначених кількостях і співвідношенні незамінних амінокислот. Нестача будь-якої із 10 амінокислот, навіть у разі надлишку перетравного протеїну в раціонах, призводить до порушення азотистого обміну, затримки росту і зниження відтворювальної здатності у свиней.

Лізин вважається першою лімітуючою «критичною» амінокислотою. Лізин посідає в процесі обміну амінокислот особливе місце. Він необхідний для регуляції обміну азоту і вуглеводів, синтезу важливих білків-нуклеотидів, хромопротеїдів та ін. Лізин також потрібен для прискорення росту й роз­витку організмів, що ростуть, підтримання на високому рівні молочної продуктивності, регуляції статевого циклу, для формування кістяка.

Потреба свиней у триптофані змінюється у зв’язку з віком тварин, рів­нем протеїну в раціоні. Триптофан сприяє синтезу гемоглобіну та утворенню білків плазми крові, бере участь у регуляції ендокринного апарата та у синтезі стимуляторів росту. За нестачі триптофану порушується синтез нікотинової кислоти, знижується активність органів розмноження, змен­шується фізіологічна активність окислювальних та перетравних фермен­тів.

Метіонін є третьою амінокислотою, яка часто може виявлятися лімітуючою або такою, що перебуває на межі недостатності в раціонах для свиней. Потреба у метіоніні змінюється залежно від віку тварин, фізіологічно­го стану, співвідношення між амінокислотами, забезпеченості вітамінами. За наявності в кормі достатньої кількості цистину, потреба у метіоніні знижується, адже цистин здатний замінити деяку частину метіоніну. Метіонін сприяє росту і розмноженню клітин, утворенню еритроцитів, бере участь в окислювально-відновних процесах, впливає на роботу печінки та щито­видної залози.

Треонін - амінокислота біологічно необхідна організму тварин для засвоєння інших амінокислот із шлунково-кишкового тракту. За не­стачі треоніну в раціоні у тварин спостерігається зниження споживання корму і вгодованості, виснаження, затримка росту і розвитку м’язової тка­нини. Поросята у разі дефіциту в раціоні треоніну швидко стають виснаженими.

Потреба свиней в інших амінокислотах задовольняється завдяки вмісту їх у кормах.

У нормах годівлі потребу свиней в сирому і перетравному протеїні, а також у чотирьох амінокислотах (лізин, метіонін+цистин, триптофан, треонін) показано в грамах на 1 голову за добу або в 1 кг повнораціонного комбікорму для свиней.

Для розрахунків потреб у протеїні й амінокислотах розраховують необхідну концентрацію їх у сухій речовині раціону та відсотковий вміст амінокислот у сирому протеїні.

Для одержання найвищої продуктивності, виникає потреба аналізу раціонів за наявністю та співвідношенням між собою й інших незамінних амінокислот.

Тепер вважають, що для забезпечення максимальної ефективності роботи свинарства необхідно забезпечити оптимальне співвідношення в раціонах тварин між лізином (першою незамінною амінокислотою, яка найчастіше за все лімітує продуктивність свиней) та обмінною енергією. Для окремих виробничих груп свиней оптимальними є такі співвідношення між цими показниками (лізин у грамах на 1 МДж ОЕ):

поросята до 20 кг - 0,95;

поросята 20-40 кг - 0,88;

молодняк свиней на відгодівлі 40-70 кг - 0,77;

молодняк свиней на відгодівлі 71-120 кг - 0,70;

свиноматки холості і першого періоду поросності - 0,45;

свиноматки другого періоду поросності і підсисних - 0,50;

кнури-плідники – 0,67.

Для ефективного засвоєння протеїну раціонів необхідно, щоб в 1 г лізину в складі протеїну раціону кількість інших амінокислот наближалась до таких значень (г): метіоніну+цистину – 0,6; треоніну – 0,66; триптофану – 0,19; ізолейцину – 0,6; лейцину – 1,1; гістидину – 0,39; фенілаланіну+тирозину – 1,2; валіну – 0,75; аргініну – 0,42.

Частка незамінних амінокислот має бути не менше 47 % загальної кількості амінокислот, а перетравність сирого протеїну – близька до 80 %.

Склад основних мінеральних добавок, що використовуються для приготування комбікормів для свиней зазначено в таблиці 3.

Таблиця 3

Склад основних мінеральних добавок,

що використовуються для приготування комбікормів для свиней, %

Показники Кальцій Фосфор Натрій
Вапняк   - -
Крейда кормова   - -
Монокальційфосфат 17,4 23,0 -
Дикальційфосфат 26,0 19,0 -
Трикальційфосфат 34,0 16,0 -
Мононатрійфосфат - 19,0 13,0
Сіль кухонна - - 33,0

 

Склад основних солей мікроелементів, що використовуються як добавки до комбікормів для свиней зазначено в таблиці 4.

 

Таблиця 4

Склад основних солей мікроелементів,


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 645 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: РОЗДІЛ 1 | Біологічні особливості поросят у перші міс | Корми для поросят | Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів | Що використовуються для приготування комбікормів для свиней | За поживністю | Годівля кнурів-плідників | Раціон годівлі кнурів-плідників на 1 голову за добу. Жива маса 150-200 кг. | Годівля свиноматок холостих і першого періоду поросності | Годівля свиноматок другого періоду поросності і підсисних |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Годівля підсисних поросят| Що використовуються як добавки до комбікормів для свиней, мг/г

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.027 сек.)