Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Конструкція та принцип роботи верстата 6М82

Читайте также:
  1. I. Назначение и принцип работы зубофрезерных станков, работающих червячной фрезой
  2. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  3. Quot;Потомучтность" Принципов.
  4. А только дети - воспитывают наши Принципы.
  5. А. Принцип спадковості влади
  6. Аналіз роботи очісувального апарату
  7. Антропный принцип. Его интерпретации.

1.2.1 Загальний вид верстата моделі 6М82 наведено на рисунку 1.1. На фундаментній плиті 1 знаходиться станина 2 на передніх напрямних якої розміщена консоль 3, яка може переміщуватися в вертикальному напрямку. На верхніх напрямних консолі розташовані полозки зі столом 4.

На верхній площині станини 2 розташовується хобот 5 з підвіскою 7, яка підтримує оправку для закріплення фрези 8, встановлену лівим кінцем в шпиндель 6. В станині розташовується коробка швидкостей 11, яка отримує обертання від головного електродвигуна 9 і передає його шпинделю 6. В консолі 3 змонтовано коробку подач 12, яка отримує рух від окремого електродвигуна подач 10.
Рисунок 1.1 – Загальний вид горизонтально-фрезерного верстата 6М82

Кінематична схема верстата наведена на рис. 1.2.

1.2.2 Механізм головного руху. Шпиндель отримує обертання від електродвигуна (N = 7,5 кВт; n = 1460 об/хв.) через зубчасті колеса, встановлені на п’яти валах коробки швидкостей. Вал I передає обертання валу II через жорстко закріплені зубчасті колеса 27 – 53. Від валу II на вал III обертання може бути передане через одну з трьох пар зубчастих коліс: 16 – 38; 22 – 32 або 19 – 35. Для цього триступеневий блок 16 – 22 – 19, встановлений на шліцьовій ділянці валу може пересуватися в осьовому напрямку та займати одне з трьох фіксованих положень.

Вал IV отримує обертання від валу III також через одну з трьох пар зубчастих коліс: 27 – 37; 18 – 46; або 38 – 26. З валу IV обертання передається валу V (шпинделю) через колеса 82 – 38 або 19 – 69. Триступеневий блок 37 – 46 – 26 та двоступеневий блок 82 – 19 можуть пересуватися в осьовому напрямку. Коробка швидкостей дає змогу надати шпинделю 18 різних чисел обертів в межах від 31,5 до 1600 об/хв.

Перемикання частот обертання шпинделю здійснюється за допомогою селективного механізму.

Рівняння кінематичного ланцюга для максимального числа обертів шпинделю має вигляд:

об/хв.

 

Рисунок 1.2 – Кінематична схема універсального горизонтально-фрезерного верстата

 

 

1.2.3 Механізм подачі стола змонтовано в порожнині консолі столу. Окремий електродвигун цього механізму (N = 2,2 кВт; n = 1430 об/хв.) передає обертання валу VI через зубчасті колеса 26 – 50 та 26 – 57. На шліцьовій ділянці валу встановлено триступеневий блок циліндричних зубчастих коліс, який за рахунок осьового переміщення можна поставити в три фіксовані положення. При цьому на вал VII обертання буде передаватися через колеса 36 – 18 або 27 – 27 або 18 – 36.

На валу VII жорстко закріплені блоки зубчастих коліс 21 – 27 та 36 – 24 і колесо 18, а блок 45 – 18 посаджено вільно. Обертання з валу VII передається валу VIII через зубчасті колеса 18 – 40, 21 – 37 або 24 – 34. Для здійснення цих трьох передаточних відношень триступеневий блок 34 – 40 – 37, посаджений на шліцьовій ділянці валу VIII осьовим переміщенням встановлюється в одне з трьох положень. Крім цього блоку, на валу VIII жорстко посаджене колесо 13 та вільно встановлене колесо 40, яке можна з’єднувати з валом VIII за допомогою кулачкової муфти (праве положення), або вводити в зачеплення з зубчастим колесом 18 блоку 45 – 18, який вільно обертається на валу VII (ліве положення). Зубчасте колесо 40 валу VIII в правому та лівому положенні залишається в постійному зачепленні з широким колесом 40, яке вільно обертається на валу IX. Таким чином, з валу VIII на вал IX можна передати обертання двома шляхами: через колеса 40 – 40 (при ввімкнутій муфті М1) або через перебір, тобто через колеса 13 – 45 та 18 – 40 – 40 (при вимкненій кулачковій муфті М1).Отже, при незміннім числі обертів електродвигуна зубчасте колесо 40 вала IX за рахунок коробки подач може отримувати 18 різних чисел обертів.

Для передачі моменту, що крутить, від колеса 40 на вал IX вмикається кулачкова муфта М2 (рис. 1.3). В маточині цього колеса змонтована кулькова муфта, яка запобігає перевантаженням механізму подач на робочих ходах. Від валу IX обертання може передаватися на ходові гвинти поздовжньої, поперечної та вертикальної подачі.

