Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приклад визначення будівельної довжини основних станційних колій проміжної станції

Читайте также:
  1. A.Прикладной уровень
  2. Анализ основних фондов
  3. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  4. БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТ.
  5. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  6. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  7. Визначення
№№ колій Назва колій Тип рейок Межі колій Довжина колій, км
від стр. через стр. до стр. Повна Будівельна
3 Приймально-відправна Р 50   1.140 1.078
Приймально-відправна Р 50 1.203 1.110
Приймально-відправна Р 50 37, 23 1.200 1.106
Загальна довжина будуємих основних колій, км 3.294

Визначивши загальну довжину будуємих колій заносимо цей обсяг робіт до табл. 4 і в ній виконуємо розрахунок вартості спорудження основних станційних колій.

Якщо дана проміжна станція знаходиться на електрифікованій ділянці, то необхідно також врахувати витрати, пов¢язані з електрифікацією станційних колій. Приклад розрахунку наведений у табл. 4.

 

3. Визначення витрат, пов¢язаних з виконанням земляних робіт.

 

Для розрахунку витрат, пов¢язаних з виконанням земляних робіт необхідно визначити обсяги цих робіт. Для цього ми повинні запроектувати поперечні профілі на всіх пікетах станції.

Площі розрізу земляного полотна (S) можна розрахувати декількома методами. В курсовій роботі ми розглянемо метод розбивки контура розглядуваної площі на прості геометричні фігури (трикутники, трапеції та ін.). Підрахунок додаткових площ ведеться окремо для насипів та виємок.

Для розглядуваного прикладу проміжної станції площу поперечного профілю насипу (див. мал.1) можна визначити слідуючим чином:

,

де hр – висота насипу;

b – відстань між бровками земляного полотна;

– площа поперечного розрізу канави (в курсовому проекті приймаємо = 0.9 м2).

 

 

Мал. 1 Поперечний профіль насипу.

 

Площу поперечного профілю виємки земляного полотна (див. мал. 2) з достатньою точністю можна визначити за формулою:

,

де – площа поперечного розрізу кювету (в курсовому проекті приймаємо = 0.78 м2);

– довжина земляного полотна в даному розрізі.

Довжина земляного полотна визначається за формулою:

,

де ш – ширина кювету на рівні бровки земляного полотна (в курсовому проекті приймаємо ш = 1.9 м).

 

 

Мал. 2 Поперечний профіль виємки.

 

Розглянемо приклад розрахунку обсягів земляних робіт на фрагменті поздовжнього профілю станції (мал. 3).

 

Мал. 3 Поздовжній профіль земляного полотна станції.

 

Розглянемо приклад визначення розмірів b та hр для ПК 3. На даному пікеті відповідно до мал. 3 ми маємо насип. Поперечний розріз земляного полотна станції береться в сторону збільшення кілометражу (тобто по зростанню пікетажу). Отже:

 

 

Мал. 4. Поперечний профіль земляного полотна на ПК 5.

 

Відповідно до мал. 4 b = 3.25 + 5.30 + 6.50 + 5.30 + 3.25 = 23.60 м. Тоді:

Sн = 0.8.(23.60 + 1.5.0.8) + 0.9 = 20.740 м2

Для визначення об¢єму земляних робіт скористаємося формулою:

, м3

де S1 – площа поперечного розрізу на попередньому пікеті, м2;

S2 – площа поперечного розрізу на слідуючому пікеті, м2;L – відстань між точками, м.

Такі розрахунки необхідно виконати на кожному пікеті станції, і для зручності підрахунку скласти табл. 2. Сумуємо об¢єми земляних робіт по насипу та виємці:

2620.15 + 3540.80 = 6160.95 м3 = 6.161.103 м3

Результат обчислення заносимо до табл. 4.

 

4. Визначення площі відведення землі при спорудженні проміжної
станції.

 

Для розміщення залізничних споруд, станцій, захисних пристроїв і лісонасаджень, службових і технічних приміщень відводиться смуга землі, яку називають смугою відведення землі.

Ширина смуги відведення встановлюється на підставі проекту будівництва і розміщення всіх споруд і пристроїв залізниці. На станціях, роз¢їздах і обгонних пунктах ширину смуги відведення встановлюють у відповідності з проектом їх розвитку на п¢ятий рік експлуатації. У всіх випадках відстань від осі крайньої колії приймають не менше 10 м.

На перегонах де висота насипу і глибина виємки не перевищує 1 м і не потребується влаштування резервів, кавальєрів, укріплюючих і захисних устроїв, ширина смуги відведення не повинна перевищувати 28 м на лініях I категорії (з урахуванням будівництва в майбутньому другої колії), 24 м – на лініях II категорії, 23 м – на лініях III категорії. У всіх останніх випадках її межа від підошви насипу, бровок виємок, резервів і канав водовідведення повинна знаходитись не ближче 2 м і у виключних випадках не ближче 1 м.

Загрузка...

На дільницях залізниць, які можуть заноситися снігом влаштовуються снігозахисні лісонасадження або будуються снігозахисні забори. Для цих цілей ширина смуги відведення землі приймається не менше 50 м від осі крайньої колії.

Додатково земельні участки можуть відводитися для інших службово-виробничих потреб.

Межі смуги відведення позначають спеціальними знаками через кожні 250 м і на всіх згибах.

 


 

Таблиця 2

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 224 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Файл с решенными задачами сохранить в папке на сервере. | Средняя арифметическая взвешенная | Исчисление средней гармонической | Расчет медианы | Расчет медианы |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РАСЧЕТ ДИСПЕРСИИ И СРЕДНЕГО КВАДРАТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ| Приклад визначення обсягів земляних робіт

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)