Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства

Читайте также:
  1. Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства
  2. Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства
  3. Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер.
  4. Дальший розвиток за змістом і місцем видання
  5. Еколого-етична дилема сталого розвитку людства
  6. Есть ли у России перспектива выхода в Человечность?
  7. Знати мову престижно, з цього розпочинається кар’єрне зростання особистості; мова – це суттєвий показник загальної культури і її велика перспектива

 

1. Який світогляд є домінантним у культурі західної цивілізації?

· релігійно-містичний

· еколого-економічний

· наукотехнократичний

· етико-естетичний

 

2. Виберіть правильну відповідь. Світогляд – це:

 

3. Вкажіть автора твору “Земля у рівновазі. Екологія і людський дух”:

 

4. Неконтрольоване забруднення довкілля та його деградація засвідчує, на думку А. Ґора:

 

5. Дилема виживання людства й збереження довкілля, на думку Е. Тофлера, вимагає, щоб кожна високотехнологічна країна здійснила:

· Реформування влади на більш демократичну

· Громадську самоперевірку цілей прогресу

· Реформування системи освіти на більш відкриту

 

6. Зміна акцентів у розв’язанні глобальних проблем полягає у визнанні пріоритетним:

· Технологічний підхід

· Комп’ютерно-мережевий підхід

· Соціально-ціннісний підхід

· Економічно-фінансовий підхід

 

7. Які проблеми зумовили формування ідеї сталого розвитку?

· Локальні

· Національні

· Глобальні

· Регіональні

 

8. Термін сталий розвиток сформульовано:

 

9. Виберіть правильну відповідь. Сталий розвиток – це:

· стратегії оптимізації всієї діяльності людства та його взаємин із довкіллям

 

10. Який принцип становить суть ідеї сталого розвитку суспільства:

 

11. Важливим чинником переходу людства до сценарію сталого розвитку, за дослідженням Подружжя Медовзів, є:

 

12. Де і коли відбувся перший Саміт Землі зі сталого розвитку?

· Женева, 1968 р.

· Париж, 1985 р.

· Ріо-де-Жанейро, 1992 р.

· Кіото, 2002 р.

 

13. Як називався самміт ООН 1992 р. у Ріо-де-Жанейро:· Зелена планета

· Жива планета

· Планета Земля

· Планета добробуту

 

14. Який головний документ було прийнято на самміті Землі?

 

15. У головному документі самміту Землі “Порядок денний на ХХІ століття” сформульовано:

 

16. Суттю нової людської цивілізації в ХХІ ст. має стати:

 

17. Сталий розвиток означає:

 

18. Яке визначення “сталого розвитку” запропонувала Рада Землі?

 

Загрузка...

19. Які три сфери суспільного життя будуть збалансовані завдяки сталому розвитку?

 

20. Яке головне соціальне завдання сталого розвитку сформульоване в “Декларації Ріо з довкілля та розвитку”?

 

21. Який основний імператив сталого розвитку?

 

22. Які з нижче наведених принципів покладено в основу сталого розвитку?

 

23. Які пріоритети сталого розвитку в Україні?

 

24. На думку А. Ґора, головним організуючим принципом людства на ХХІ ст. є:

 

25. Хто запропонував “Глобальний План Маршала”?

· Альберт Ґор

· Ентоні Ґіденс

· Ервін Ласло

· Елвін Тофлер

 

26. “Глобальний План Маршала” пропонує програму

 

27. На думку А. Ґора, головним організуючим принципом людства на ХХІ ст. є:

 

28. Виберіть три стратегічні завдання Глобального плану Маршала:

 

29. Який чинник, згідно з Глобальним Планом Маршала, сприяє стабілізації населення світу?

 

30. Який чинник, згідно з Глобальним Планом Маршала, сприяє стабілізації населення світу?

 

31. Виберіть кількісні критерії сталого розвитку людства:

 

32. Хто є автором принципу справедливого облаштування суспільства:

 

33. Чесно розподілені життєві шанси, спрямовані насамперед на захист слабких членів суспільства – це:

 

34. Хто запровадив у вжиток термін “синергія”?

 

35. Термін “синергія” означає:

 

36. Синергетика – це теорія і методологія

· самоорганізації відкритих, нестійких, нелінійних систем

· самоорганізації замкнутих, стійких, лінійних систем

 

37. Синергетику як міждисциплінарну методологію започаткував

 

38. Теорія, яка розкриває механізми самоорганізації систем, закономірності становлення, функціонування та руйнування організованих структур у відкритих, нестійких, нелінійних системах, – це:

 

39. Який термін синергетики характеризує безперестанне сповзання системи до стану, позбавленого будь-якої організації?

 

40. Виберіть правильну відповідь.

 

41. Точку переходу системи в новий якісний стан у синергетиці називають:

 

42. Які принципи характеризують фазу порядку, стабільність функціонування системи у синергетиці?

 

43. Мету-програму поведінки системи в стані гомеостазу в синергетиці називають:

 

44. Які принципи характеризують фазу трансформації, оновлення системи в синергетиці?

 

45. Які три сценарії сталого розвитку людства розробила Всесвітня Бізнесова Рада Сталого Розвитку до 2050 року?

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 313 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема. Художні напрями і стилі | Людський потенціал як вартість сталого розвитку | Соціальний капітал суспільства сталого розвитку | Людство як культурно-цивілізаційна цілісність | Етичні виміри сталого розвитку: справедливість і відповідальність за довкілля |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства| Концепція сталого розвитку: від природи до спільносвіту

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.025 сек.)