Загрузка...

При поздовжній робочій подачі столу обертання з валу IX на гвинт поздовжнього переміщення столу передається через циліндричні колеса 28 – 35 та 18 – 33 – 37 і далі через конічні колеса 18 – 16 та 18 – 18 на муфту М5 та гвинт поздовжнього ходу столу. Цей ланцюг дозволяє отримати 18 різних поздовжніх подач в межах 25 – 1250 мм/хв.

При поперечній робочій подачі столу обертання з валу IX на гвинт переміщення поперечних полозків передається через циліндричні колеса 28 – 35, 18 – 33 – 37 – 33. При ввімкнутій кулачковій муфті обертання буде передаватися ходовому гвинту поперечної подачі.

1 – кулачкова муфта; 2 – запобіжна кулькова муфта; 3 – робоча подача; 4 – прискорений хід; 5 – фрикційна муфта; IX – вал. Рисунок 1.3 – Муфти коробки подач універсально-фрезерного верстата 6М82

В поперечному напрямку стіл отримує 18 різних подач від 25 до 1250 мм/хв. При вертикальному переміщенні консолі по напрямним станини рух з валу IX на гвинт вертикальної подачі передається через циліндричні колеса 28 – 35, 18 – 33, 22 – 33 та конічні колеса 23 – 46 та на ходовий гвинт вертикальної подачі. При цьому кулачкова муфта М3 має бути вимкнена. Вертикальна подача вимірюється в межах від 8,3 до 416,6 мм/хв.

Рівняння кінематичного ланцюга поздовжньої подачі для мінімального значення буде мати вигляд:

мм/хв

Для здійснення швидких установочних переміщень столу в поздовжньому, поперечному та вертикальному напрямках вмикають електромагнітну багатодискову фрикційну муфту М6 валу IX. При цьому кулачкова муфта М2 робочого ходу автоматично вимикається. Рух від електродвигуна на вал IX передається за скороченим кінематичним ланцюгом через зубчасті колеса 26 – 50 – 67 – 33. Колесо 33 за допомогою муфти М6 жорстко зв’язується з валом IX і передає обертання далі, до гвинтів поздовжнього, поперечного або вертикального переміщення раніш розглянутими шляхами.

Реверсування робочих та установочних рухів столу здійснюється реверсуванням електродвигуна подачі.

1.2.4 Механізм керування. Для встановлення потрібної величини подачі на верстаті 6М82 застосовано селективний механізм (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Селективний механізм перемикання подач верстата 6М82
Механізм складається з рукоятки, закріпленої на одному валу з дисками 3 та 4. На цьому ж валу розташований лімб 2. В дисках є отвори, в які можуть входити циліндричні кінці рейок. Комбінація отворів в дисках така, що в одному положенні диску 4 напроти кінця рейки немає отвору, а в іншому положенні є отвір в диску 3, але немає в диску 3, в третьому положенні – напроти кінця рейки є отвори в дисках 3 та 4. В залежності від положення отворів рейки займають різні положення, як це наочно видно з рис. 1.5. Рейки 5, 6 та 7 з’єднані через зубчасті колеса відповідно з рейками 8, 9 та 10. На останніх закріплені вилки, зв’язані з рухомими блоками зубчастих коліс.
Рисунок 1.5 – Схема роботи селективного механізму

Для встановлення потрібної величини подачі рукоятки 1 пересувають вправо (на себе). При цьому перемістяться вправо і диски сходять з циліндричних кінців рейок. Потім повертають рукоятку (і диски) вправо або вліво до спів падання потрібної величини подачі (зазначеної на лімбі) зі стрілкою-покажчиком, яка нанесена на корпусі коробки подач. Після установки потрібної величини подачі рукоятку пересувають вліво (від себе). При цьому і диски перемістяться вліво. В залежності від положення отворів в дисках рейки 8, 9 та 10 перемістяться на різні величини. За допомогою вилок 11, 12 та 13 пересунуться на відповідну величину і рухомі блоки, вводячи в зачеплення зубчасті колеса, необхідні для забезпечення встановленої подачі.

В описаному механізмі установка та перемикання подач здійснюється однією рукояткою.

Селективний механізм коробки швидкостей відрізняється від розглянутого тим, що в ньому встановлення потрібної швидкості (поворот перфорованих дисків 3 та 4) здійснюється однією рукояткою (кнопкою), а перемикання швидкостей (зміщення блоків) – іншою рукояткою.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 203 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ділильні головки | Приклади настроювання УДГ–40 на простий поділ. | Порядок виконання роботи | Призначення та конструкція верстата | Кінематична схема верстата | Принцип дії верстата | Кінематика верстата | Порядок виконання роботи | Конструкція верстата | Принцип дії верстата |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ| Конструкція та принцип роботи верстата 6Н81

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.02 сек.)