Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Людство як суб’єкт сталого розвитку

Читайте также:
  1. А.2.1.1. Попередження ризику розвитку пролежнів
  2. Аномалії розвитку та положення нирок
  3. ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРИНЦИП РОЗВИТКУ
  4. ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  5. Еколого-етична дилема сталого розвитку людства
  6. Етапи переходу до сталого розвитку
  7. Етичні виміри сталого розвитку: справедливість і відповідальність за довкілля

 

1. Хто з нижче наведених філософів репрезентує глобально-технократичний підход до характеристики цивілізації:

 

2. Які риси властиві планетній цивілізації, за П. Рікером?

 

3. ??? Планетна цивілізація, на думку П. Рікера, є безперечним благом, тому що:

 

4. ??? На думку Е. Тофлера, цивілізація – це етап

 

5. Які етапи цивілізаційного розвитку, за Е. Тофлером?

 

6. Які три хвилі цивілізаційного розвитку досліджував Е. Тофлер?

 

7. Е. Тофлер запропонував поділ людства на:

 

8. В якому сторіччі зародилася індустріальна цивілізація?

 

9. Де виникла індустріальна цивілізація?

 

10. В яких роках ХХ ст. зародилася інформаційна цивілізація?

 

11. Яка цивілізаційна перспектива України?

 

12. Який найважливіший ресурс аграрної цивілізації?

 

13. ???Якими ресурсами володіє індустріальної цивілізації?

 

14. Який найважливіший ресурс інформаційної цивілізації?

 

15. Які наукові революції визначатимуть прогрес людства в ХХІ ст., за М. Кайку?

 

16. Які наукові революції визначатимуть прогрес людства в ХХІ ст., за М.Кайку?

 

17.??? Кожна прогресивна цивілізація, за М. Кайку, матиме три джерела енергії:

 

18. Цивілізацію, яка використовує як енергоресурси вугілля й нафту, М. Кайку називає:

 

19. Цивілізацію, яка опанувала всі форми земної енергії, М. Кайку називає:

 

20. Цивілізацію, яка опанувала енергію сонця, М. Кайку називає:

 

21. Цивілізацію, яка опанувала енергію зоряних систем по всій галактиці, М. Кайку називає:

 

22. Які з нижче наведених філософів започаткували локально-культурологічний підход до характеристики цивілізації:

 

23. Який поділ культур запропонував С. Гантінгтон?

· багаті й бідні

· сильні й слабкі

· гетерогенні та гомогенні

· національні та інтернаціональні

 

24. Які риси Західної цивілізації виокремив С. Гантінґтон?

 

25. Яку назву має вплив азійської (східної) культури на західну?

 

26. Чи вірне твердження: національна культура у всіх своїх формах існує через традицію?

 

27. Виберіть правильну відповідь. “Душею” будь-якої національної культури є:

 

28. Ідею рівноцінності культур висунув:

 

29. Які типи глобальної культури виділив П. Бергер?

 

30. Чи можна стверджувати, що існує глобальна культура?

 

31. Чи можна стверджувати, що існує глобальна культура?

 

32. Творення глобальної культури як глобальної мішаниці Ян Пітерзе називає:

 

33. Глобальні культурні рухи, які виникають за межами Заходу і справляють на нього щоразу сильніший вплив – це:

 

34. Який вчений вважає, що глобалізація формує глобальну пам’ять, що постає зі спільних глобальних досвідів?

 

35. Який вчений вважає, що глобалізаційну динаміку світу задають чотири імперативи: імператив ринку, імператив ресурсів, імператив інформації і технології й екологічний імператив?

 

36. Яка гуманістична перспектива взаємодії глобальної та національної культур:

 

37. Яка гуманістична перспектива взаємодії глобальної та національної культур:

 

38. Виберіть правильну відповідь: Гомогенізація – це

 

39. Виберіть правильну відповідь: Гетерогенізація – це

 

40. Виберіть правильну відповідь: Глокалізація – це

 

41. Виберіть правильну відповідь: Гібридизація – це

 

42. Зі всіх боків замкнена традиція – це:

 

43. Вкажіть автора твору “Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя”:

 

44. Виберіть правильну відповідь: Традиція означає

 

45. Традиція – це

 

46. Чи вірне твердження, що в сучасному глобалізованому світі:

 

47. ???Виберіть правильну відповідь: Життєвість традиції визначається

 

48. Чи вірно, що в умовах глобалізації в західному світі, за Е. Ґіденсом?

 

49.??? Чи вірно, що в умовах глобалізації в Україні

· традиції не тільки продовжують існувати, а й відроджуються

· традиції комерціалізуються і змістовно спустошуються

 

50. Який символ презентує національну ідентичність українців?

 

 

!7 Сталий розвиток як етап ноосферної планетизації людства

 

1. Хто увів у вжиток термін ноосфера?

 

2. У якій праці П. де Шарден виклав вчення про ноосферу?

 

3. Принцип еволюції, запропонований П. де Шарденом, з’ясовує:

 

4. П. де Шарден розглядає людину як:

 

5. Згідно з концепцією П. де Шардена, “тканина універсаму” характеризується:

 

6. Універсум, згідно з П.де Шарденом, розвивається за принципом:

 

7. П. де Шарден виокремлює такі рівні буття:

 

8. Еволюцію універсуму на рівні життя визначає:

 

9. Свідомість, за П. де Шарденом, є:

 

10. Суть ноогенезу полягає у:

 

11. Дайте визначення “ноосфері”:

 

12. Чи вірно, що саме людина, нарощуючи духовну енергію, творить ноосферу?

 

13. Зміст “планетизації людства”, за П. де Шарденом, полягає у:

· некерованому поширенні глобалізаційних тенденцій

· масовому згуртуванні людства з метою духовного об’єднання й оновлення

· інволюціному способі саморозуміння

· освоєнні енергії еволюції для матеріально-технічного прогресу

 

14. Суть цілісної перспективи людського життя й досвіду базується на:

 

15. Перехід до стадії наджиття П. де Шарден пов’язує з:

 

16. ???Чи тотожний зміст поняття “ноосфера” у П. де Шардена і В. Вернадського?

 

17. Під впливом чого біосфера здатна здійснити перехід у ноосферу, згідно В. Вернадського?

 

18. Чи вірно, що на сучасному етапі еволюції людського знання ноосфера вже існує?

· так

· ні

 

19. Що означає термін “ноосфера”, за вченням В. Вернадського?

20. Які передумови входження людства в ноосферу, за В.Вернадським?

 

21. ???На основі якого принципу функціонує індустріальне суспільство, за Й. Масодою?

22. На основі якого принципу функціонуватиме інформаційне суспільство, за Й. Масодою?

 

23. М. Мойсеєв пов’язує вступ людства в інформаційне суспільство з розвитком:

 

24. Колективний інтелект – це:

 

25. Штучний інтелект – це:

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 291 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Участник Конкурса | Права и обязанности участников Конкурса. Порядок проведения Конкурса и определения выигрышей по результатам Конкурса. Порядок и сроки получения выигрышей | Глобалізація як цивілізаційний феномен: історія та сучасність | Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства | Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства | Концепція сталого розвитку: еколого-економічна дилема |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Соціальний і людський капітал як вартості сталого розвитку| Еколого-етична дилема сталого розвитку людства

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.041 сек.)