Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства

Читайте также:
  1. Відповідальність за ешелонування повітряних суден за умов маневрування повітряного судна відповідно до рекомендацій щодо усунення загрози зіткнення
  2. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
  3. Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства
  4. Еколого-етична дилема сталого розвитку людства
  5. Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства
  6. Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства

 

1. Що стало підґрунтям енергетичної та екологічної кризи 70-х рр. ХХ ст.:

 

2. Глобальними називаються проблеми, які:

 

3. Головною рисою сучасного техногенного суспільства є:

 

4. Виберіть правильну відповідь. Сучасне техногенне суспільство:

 

5. Концепт "суспільство ризику" характеризує:

 

6. Концепт "суспільство масового споживання" характеризує:

 

7. Пріоритетною суспільною вартістю суспільства ризику є:

 

8. Ризик означає:

 

9. Ризик означає:

 

10. Яка концептуальна пара понять характеризує існування сучасного техногенного суспільства?

 

11. Ризик виконує функцію:

 

12. Ефект бумеранга, за У. Беком, це:

 

13. У змісті ризику присутня компонента: 

14. Головною причиною виникнення ризиків і небезпек є:

 

15. Виберіть правильну відповідь: Ризик характеризує суспільство, яке орієнтується на

· минуле, зберігаючи та відроджуючи традиції і звичаї

· майбутнє, нарощуючи науково-технологічний потенціал

· теперішнє, зберігаючи наявний рівень життя

 

16. Які з наведених нижче проблем визнають глобальними:

 

17. Виокреміть глобальні проблеми сьогодення:

 

18. Яка небезпека серед можливих глобальних загроз є домінантною?

Загрузка...

 

19. Глобальні екологічні проблеми людства - це:

 

20. Ділянка середовища мешкання тварин, рослин і мікроорганізмів, яку характеризує відносна однорідність умов – це:

 

21. Екологічна проблема – це:

 

22. Екологічна криза – це:

 

23. Екологічна катастрофа – це:

 

24. Демографічна проблема – це:

 

25. Яка міжнародна неурядова організація започаткувала дослідження глобальних проблем у ХХ ст.?

· Давоський форум

· Європейський союз

· Римський клуб

· Паризький конгрес

· Швейцарський банк

 

26. Хто був засновником Римського клубу?

 

27. Який напрям досліджень започаткував Римський клуб?

 

28. З наступних відомих імен виберіть діячів Римського клубу:

 

29. Хто підготував першу доповідь Римському клубові “Межі зростання”?

· Ервін Ласло

· Ауреліо Печеї

· Деніс Медовз

· Богдан Гаврилишин

 

30. Хто автор праці “Цілі для людства”?

 

31. У доповіді Е.Ласло “Цілі для людства” обґрунтовано:

 

32. Хто є автором гуманістичного маніфесту?

 

33. Хто автор праці “Людські якості”?

 

34. У праці А. Печеї “Людські якості” обґрунтовано необхідність:

 

35. Шість провідних цілей, запропонованих А. Печеї, стимулюватимуть:

 

36. Шість провідних цілей, запропонованих А. Печеї, стимулюватимуть:

 

37. Яку з цілей не виділяв А. Печеї у своїй праці “Людські якості”?

· розвиток технологій

· світове співробітництво

· світова виробнича система

· людське житло

· культурна спадкоємність

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Концепція сталого розвитку: від природи до спільносвіту | Людський потенціал як вартість сталого розвитку | Соціальний капітал суспільства сталого розвитку | Людство як культурно-цивілізаційна цілісність | Етичні виміри сталого розвитку: справедливість і відповідальність за довкілля |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема. Художні напрями і стилі| Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.014 сек.)