Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тақырып. Бірөлшемді массивтерді өңдеу.

Читайте также:
  1. Дәріс. Массивтер. Бірөлшемді және екіөлшемді массивтерді өңдеуге арналған программаларды құру
  2. Дәріс. Массивтерді іздеу мен сұрыптаудың әдістері мен алгоритмдері
  3. Тақырыбы: Бірөлшемді массивтер. Екіөлшемді массивтер
  4. Тақырып. Арифметикалық өрнектер. Сызықты программалар.
  5. Тақырып. Бірөлшемді массивтер
  6. Тақырып. Екі өлшемді массивтер

Әдістемелік ұсыныс: Вариантта көрсетілгендей бір өлшемді массивті өңдеуді жүзеге асыру. Алгоритмнің блок-схемасын құру және программасын жазу.

Тапсырмалар варианттары:

1. N бүтін сан мен N нөлдік емес бүтін саннан құралатын жиымы берілген. Сол жиымдағы орналасқан ретімен барлық жұп сандарын шығару және К сондай сандардың көлемін анықтау.

2. N бүтін сан мен N нөлдік емес бүтін саннан құралатын жиымы берілген. Сол жиымдағы орналасқан ретімен барлық тақ сандарын шығару және К сондай сандардың көлемін анықтау.

3. Нөлдік емес бүтін саннан құралатын жиымы берілген, оның аяқталу белгісі – 0 саны. Сол жиымдағы барлық элементтерінің санын шығару.

4. Нөлдік емес бүтін саннан құралатын жиымы берілген, оның аяқталу белгісі – 0 саны. Сол жиымдағы барлық оң сандардың қосындысын шығару. Егер жиымда ондай сан болмаса, 0-ді шығару.

5. Нөлдік емес бүтін саннан құралатын жиымы және К бүтін сан берілген, оның аяқталу белгісі – 0 саны. Сол жиымдағы барлық К-дан кіші санын шығару

6. Нөлдік емес бүтін саннан құралатын жиығы және К бүтін сан берілген, оның аяқталу белгісі – 0 саны. Сол жиымдағы К-дан үлкен бірінші кездескен санның нөмірін шығару. Егер ондай сан болмаса - 0 шығару.

7. Нөлдік емес бүтін саннан құралатын жиымы және К бүтін сан берілген, оның аяқталу белгісі – 0 саны. Сол жиымдағы К-дан кіші ең соңғы кездескен санның нөмірін шығару. Егер ондай сан болмаса - 0 шығару

8. N бүтін сан мен N нөлдік емес бүтін саннан құралатын жиымы берілген. Сол жиымдағы өзінен сол жақта тұратын элементтерінен кіші элементтерінін нөмірін және К сондай сандардың көлемін анықтау.

9. N бүтін сан мен N нөлдік емес бүтін саннан құралатын жиымы берілген. Сол жиымдағы өзінен сол жақта тұратын элементтерінен үлкен элементтерінін нөмірін және К сондай сандардың көлемін анықтау.

10. N бүтін сан мен N нақты саннан құралатын жиымы берілген. Сол жиым өсу тізбелік болып табылатынын анықтау. Егер ол сол тізбектілік болса - True шығару, егер ол болмаса— False шығыру.

11. N бүтін сан мен N нақты саннан құралатын жиымы берілген. Сол жиым кему тізбелік болып табылатынын болса, онда 0 шығару; егер ол болмаса— сол заңдылықты бұзатын бірінші элементінің нөмірін шығыру.

12. N бүтін сан мен N нақты саннан құралатын жиымы берілген, оның құрамында кемінде екі нөль болу керек. Сол жиымдағы бірінші кездескен екі нөльдердің арасындағы сандардың қосындысын табу (егер ол нөльдер қатар тұрса – 0 шығару).

13. N бүтін сан мен N нақты саннан құралатын жиымы берілген, оның құрамында кемінде екі нөль болу керек. Сол жиымдағы соңғы кездескен екі нөльдердің арасындағы сандардың қосындысын табу (егер ол нөльдер қатар тұрса – 0 шығару).

14. К, N бүтін сандар мен N нақты саннан құралатын жиымы берілген: A1, A2, ..., AN. Берілген жиымның сандарының К-дәрежелерін табу: A1К, A2К, ..., ANК.

15. N бүтін сан мен N нақты саннан құралатын жиымғы берілген: A1, A2, ..., AN. Келесі сандарды шығару: A1, A22,, ..., AN–1N–1, ANN.

16. N бүтін сан мен N нақты саннан құралатын жиымғы берілген: A1, A2, ..., AN. Келесі сандарды шығару: A1N, A2N–1, ..., AN–12, AN.

17. 10 өлшемді массив берілген. Массивтің минимальды оң мен максимальды теріс элементтерінің шығару. Егер ондай сан болмаса - 0 шығару

18. 10 бүтін нөльдік емес элементтерінен құралатын массив берілген. Берілген элементтерінің арасынан минимальды жұп және максимальды тақ элементін табу. Егер ондай сан болмаса - 0 шығару

19. 10 элементтен тұратын жиым мен a, b (0 < a < b) сандар берілген. (a, b) аралығында орналасқан элементтердің арасында минимальды мен максимальды элементтерін шығару. Егер ондай элементтер табылмаса – 1 шығару.

20. 10 элементтен тұратын жиым берілген. Массивтің соңғы максимальды элементтінің алдында орналасқан элементтерін санын табу.

Негізгі әдебиет:1 [37-43, 97-99], 2 [123-132], 3 [42-59], 4 [7-11].

Қосымша әдебиет:2 [95-106].

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 622 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тақырып. Арифметикалық өрнектер. Сызықты программалар. | Тақырып. Цикл операторлары. | Тақырып. Бірөлшемді массивтер | Тақырып. Екі өлшемді массивтер | Тақырып. Символдық деректер. | Тақырып. Процедуралар . | Тақырып. Функциялар. | Тақырып. Жазбалар. | Тақырып. Мәтіндік файлдар. | Тақырып. Функция графигін тұрғызу. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тақырып. Тармақты есептеу процессін программалау.| Тақырып. Екі өлшемді массивтерді өңдеу.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)