Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кінематика верстата

Читайте также:
  1. ДОДАТОК В Таблиці настроювання гітар зубофрезерного верстата 5К301
  2. Кінематика обертального руху.
  3. Кінематика фрези
  4. Кінематична схема верстата
  5. Конструкція верстата
  6. Конструкція та принцип роботи верстата 6М82

Кінематична схема верстата представлена на рис. 3.2.

3.3.1 Ланцюг головного руху Рух від двошвидкісного електродвигуна Д1 (N1 = 1/1,7 кВт; n1 = 1000/3000 об/хв.) через варіатор з широким клиновим пасом (передатне відношення iv), клинопасову передачу Ø112/Ø112 надходить на центральний вал, далі – через конічну передачу 24/304 та циліндричну 26/78 – передається на шпиндель фрези.

.

Швидкість обертання фрези настроюють шляхом переміщення конусів варіатора іv.

3.3.2 Ланцюг поділу здійснює зв’язок між обертанням шпинделя інструмента та обертанням столу з заготовкою. Кінематичний ланцюг зв’язує між собою обертання круглого столу верстата з обертанням фрези. Структура кінематичного ланцюга: шпиндель фрези ® циліндрична передача 78/26 ® конічна передача 30/24 ® циліндричні передачі ® диференціал (рух передається між центральними колесами, ідиф = 1) ® конічна передача 28/28 ® циліндрична передача 42/42 ® конічна передача 28/28 ® гітара поділу іх ® черв’ячна передача 1/60 ® стіл верстата.

Розрахункові переміщення ланцюга поділу:

1 об. фрези ® об. столу

Рисунок 3.2 – Кінематична схема верстата 5К301

Рівняння кінематичного балансу ланцюга поділу має вигляд:

.

де ідіф – передатне відношення диференціалу між двома центральними колесами;

іх – передатне відношення гітари поділу;

k – число заходів черв’ячної фрези;

Z – число зубів оброблюваного колеса.

Настроювання ланцюга поділу здійснюється змінними шестернями гітари поділу.

Формула настроювання гітари поділу:

3.3.3 Перший ланцюг диференціалуздійснює додатковий поворот столу для одержання гвинтової лінії зубу колеса при обробці косозубих коліс. Структура кінематичного ланцюга: стіл верстата ® черв’ячна передача 60/1 ® гітара поділу 1/іх ® конічна передача 28/28 ® циліндрична передача 42/42 ® конічна передача 28/28 ® диференціал (рух передається від центрального колеса на корпус, ідиф = 1/2) ® черв’ячна передача 40/2 ® циліндричні передачі (муфта М4 ввімкнена) ® перша гітара диференціалу 1/іу ® черв’ячна передача 2/50 ® циліндрична передача 45/45 ® ходовий гвинт осьової подачі (крок гвинта 2p).

Обробка косозубих коліс можлива за двома схемами.

1. Обробка з осьовою подачею.

Розрахункові переміщення першого ланцюга диференціалу в цьому випадку:

1 об. столу ® переміщення заготовки.

Рівняння кінематичного балансу:

.

де ідіф – передатне відношення диференціалу від центрального колеса на корпус;

іу – передатне відношення першої гітари диференціала;

b – кут підйому гвинтової лінії зубу колеса.

Формула настроювання гітари:

.

2. Обробка з діагональною подачею

Діагональна подача передбачає узгоджене переміщення фрези в осьовому і тангенціальному напрямку. Це дозволяє ефективно використовувати ресурс інструмента.

Розрахункові переміщення кінематичного ланцюга при застосуванні діагональної подачі:1 об. столу ® переміщення заготовки.

Рівняння кінематичного балансу:

де w – кут підйому гвинтової лінії фрези,

SOосьова подача, мм/хв.,

STтангенціальна подача, мм/хв.

Знак «+» приймають в тому випадку, коли напрямок гвинтової лінії фрези та напрямок зубу нарізуваного колеса не співпадають, знак «–» – в тому випадку, коли напрямок гвинтової лінії фрези та зуба колеса співпадають.

