Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Соціальний і людський капітал як вартості сталого розвитку

Читайте также:
  1. А.2.1.1. Попередження ризику розвитку пролежнів
  2. Аномалії розвитку та положення нирок
  3. В його похнюпленій голові... — Людський попихач... наймит... Без землі
  4. Використання якого з методів нарахування амортизації створює передумови для більш точного калькулювання собівартості продукції?
  5. ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРИНЦИП РОЗВИТКУ
  6. ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  7. Еколого-етична дилема сталого розвитку людства

 

1. Поняття “людський капітал” характеризує людину як:

 

2. Поняття “людський потенціал” характеризує людину як:

 

3. Людський потенціал включає:

 

4. Здібності й компетенції особи, її фізичне, психічне і духовне здоров’я – це:

 

5. Людський потенціал визначають:

 

6. Індекс людського розвитку включає:

 

7. Що не включає в себе індекс розвитку людського потенціалу?

 

8. Які з наведених рис виражають природне в людині???

 

9. Які з наведених рис виражають соціальне в людині?

 

10. Ідею якісного покращення природи людини обстоює:

 

11. Який підхід до людини притаманний всім євгенічним проектам?

 

12. Які методи використовує євгеніка?

 

13. Який науковий проект сприяв актуалізації ідей євгеніки в останній чверті ХХ ст.?

 

14. Засновником соціобіології є:

 

15. Правила, що вкорінені в особливій людській біології і впливають на способи прояву культурних форм – це:

 

16. Хто започаткував школу психоаналізу?

 

17. Які два комплекси виділив З. Фройд у структурі гонових потягів особи?

 

18. Виберіть правильну відповідь. За З. Фройдом, культура – це

 19.??? З. Фройд визначає культуру як “гамівну сорочку” для індивіда, тому що

 

20. За З. Фройдом у світі діє два роди сил, що визначають природу людини. Що це за сили?

 

21. Хто описав індивідуальне підсвідоме в людині (“Воно”)?

 

22. За яким принципом функціонує Воно в класичному психоаналізі?

 

23. Який філософський метод запропонував З. Фройд для дослідження психічного здоров’я людини?

 

24. Яка структура особи, за З. Фройдом?

 

Загрузка...

25. У завдання філософії психоаналізу входить:

 

26. Я???ка, за З. Фройдом, роль несвідомого в структурі особи?

 

27. Яка, за З.Фройдом, роль морального цензора (Над-Я) в структурі особи?

 

28. Виберіть правильну відповідь: Витіснення – це

 

29. Виберіть правильну відповідь: Сублімація – це

 

30. Яке призначення людини, за З. Фройдом?

 

31. Хто з нижче названих авторів належить до неопсихоаналізу?

 

32. Структура особистого несвідомого за К. Юнґом включає

 

33. Яка структура особи, за К. Юнґом?

 

34. Які з нижче наведених понять презентують архетипи колективного несвідомого?

 

35. Яка структура особи, за Е. Берном?

 

36. Які види голоду досліджував Е. Берн?

 

37. Виберіть правильну відповідь:

 

38. Виберіть правильну відповідь:

 

39. До якого філософського напрямку відносимо праці Е. Фрома?

 

40. ???Чи вірно, що у своїх працях Е. Фром підкреслював, що цивілізаційний прогрес формує досконалу людину?

 

41. Згідно гуманістичного психоаналізу, існування людини постає як:

42. Моральна самотність особи, згідно з Е. Фромом:

 

43. Дилема людської індивідуальності базується на тому, що вона:

 

44. Головна екзистенційна дихотомія людського буття стосується

 

45. Соціальний капітал суспільства репрезентують:

 

46. Сума спільних суспільних вартостей, на підставі яких взаємодіють люди – це:

 

47. Чи правда, що соціальний капітал є офіційно утвердженим законом

 

48. Хто автор твору “Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку”?

 

49. Що, на думку Ф. Фукуями, засвідчує відсутність соціального капіталу?

 

50. Що, на думку Ф. Фукуями, засвідчує наявність соціального капіталу?

 

51. Що, за Ф. Фукуямою, веде до зменшення радіусу довіри

 

52. Хто автор твору “Очі панди. Філософське есе про довкілля”?

 

53. Хто є автором еколого-етичної дилеми, що постала перед людством у ХХІ ст.?

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 280 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Участник Конкурса | Права и обязанности участников Конкурса. Порядок проведения Конкурса и определения выигрышей по результатам Конкурса. Порядок и сроки получения выигрышей | Глобалізація як цивілізаційний феномен: історія та сучасність | Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства | Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства | Еколого-етична дилема сталого розвитку людства |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Концепція сталого розвитку: еколого-економічна дилема| Людство як суб’єкт сталого розвитку

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.016 сек.)