Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЧАСТИНА II: СОЦІАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Читайте также:
  1. II частина
  2. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  3. А.1. Паспортна частина
  4. А.1. Паспортна частина
  5. Асоційована та супутня патологія
  6. І. Теоретична частина
  7. На закінчення: Капіталізм як «соціальна патологія».

– ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА –

«Ми всі відповідаємо один за одного (107)»

- Достоєвський

Огляд

Що є справжнім мірилом успіху суспільства? Що робить нас щасливими, здоровими, стійкими та збалансованими відповідно до світу навколо нас? Чи не є успіхом насправді наша можливість розуміти та адаптуватися до реалій нашого світу задля найкращих результатів, які є можливими при тих чи інших обставинах? Що якщо ми побачимо, що сама природа нашої соціальної системи насправді зменшує нашу якість життя в довгостроковій перспективі?

Як буде обговорюватися в цьому есе, сучасні соціальні структури, цінності та практики геть відходять або сильно ігнорують те, що насправді означає соціальне здоров’я. Те, чому сьогодні надають перевагу соціальні інститути або що ними не береться до уваги при нових розробках в поєднанні з цілями та мотивацією, які асоціюються з персональним «успіхом», що часто «відірваний» від того що насправді означає життєзабезпечення та розвиток (108), є суб’єктом, який рідко вдумливо розглядається в сучасному світі. Фактично, більшість мірил «процвітання» та «цілісності» для стану людини сьогодні необдумано прирівнюється до таких простих економічних показників як ВВП, індекс цін виробника чи рівень зайнятості. Нажаль, ці мірила нам фактично нічого не кажуть про справжній людський добробут та процвітання (109).

Термін «соціальна медицина» є медичною класифікацією, яка по суті визначається як: «підхід в медицині, при якому здоров’я суспільства розглядається в цілому» (110).

В той час як цей термін вузько застосовується по відношенню до хвороб, що можуть передаватися та до широкого спектру соціальних умов, тут його контекст буде сягати всіх аспектів нашого життя, включаючи не лише фізіологічне, але й в такій самій мірі психічне здоров’я. Якщо цінність нашої соціальної системи вимірюється здоров’ям її громадян впродовж певного часу, оцінювання та порівняння умов та наслідків через простий аналіз тенденцій та облік факторів повинен дати нам розуміння того, що можна змінити чи покращити на соціальному рівні.

Центральним контекстом, який тут застосовуються, є те, як самі соціальні умови, тобто соціально-економічна система, впливають на здоров’я людини в цілому. За словами лікаря Рудольфа Вірхова: «Медицина є соціальною наукою і політика є не чим іншим як медициною у великих масштабах» (111). Вірхов визнавав, що будь-яка проблема соціального здоров’я безумовно пов’язана з суспільством в цілому. Його структура, характеристика та цінність підкріплення має глибокий вплив на здоров’я та поведінку

 

107 Джерело: Paraphrased, from Karamazov Brothers, Fyodor Dostoyevsky, 1880 рік, ст. 316

108 Тут мається на увазі те, як сучасне суспільство винагороджує та посилює певні типи поведінки у порівнянні з іншими. Наприклад, в західному світі невиробничі фінансові інститути отримують більше фінансової винагороди ніж виробництво справжніх товарів та послуг. Це породило проблеми зі стимулами, які також включають у себе байдужість до навколишнього середовища та ігнорування здоров’я суспільства взагалі. Як буде пізніше згадуватися в цьому тексті, психологія ринкової економіки насправді протиставляється підтримці життя.109 В останні роки були прийняті інші спроби підрахунку «щастя» та добробуту за допомогою, наприклад, такого показнику як Валове національне щастя (ВНЩ), який проводить їх вимір через періодичні опитування (http://www.grossnationalhappiness.com/).

110 Визначення терміну «соціальна медицина»: (http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=5120)

111 Джерело: The Evolution of Social Medicine, Rudolph Virchow: Rosen G., from the Handbook of Medical Sociology, Prentice-Hall, 1972 р.

 

суспільства, а аргументи які стосуються заслуг нових соціальний ідей безумовно зводяться до раціонального оцінювання їх якості через порівняння. Оскільки кожен відповідний компонент соціального здоров’я має свої власні характеристики та причинність, ми можемо також працювати над вивченням альтернативних підходів до розв’язання даної проблеми чи до певних покращень, які можливо в даний час не практикуються, але очевидно повинні практикуватися. Аналіз поточного стану елементів соціального здоров’я задля розуміння того, що відбувається впродовж певного періоду часу і при різних умовах в поєднанні з оцінкою кожної проблеми в кожному окремому випадку з виваженим розглядом того, що могло б «закріпити» чи «покращити» такі результати на найбільш масштабному рівні наскільки це можливо є базисом того ходу думок, який тут виражається.

Загрузка...

Учасники руху «Zeitgeist» переконані, що існуюча соціальна модель є причиною «соціальної патології» що увіковічує дисбаланс, який генерує непотрібні як фізіологічні так і психологічні розлади серед населення, не згадуючи вже про систематичне обмеження людського потенціалу та рішень проблем в багатьох сферах. Звісно, такий контекст також зазвичай розширюється і до екологічного здоров’я, маючи на увазі, що стан планети, а зокрема екологічні проблеми, їх тиск чи полегшення завжди мають вплив на наше соціальне здоров’я в довгостроковій перспективі. Тим не менше, ми не будемо на ньому фокусуватися в даному есе.

Даний аналіз буде розділяти об’єкт соціального здоров’я на дві загальні категорії: фізіологічне та психологічне (112) – кожна з яких буде розбита на під-категорії, що представляють домінуючі проблеми, які можуть бути розглянуті у відносному відсотковому значенні по відношенню до загальної кількості населення. Тим не менше, треба розуміти, що фізіологічні та психологічні наслідки рідко, якщо ніколи, мають єдині причини. Існує біо-психологічно-соціальний зв’язок (113) між практично всіма людськими явищами, що доводить, знову ж таки, багаторівневий симбіоз характерний для людини. Іншими словами, в той час, як дана проблема, на якій ми в даний момент фокусуємося, на перший погляд може розглядатися у якості «фізіологічної», причина, яка лежить в основі її наслідків цілком може бути «психологічною» чи, наприклад, «соціальною».

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 220 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Стійкі вірування | Потенціал та рішення | Першочергове призначення та першопричини | Наші технічні реалії | Розумовий замок | Штучний поділ | Витоки та вплив | Єдиний аргумент, що залишається | Все є технічним | Нелогічний зв'язок? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зміна умов| Економічний фактор

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)