Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ФОРМИ І ВИДИ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

Читайте также:
  1. AUNTIE ANNE'S»: ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ В ТРАНЗИТНЫХ ЗОНАХ
  2. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  3. III. По способу формирования.
  4. III. Формирование, структура и организация работы
  5. А) Определение, предназначение и история формирования государственного резерва.
  6. А) Первая ступень формирования (уровень 1).
  7. А. Зміна форми клітин

 

Кредит виступає опорою сучасної економіки України, невід'ємним елементом економічного розвитку.

"Кредит дають тому, хто уміє працювати, має в своєму розпорядженні відповідний інтелектуальний потенціал, сам вкладає в справу, матеріальні фінансові кошти, що є у нього, використовує інші доступні йому джерела фінансування" [Інформаційний випуск № 168, У випуску: аналіз фінансового стану фірми, Школа банкіра, 1998 р., м. Київ, стор. 16].

Надання банкам грошових коштів на термін під письмові зобов'язання клієнтів є наріжним каменем банківського бізнесу. Ці операції приносять банкам основну частку прибутку. Так, із загальної суми валових операційних прибутків по АК Укрсоцбанку за 1998 рік доводилося 52% прибутків, що формуються за рахунок процентів від виданих кредитів.

Динаміка кредитів, їх питома вага в активах банків формуються під впливом багатьох чинників як довготривалого, так і кон'юнктурного характеру. Структура кредитних операцій конкретного банку залежить від величини його активів, наявності і численності мереж відділень, складу клієнтури, спеціалізації банку і т.д.

Класифікацію кредитів можна представити по таких ознаках:

- за формами і видами;

- по суб'єктах кредитування;

- по термінах надання;

- по меті використання;

- по наявності (чи ні) забезпечення;

- по порядку і умовам надання.

Існує дві основні форми кредиту: грошова і товарна. У грошовій формі виступає банківський кредит - надання у тимчасове використання коштів суб'єктам господарювання на умовах поворотності, платності, терміновість і державний кредит - передача коштів державного бюджету в уповноважені банки для здійснення кредитування підприємств. У товарній формі використовується комерційний кредит - кредитні відносини між окремими підприємствами, підприємствами і фізичними особами і лізинговий кредит - об'єктом кредитних відносин в цьому випадку є майно.

Суб'єкти кредитування зумовлюються банківською системою держави. До них відносять:

-підприємства; держава; банки і спеціалізовані фінансово-кредитні інститути; міжнародні фінансово-кредитні установи.

Розділення кредитів за термінами ведеться з використанням таких тимчасових періодів:

від 1 року - короткострокові;

від 3 до 5 років - середньострокові;

понад 5 років - довгострокові.

У залежності від мети використання основними об'єктами короткострокового кредитування виступають:

- виробничі запаси;

- незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення;

- готова продукція і товари;

- витрати майбутніх періодів;

- платіжні і розрахункові операції з постачальниками і покупцями.

До об'єктів довго- і середньострокового кредитування звичайно відносять капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства, його технічним переозброєнням, впровадженням прогресивної техніки і технологій.У залежності від наявності забезпечення кредити бувають із забезпеченням і бланкові. Як забезпечення можуть виступати: нерухомість, цінні папери, товарно-матеріальні цінності, дебіторська заборгованість, права підприємств на інтелектуальну власність, землю, страхові поліси, гарантії третіх осіб.

У залежності від порядку і умов надання кредити можна об'єднати в такі групи: прямі, консорціальні, позики участі.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 332 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: НЕПРЯМІ ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ. | РІШЕННЯ. | РІШЕННЯ. | Елементи непрямих податків в Україні станом на 1.01.2011 р. | Елементи податків в Україні станом на 1.01.2011 р. | ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. | ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНИХ КОШТІВ | СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА. | Нормування оборотних коштів методом прямого розрахунку. | ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СУТЬ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ І ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ| ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПО ОТРИМАННЮ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)