Формула настроювання гітари:

3.3.4 Другий ланцюг диференціалуузгоджує обертання столу з тангенціальним переміщенням фрези. Структура кінематичного ланцюга наступна: стіл верстата ® черв’ячна передача 60/1 ® гітара поділу 1/іх ® конічна передача 28/28 ® циліндрична передача 42/42 ® конічна передача 28/28 ® диференціал (рух передається від центрального колеса на корпус, ідиф = 1/2) ® черв’ячна передача 40/2 ® циліндрична передача (муфта М5 ввімкнена) ® друга гітара диференціалу 1/іz ® конічні передачі ® черв’ячна передача 1/35 ® циліндрична передача 56/24 ® конічна передача 24/36 ® ходовий гвинт тангенціальної подачі (крок p).

Загрузка...

Друга гітара диференціалу застосовується в двох випадках.

1. Обробка черв’ячних коліс методом тангенціальної подачі

Розрахункові переміщення кінематичного ланцюга:

1 об. столу ® pmZ переміщення фрези

Рівняння кінематичного балансу:

Формула настроювання гітари:

2. Обробка прямозубих зубчастих коліс методом діагональної подачі.

Розрахункові переміщення кінематичного ланцюга:

1 об. столу ® переміщення фрези

Рівняння кінематичного балансу:

Формула настроювання гітари:

.

3.3.5 Ланцюг діагональної подачі реалізує кінематичний зв’язок між осьовою подачею столу та тангенціальною подачею фрезерного супорта: гвинт осьової подачі з кроком 2p ® циліндрична передача 45/45 ® черв’ячна передача 50/2 ® конічна передача 28/28 (муфта М3 ввімкнена) ® гітара діагональної подачі іО ® конічна передача 27/30 ® черв’ячна передача 1/35 ® циліндрична передача 56/24 ® конічна передача 24/36 ® гвинт тангенціальної подачі з кроком p.

Розрахункові переміщення кінематичного ланцюга:

SO мм осьового переміщення ® ST мм тангенціального переміщення

Рівняння кінематичного балансу:

,

де іо – передатне число гітари тангенціальної подачі.

Формула настроювання гітари діагональної подачі:

.

3.3.6 Ланцюг осьової подачі Рух вертикальної подачі столу від окремого електродвигуна Д2 (N = 1,0 кВт, n = 3000 хв-1) через клинопасову передачу Æ90/Æ125; коробку подач; механізм реверсу передається на конічну зубчасту пару 28/28. Звідти через передачі 2/50; 45/45 на вертикальний ходовий гвинт.

де ік.п. – передатне відношення коробки подач;

іР – передатне відношення механізму реверсу;

Для здійснення швидкого настановного переміщення столу вимикають муфту М1 та вмикають муфту М2.

3.3.7 Ланцюг тангенціальної подачі. Рух тангенціальної подачі фрезерної бабки від окремого електродвигуна Д2 (N = 1,0 кВт, n = 3000 хв-1) через клинопасову передачу Æ90/Æ125; коробку подач; механізм реверсу (муфта М3 вимкнена), передається на гітару іо. Далі через передачі 27/30; 1/35; 56/24; 24/36 на тангенціальний ходовий гвинт.

.

Отже, кінематичній схемі верстата 5К301 притаманні наступні особливості:

- регулювання чисел обертів фрези здійснюється не з допомогою гітари швидкостей, а завдяки безступеневому фрикційному варіатору з розсувними шківами;

- величини подач змінюються також не змінними шестернями, а з допомогою коробки подач на 24 ступені;

- верстат має два двигуни: головного руху та подач. Внаслідок цього подачі на верстаті задаються не в міліметрах на оберт заготовки, а в міліметрах за хвилину. Це вимагає відповідних перерахунків при настроюванні верстата;

- в верстаті передбачено дві гітари диференціала, із яких перша використовується під час обробки косозубих циліндричних шестерень, а друга – у випадках застосування осьової подачі інструмента при нарізанні черв’ячних та прямозубих коліс.

Настроювання гітар кінематичних ланцюгів виконують за розрахунковими формулами або за таблицями. Таблиці для настроювання гітар наведені в додатках В (табл.В1, табл.В2)


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 366 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ | Конструкція та принцип роботи верстата 6М82 | Конструкція та принцип роботи верстата 6Н81 | Ділильні головки | Приклади настроювання УДГ–40 на простий поділ. | Порядок виконання роботи | Призначення та конструкція верстата | Кінематична схема верстата | Конструкція верстата | Принцип дії верстата |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Принцип дії верстата| Порядок виконання роботи

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.014 сек.)