Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Соціальний капітал суспільства сталого розвитку

Читайте также:
  1. А.2.1.1. Попередження ризику розвитку пролежнів
  2. Аномалії розвитку та положення нирок
  3. ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРИНЦИП РОЗВИТКУ
  4. ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  5. Еколого-етична дилема сталого розвитку людства
  6. Етапи переходу до сталого розвитку
  7. Етичні виміри сталого розвитку: справедливість і відповідальність за довкілля

 

1. Головною чеснотою людини в умовах глобалізації визнають:

 

2. За Ф. Фукуямою, перехід від індустріального до інформаційного суспільства в 60-х–90-х роках ХХ ст. супроводжувався погіршенням соціальних умов, до яких відносить:

 

3. Стабільний соціальний порядок забезпечує, за Ф. Фукуямою:

 

4. Соціальний порядок, на думку Ф. Фукуями, постає внаслідок:

 

5. Виберіть три організаційні принципи, на яких функціонує західна цивілізація:

 

6. Зростання індивідуалізму в західній цивілізації зумовили дві проблеми соціального життя:

 

7. Назвіть авторів (2) терміну “соціальний капітал”:

 

8. Сума спільних суспільних вартостей, на підставі яких взаємодіють люди – це:

 

9. Соціальний капітал суспільства репрезентують:

 

 

10. Чи правда, що соціальний капітал є офіційно ухваленим законом

 

11. Хто автор твору “Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку”?

 

12. Що, на думку Ф. Фукуями, засвідчує відсутність соціального капіталу?

 

13. Що, на думку Ф. Фукуями, засвідчує наявність соціального капіталу?

 

14. Довіра постає на основі дотримання таких чеснот:

 

15. Хто запровадив термін “радіус довіри”?

 

16. Що, за Ф. Фукуямою, веде до зменшення радіусу довіри

 17. Довіру, за Ф. Фуку ямою, руйнує надмірний:

 

18. У якій культурі традиційно радіус довіри обмежується сім’єю?

 

19. Чи вірне наступне твердження: якщо соціальний капітал втрачено, то його вже ніколи не повернути?

 

20. Чи вірне наступне твердження: в Україні існує тотальна недовіра до всіх гілок влади?

 

21. Виберіть джерела (3) соціального капіталу:

 

22. Громадянське суспільство, за Т. Парсонсом, це соціальна спільнота, що витворяється на засадах:

 

23. Найважливіша форма існування солідарності – це:

 

24. Яке з наведених тверджень характеризує солідарність?

 

Загрузка...

25. Виберіть правильну відповідь. Толерантність – це:

 

26. Хто автор твору “Очі панди. Філософське есе про довкілля”?

 

27. Хто є автором еколого-етичної дилеми, що постала перед людством у ХХІ ст.?

 

28. Найважливіше завдання для оздоровлення глобального довкілля, на думку А. Ґора, це:

 

29. Яка найактуальніша демографічна проблема для сталого розвитку?

 

30. Сучасну світову демографічну тенденцію характеризує:

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 239 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема. Художні напрями і стилі | Глобальні цивілізаційні загрози та еко-майбутнє людства | Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства | Концепція сталого розвитку: від природи до спільносвіту | Етичні виміри сталого розвитку: справедливість і відповідальність за довкілля |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Людський потенціал як вартість сталого розвитку| Людство як культурно-цивілізаційна цілісність

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.01 сек.)