Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства

Читайте также:
  1. Відповідальність за ешелонування повітряних суден за умов маневрування повітряного судна відповідно до рекомендацій щодо усунення загрози зіткнення
  2. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
  3. Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства
  4. Еколого-етична дилема сталого розвитку людства
  5. Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства
  6. Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства

 

1. Що стало підґрунтям енергетичної та екологічної кризи 70-х рр. ХХ ст.:

 

2. Головною рисою сучасного техногенного суспільства є:

 

3. Виберіть правильну відповідь. Сучасне техногенне суспільство:

 

4. Яка послідовність характеризує етапи розвитку техногенного суспільства?

 

5. Пріоритетною суспільною вартістю суспільства ризику є:

 

6. Ризик означає:

 

7. Головною причиною виникнення ризиків і небезпек є:

 

8. Які з наведених нижче проблем визнають глобальними:

 

9. Виокреміть глобальні проблеми сьогодення:

 

10. Глобальні екологічні проблеми людства - це:

 

11. Ділянка середовища мешкання тварин, рослин і мікроорганізмів, яку характеризує відносна однорідність умов – це:

 

12. Екологічна проблема – це:

 13. Екологічна криза – це:

 

14. Екологічна катастрофа – це:

 

15. Яка міжнародна неурядова організація започаткувала дослідження глобальних проблем у ХХ ст.?

· Давоський форум

· Європейський союз

· Римський клуб

· Паризький конгрес

· Швейцарський банк

 

16. В якому році засновано Римський клуб?

· 1948 р.

· 1968 р.

· 1988 р.

 

17. Хто був засновником Римського клубу?

 

18. Який напрям досліджень започаткував Римський клуб?

 

Загрузка...

19. З наступних відомих імен виберіть діячів Римського клубу.

 

20. Хто підготував першу доповідь Римському клубові “Межі зростання”?

· Ервін Ласло

· Ауреліо Печеї

· Деніс Медовз

· Богдан Гаврилишин

 

21. Хто автор праці “Цілі для людства”?

 

22. Хто є автором гуманістичного маніфесту?

 

23. Хто автор праці “Людські якості”?

 

24. Яку з цілей не виділяв А. Печеї у свої праці “Людські якості”?

 

25. Демографічна проблема – це:

 

26. У доповіді Е.Ласло “Цілі для людства” обґрунтовано:

 

27. Вкажіть автора твору “Земля у рівновазі. Екологія і людський дух”:

 

28. Хто запропонував “Глобальний План Маршала”?

· Альберт Ґор

· Ентоні Ґіденс

· Ервін Ласло

· Елвін Тофлер

 

29. “Глобальний План Маршала” пропонує програму

 

30. Основним організуючим принципом нашої цивілізації, за А. Ґором, має стати

 

31. Який чинник, згідно з Глобальним Планом Маршала, сприяє стабілізації населення світу?

 

32. Який чинник, згідно з Глобальним Планом Маршала, сприяє стабілізації населення світу?


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 298 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Участник Конкурса | Права и обязанности участников Конкурса. Порядок проведения Конкурса и определения выигрышей по результатам Конкурса. Порядок и сроки получения выигрышей | Концепція сталого розвитку: еколого-економічна дилема | Соціальний і людський капітал як вартості сталого розвитку | Людство як суб’єкт сталого розвитку | Еколого-етична дилема сталого розвитку людства |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Глобалізація як цивілізаційний феномен: історія та сучасність| Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.027 сек.)