Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Курс бойынша емтихан сұрақтары. 1. Турбо-Паскаль тілінің алфавиті.

Читайте также:
  1. аржы, ақша айналымы және несие » пәнінен емтихан сұрақтары
  2. Бақылау сұрақтары
  3. Бақылау сұрақтары
  4. Бақылау сұрақтары
  5. Бақылау сұрақтары
  6. Бақылау сұрақтары
  7. Дәрістің тақырыбы: Өрт қауіпсіздігі бойынша ғимараттар мен үймереттерді топтау.

1. Турбо-Паскаль тілінің алфавиті.

2. Енгізу-шығару операторлары.

3. Турбо Паскаль программаның құрылымы. Бөлімдердің тағайындалуы.

4. Мәліметтердің типтері. Бүтін типтер. Ішкі кескінделуі, мүмкін мәндердің диапазоны.

5. Бүтін типтерге қолданылатын стандартты процедуралар мен функциялар.

6. Мәліметтердің типтері. Нақты типтер. Ішкі кескінделуі, мүмкін мәндердің диапазоны.

7. Нақты типтерге қолданылатын стандартты процедуралар мен функциялар.

8. Меншіктеу, енгізу және шығару операторлары. Мысалдар келтіру.

9. Құрамды оператор.Операторды қолдану мысалдары.

10. Көшу операторы. Мысалдар келтіру.

11. Шартты оператор. Шартты оператордың құрылымы. Блок-схема. Операторды қолданудың мысалдары.

12. For цикл операторы. Оператордың құрылымы. Блок-схема. Операторды қолданудың мысалдары.

13. While цикл операторы . Оператордың құрылымы. Блок-схема. Операторды қолданудың мысалдары.

14. Repeat/Until цикл операторы. Оператордың құрылымы. Блок-схема. Операторды қолданудың мысалдары.

15. Мәліметтердің типтері. Қарапайым типтер.

16. Мәліметтердің типтері. Реттік типтер.

17. Мәліметтердің типтері. Түгенделетін типтер.

18. Мәліметтердің типтері. Тип-диапазон.

19. Мәліметтердің типтері. Күрделі типтер.

20. Ерекше белгілер. Көшу операторы. Операторды қолданудың мысалдары.

21. Бірөлшемді массивтер. Массивтерді сипаттау. Массивтерді енгізу-шығару.

22. Бірөлшемді массивтерді өңдеу мысалдары.

23. Екіөлшемді массивтер. Массивтерді сипаттау. Массивтерді енгізу-шығару.

24. Екіөлшемді массивтерді өңдеу мысалдары.

25. Процедуралар. Процедуралардың тағайындалуы.

26. Параметрсіз процедуралар. Процедураның тақырыбын сипаттау.

27. Параметрсіз процедураларды қолдану мысалдары.

28. Параметрлері бар процедуралар. Процедураның тақырыбын сипаттау.

29. Параметрлері бар процедураларды қолдану мысалдары.

30. Процедурлар - функциялар. Процедура-функцияның тақырыбын сипаттау.

31. Процедура – функцияның қолдану мысалдары .

32. FORWARD, EXTERNAL стандартты директивалар және т.б.

33. Рекурсия. Рекурсияны қолдану мысалдары.

34. Модулдер. Модулдердің тағайындалуы.

35. Модулдерді компиляциялау.

36. Модулдің құрылымы.

37. Модулдің атқарушы бөлімі.

38. Модулдің инициалдайтын бөлімі.

39. Жазбалар. Жазба типін хабарлаудың құрылымы. Қолдану мысалдарын келтіру.

40. WITH біріктіру операторы.

41. Жазба типін қолдану мысалдары.

42. WITH біріктіру операторының қолдану мысалдары.

43. Вариантты өрістері бар жазбаның қолданылуы.

44. Жолдар. Жолдарға қолданылатын процедуралар мен функциялар.

45. Жолдарды өңдеу мысалдары.

46. Жиындар. Жиын типін сипаттау.

47. Жиындарға арналған операциялар.

48. INCLUDE, EXLUDE процедуралары. Мысалдарды келтіру.

49. Файлдар. Типтелген файлдар.

50. Файлдарды инициалдау.

51. Типтелген файлдармен жұмыс істеу үшін арналған процедуралар мен функциялар.

52. Файлдар. Мәтіндік файлдар.

53. Мәтіндік файлдармен жұмыс істеу үшін арналған процедуралар мен функциялар.

54. Файлдар. Типтелмеген файлдар.

55. Типтелмеген файлдармен жұмыс істеу үшін арналған процедуралар мен функциялар.

56. Graph кітапханасын қолдану. Экранға нүкте мен сызықты шығару.

57. Graph кітапханасын қолдану. Экранға бояумен толтырылған фигураларды шығару.

58. Graph кітапханасын қолдану. Экранға доғаны, шеңбердң және эллипсті шығару.

59. CRT, SYSTEM стандартты модулдері және т.б.

60. Көрсеткіштер және динамикалық жады.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 239 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тақырып. Функция графигін тұрғызу. | Тақырып. Тармақты есептеу процессін программалау. | Тақырып. Бірөлшемді массивтерді өңдеу. | Тақырып. Екі өлшемді массивтерді өңдеу. | Тақырып. Символдық мәліметтерді өңдеу. | Тақырып.Процедураларды қолданып, программалар құру. | Тақырып.Процедураларды қолданып, программалар құру. | Тақырып.Жазбаларды қолданып, программаларды құру. | Тақырып. Жиындар. | Тақырып. Мәтіндік файлдарды қолданып, программаларды құру. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Здік бақылау үшін тест тапсырмалары| Практичне заняття № 2

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)