Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РІШЕННЯ. Для вирішення задачі скористаємося схемою 4.3.

Читайте также:
  1. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
  2. Збори як форма прийняття рішення. Нарада
  3. РІШЕННЯ.
  4. РІШЕННЯ.
  5. РІШЕННЯ.

Для вирішення задачі скористаємося схемою 4.3.

 


Заповнена Декларація у скороченому вигляді заповнюється самостійно студентом, наводиться у додатку В.

 

ПРИКЛАД 4.1. «Бухгалтерський облік прибутку»

Визначити чистий прибуток за рік при наявності даних:

1. Виручка від реалізації з ПДВ 60 000 грн.

2. Акцизний збір становить 2% доходу від реалізації.

3. Собівартість реалізованої продукції 35 000 грн..

4. Інші операційні доходи 20 % виручки з ПДВ.

5. Адміністративні витрати 3 % собівартості.

6. Витрати на збут 5 % собівартості.

7. Інші доходи 5000 грн.

8. Інші витрати 4500 грн..

9. Отримано відшкодування за страховими подіями 2600 грн.

РІШЕННЯ.

Для вирішення задачі скористаємося таблицею 4.2.

Таблиця 4.2

Порядок формування і використання прибутку підприємства за офіційною фінансовою звітністю

Статті / Код рядка   Додати (+) Відняти (-) Результат (=)
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010) 60000 грн   Податок на додану вартість (015)   60000/ 6 = 10000 грн  
    Акцизний збір (020) 60000*0,02 = 1200 грн  
    Інші вирахування з доходу (030)   - грн Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (035) 48800 грн.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (035) 48800 грн.   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (040) 35000 грн Валовий: прибуток (050), збиток (055)   + 13800 грн
Валовий: прибуток (050), збиток (055) + 13800 грн Інші операційні доходи (060) 60000 * 0,2 = 12000 грн Адміністративні витрати (070) 35000 * 0,03 = 1050 грн  
    Витрати на збут (080) 35000 * 0,05 = 1750 грн  
    Інші операційні витрати (090)   - грн Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (100), збиток (105) 13800 + 12000 – 1050 – 1750 = 23000 грн
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (100), збиток (105) 23000 грн Доход від участі в капіталі (110)   - грн Фінансові витрати (140)   - грн  
  Інші фінансові доходи (120) - грн Втрати від участі в капіталі (150) - грн  
  Інші доходи (130) 5000 грн Інші витрати (160) 4500 грн Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (170), збиток (175) 23000 + 5000 – 4500 = 23500 грн
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (170), збиток (175) 23500 грн   Податок на прибуток від звичайної діяльності (180)   23500 * 0,23 = 5405 грн Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (190), збиток (195)   23500 – 5405 = 18095 грн
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (190), збиток (195) 18095 грн Надзвичайні: доходи (200)   2600 грн Надзвичайні: витрати (205)     - грн  
    Податки з надзвичайного прибутку (210) 2600 * 0,23 = 598 грн. Чистий: прибуток (220), збиток (225) 18095 + 2600 – 598 = 20097 грн
Чистий: прибуток (220), збиток (225) 20097 грн      

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ | БЕЗГОТІВКОВІ Й ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ | ПРОВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ | ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ | НАДХОДЖЕННЯ ВІД ФІНАНСОВОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | РОЗРАХУНОК НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ПРЯМИМ І НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. | ПРИБУТОК – ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВА | ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В УМОВАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА| СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКІВ.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)