Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приклад визначення обсягів земляних робіт

Читайте также:
  1. A.Прикладной уровень
  2. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  3. БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТ.
  4. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  5. Визначення
  6. Визначення витрати вапняку.
  7. Визначення витрати теплоти
№№ точок Загальний вигляд поперечного профілю hр b Відстань між точками, L Площа, м2 Об¢єм, м3  
 
 
 
………. ………………………… …….. ……..   …….. …….        
………….. ………. ……….  
ПК 3   0.90 23.60   23.355  
20.755   2075.50  
ПК 4   0.70 23.60   18.155  
9.078   544.65  
ПК 4 + 60   0.00 23.60      
12.220 488.80    
ПК 5   0.80 27.40 24.440    
30.520 3052.00    
ПК 6   1.20 27.40 36.600    
………….. ………. ……….  
………. ………………………… …….. …….. …….. ……..  
         
Всього 3540.80 2620.15  
Разом 6160.95  

Межами роздільних пунктів з колійним розвитком по їх довжині являються:

на одноколійних дільницях – вхідні сигнали;

на двоколійних лініях по кожній із головних колій – з однієї сторони вхідний сигнал, з другої – спеціальний укажчик “межа станції”, який встановлюється не менш як за 50 м за останньою стрілкою.

Площу відведення земель під будівництво проміжної станції при виконанні курсової роботи можна орієнтовно визначити, приймаючи ширину площадки в межах 100 – 150 м, а довжину згідно з координатами вхідних світлофорів (мал.5).

 

Мал. 5

 

Зауваження – lсв приймається для електричної тяги – 300 м, а для тепловізної – 50 м.

Величини а та b залежать від категорії лінії і приведені в табл. 3.

 

Таблиця 3

 

Параметри Категорія лінії
I II III
а, м
b, м
lсв електрична
тепловізна

Величина Lст визначається з масштабної накладки. Для нашого при Lст = 1880 м станція знаходиться на лінії I категорії з електричною тягою. Тоді відповідно до табл. 3: a = 25 м, b = 150 м, lсв = 300 м.

Розрахуємо площу відведення земель при даних вихідних умовах:

S = 2×a×lсв+ (Lст –2×lсв) ×b = 2×25×300 + (1880–2×300) ×150 = 207000 м2 = 0.207 км2

Результати обчислень заносимо до табл. 4.

 


 

Таблиця 4

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Файл с решенными задачами сохранить в папке на сервере. | Средняя арифметическая взвешенная | Исчисление средней гармонической | Расчет медианы | Расчет медианы | РАСЧЕТ ДИСПЕРСИИ И СРЕДНЕГО КВАДРАТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приклад визначення будівельної довжини основних станційних колій проміжної станції| Проверка устойчивости

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.023 сек.)