Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. 1. Назвіть ознаки запозичених коштів

Читайте также:
  1. ЗАДАЧІ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ,САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  2. ЗАДАЧІ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  3. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  4. Індивідуальний метод обліку кількості знесених яєць проводять у селекційних стадах, застосовують для цього контрольні гнізда, або утримання в індивідуальних клітках.
  5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.
  6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

1. Назвіть ознаки запозичених коштів. Види позикових коштів.

2. Назвити етапи процесу кредитування діяльності підприємства

3. Які ризики варто враховувати при визначенні кредитоспроможності

4. Опишіть категорії кредиту залежно від фінансового стану позичальника

5. Види та умови небанківського кредитування підприємств

6. Порівняйте вади та переваги лізингу та кредиту.

7. Які параметри кредитної операції можна назвати ключовими

8. Складіть таблицю вихідних даних по підприємству для розрахунку його кредитоспроможності

9. Які документи варто оформити при наданні кредиту підприємству.

10. Варість кредиту як фактор попиту на нього.

ПРИКЛАД 7.1. Використовуючи звітні дані підприємства за 5 років заповнити таблицю і зробити висновки про можливість кредитування ЗАТ “Спецбудсервіс" на таких запропонованих умовах:

- ЗАТ “Спецбудсервіс” звертається в уповноважений банк за кредитом у розмірі 800 тис. дол. США;

- відсоток за використання кредиту складає 12 % річних;

- надано прохання про відстрочку погашення основної суми боргу терміном на 1 рік, погашення суми передбачається пропорційними частинами;

- умовою ухвалення рішення про кредитування є підтримка на належному рівні коефіцієнта обслуговування боргу.

 

Таблиця 7.1.

Прогноз прибутку і розрахунок коефіцієнта обслуговування

боргу для ЗАТ “Спецбудсервіс”, тис. дол.

№ п/п Показники
Виручка від реалізації продукції з ПДВ
ПДВ          
Чистий доход від реалізації          
Усього операційні витрати
Сплата відсотків за кредит          
Прибуток до сплати податків          
Податок на прибуток          
Чистий прибуток          
Погашення кредиту          
Амортизація
Чистий поток коштів          
Коефіцієнт обслуговування боргу          

РІШЕННЯ. Результати розрахунків оформимо у вигляді таблиці 7.2.

Таблиця 7.2.

Прогноз прибутку і розрахунок коефіцієнта обслуговування

боргу для ЗАТ “Спецбудсервіс”, тис. дол.

№ п/п Показники
Виручка від реалізації продукції з ПДВ
ПДВ (п. 1 / 6)
Чистий доход від реалізації (п 1 – п2)
Усього операційні витрати
Сплата відсотків за кредит (800*0,12)
Прибуток до сплати податків (п3-п4-п5)
Податок на прибуток (п6*0,25)
Чистий прибуток (п6-п7)
Погашення кредиту (800/4)
Амортизація
Чистий поток коштів (п8+п.10)
Коефіцієнт обслуговування боргу (п.11 / (п.5+п.9) 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2

Оскільки коефіцієнт обслуговування боргу менший одиниці, то кредитування на запропонованих умовах для даного підприємства не можливе.ТЕМА 8. ФІНАНСУВАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

ПЛАН

1. Склад і структура основних фондів і основних засобів підприємств.

2. Вартісна оцінка основних фондів і фінансово-економічні показники ефективності їх використання.

3. Порядок нарахування амортизації основних фондів .

4. Методика переоцінки основних фондів.

5. Фінансування поточного і капітального ремонту основних фондів.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 203 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Елементи податків в Україні станом на 1.01.2011 р. | ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. | ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНИХ КОШТІВ | СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА. | Нормування оборотних коштів методом прямого розрахунку. | ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ | СУТЬ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ І ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | ФОРМИ І ВИДИ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ | ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПО ОТРИМАННЮ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ | Категорії кредиту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
НЕБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ| СКЛАД І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)