Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства

Читайте также:
  1. Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства
  2. Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства
  3. Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер.
  4. Дальший розвиток за змістом і місцем видання
  5. Еколого-етична дилема сталого розвитку людства
  6. Есть ли у России перспектива выхода в Человечность?
  7. Знати мову престижно, з цього розпочинається кар’єрне зростання особистості; мова – це суттєвий показник загальної культури і її велика перспектива

 

1. Які проблеми зумовили формування концепції сталого розвитку?

Локальні

Національні

Глобальні

Регіональні

 

2. Який світогляд є домінантним у культурі західної цивілізації?

релігійно-містичний

еколого-економічний

наукотехнократичний

естетичний

 

3. Виберіть правильну відповідь. Світогляд – це:

 

4. На думку А. Ґора, головним організуючим принципом людства на ХХІ ст. є:

 

5. Хто автор твору “Дороговкази в майбутнє”?

 

6. Термін сталий розвиток сформульовано:

 

7. Виберіть правильну відповідь. Сталий розвиток – це:

· стратегії оптимізації всієї діяльності людства та його взаємин із довкіллям

 

8. Який принцип становить суть ідеї сталого розвитку суспільства:

 

9. Де і коли відбувся перший Саміт Землі зі сталого розвитку?

· Женева, 1968 р.

· Париж, 1985 р.

· Ріо-де-Жанейро, 1992 р.

· Кіото, 2002 р.

 

10. Як називався самміт ООН 1992 р. у Ріо-де-Жанейро:

 

11. Який головний документ було прийнято на Саміті Землі?

 

12. Сталий розвиток означає:

 

13. Яке визначення “сталого розвитку” дала Рада Землі на чолі з М. Стронґом і М. Горбачовим?

 

14. Які три сфери суспільного життя будуть збалансовані завдяки сталому розвитку?

 15. Який основний імператив сталого розвитку?

 

16. Які з нижче наведених принципів покладено в основу сталого розвитку?

 

17. Які пріоритети сталого розвитку в Україні?

 

18. Виберіть кількісні критерії сталого розвитку людства:

 

19. Хто є автором принципу справедливого облаштування суспільства:

 

20. Чесно розподілені життєві шанси, спрямовані насамперед на захист слабких членів суспільства – це:

Загрузка...

 

21. Хто запровадив у вжиток термін “синергія”?

 

22. Термін “синергія” означає:

 

23. Синергетика – це теорія і методологія

· самоорганізації відкритих, нестійких, нелінійних систем

· самоорганізації замкнутих, стійких, лінійних систем

 

24. Синергетику як міждисциплінарну методологію започаткував

 

25. Теорія, яка розкриває механізми самоорганізації систем, закономірності становлення, функціонування та руйнування організованих структур у відкритих, нестійких, нелінійних системах, – це:

 

26. Який термін синергетики характеризує безперестанне сповзання системи до стану, позбавленого будь-якої організації?

 

27. Виберіть правильну відповідь.

 

28. Точку переходу системи в новий якісний стан у синергетиці називають:

 

29. Які принципи характеризують фазу порядку, стабільність функціонування системи у синергетиці?

 

30. Мету-програму поведінки системи в стані гомеостазу в синергетиці називають:

 

31. Які принципи характеризують фазу трансформації, оновлення системи в синергетиці?

 

32. Які три сценарії сталого розвитку людства розробила Всесвітня Бізнесова Рада Сталого Розвитку до 2050 року?

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 264 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Участник Конкурса | Права и обязанности участников Конкурса. Порядок проведения Конкурса и определения выигрышей по результатам Конкурса. Порядок и сроки получения выигрышей | Глобалізація як цивілізаційний феномен: історія та сучасність | Соціальний і людський капітал як вартості сталого розвитку | Людство як суб’єкт сталого розвитку | Еколого-етична дилема сталого розвитку людства |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства| Концепція сталого розвитку: еколого-економічна дилема

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)