Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Читайте также:
  1. А.2.1.10. Заповнення системи одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення лікарського засобу.
  2. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  3. Види та показники преміювання
  4. Використання електронних таблиць Excel для побудови економетричних моделей
  5. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА "AutoCAD" ПРИ ВИКОНАННІ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  6. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  7. ВИКОРИСТАННЯ СУКУПНОГО ДОХОДУ ДОМОГОСПОДАРСТВА

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів на підприємствах використовуються різноманітні показники, найважливішим із яких безперечно є оборотність. Оборотність обчислюється в днях і характеризується періодом, за який оборотні кошти підприємства здійснюють один оборот.

З · Т

Об = ________ , (6.4)

Р

де Об – оборотність оборотних коштів (дні);

З – середні залишки нормованих оборотних коштів (тис. грн.);

Т – тривалість періоду, за який обчислюється оборотність (дні);

Р – обсяг реалізації продукції (тис. грн.).

Оборотність оборотних коштів обчислюється за планом і фактично. При зіставленні фактичної оборотності з плановою визначається прискорення або уповільнення оборотності як по всіх нормованих оборотних коштах, так і по окремим їх статтям.

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовується коефіцієнт оборотності оборотних коштів у кількості оборотів, що визначається по такій формулі:

Р

Коб = _____., (6.5)

З

Цей показник характеризує, скільки оборотів здійснюють оборотні кошти за звітний період. Чим більше оборотів вони здійснюють, тим більш ефективно вони використовуються.

Коефіцієнт завантаження оборотних коштах у грошовому виразі обчислюється по такій формулі:

З

Кз =____. (6.6)

Р

Він характеризує, скільки оборотних коштів припадає на 1 грн. реалізованої продукції. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн. реалізованої продукції, тим краще вони використовуються.

Для характеристики загальної ефективності використання оборотних коштів може використовуватися коефіцієнт ефективності. Він може бути розрахований по такій формулі:

П

Ке =___,. (6.7)

З

де П - прибуток від реалізації товарної продукції (тис. грн.).

Цей показник характеризує скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних коштів. Чим більше прибутку, тим ефективніше використовуються оборотні кошти окремого підприємства або його структурного підрозділу.

На закінчення аналізу варто розглянути заходи щодо прискорення оборотності оборотного капіталу. До основних шляхів прискорення оборотності капіталу можна віднести:

– скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок інтенсифікації виробництва (використання новітніх технологій, механізації й автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, більш повного використання виробничих потужностей підприємства та трудових і матеріальних ресурсів і ін.);

– поліпшення організації матеріально-технічного постачання з метою безперебійного забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами і скорочення часу перебування капіталу в запасах;

– прискорення процесу відвантаження продукції й оформлення розрахункових документів;

– скорочення часу перебування коштів у дебіторській заборгованості;

– підвищення рівня маркетингових досліджень, спрямованих на прискорення просування товарів від виробника до споживача (включаючи вивчення ринку, удосконалення форм просування товарів до споживача, формування ефективної цінової політики, реклами тощо).

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 211 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: РІШЕННЯ. | СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКІВ. | НЕПРЯМІ ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ. | РІШЕННЯ. | РІШЕННЯ. | Елементи непрямих податків в Україні станом на 1.01.2011 р. | Елементи податків в Україні станом на 1.01.2011 р. | ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. | ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНИХ КОШТІВ | СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нормування оборотних коштів методом прямого розрахунку.| СУТЬ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ І ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)