Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Читайте также:
  1. Визначення заробітної плати за системами відрядної формі оплати праці
  2. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА "AutoCAD" ПРИ ВИКОНАННІ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  3. Вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях
  4. Відновлення радикальної преси. „Народ" офіційний орган радикалів. Програма. Співробітники. Передплата. Відгуки.
  5. Е. Чикаленко та його співробітники. В. Семиренко, Л. Жебуньов та інші
  6. Енергоспоживання при виконанні фізичних вправ
  7. Забезпечення безпеки туристів на маршруті.

ЗМІСТ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ……………………………………………...
1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 Вивчення кінематики та настроювання горизонтально- фрезерного верстата та універсальної ділильного головки………….
1.1 Призначення горизонтально-фрезерних верстатів…………...
1.2 Конструкція та принцип роботи верстата 6М82……………...
1.3 Конструкція та принцип роботи верстата 6Н81……………...
1.4 Ділильні головки………………………………………………..
1.5 Порядок виконання роботи…………………………………….
1.6 Контрольні питання…………………………………………….
2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2 Універсальний токарно-затилувальний верстат моделі 1Б811……...
2.1 Призначення та конструкція верстата………………………...
2.2 Кінематична схема верстата…………………………………...
2.3 Порядок виконання роботи…………………………………….
2.4 Контрольні питання…………………………………………….
3 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 Зубофрезерний напівавтомат моделі 5К301………………………….
3.1 Призначення верстата………………………………………….
3.2 Принцип дії верстата…………………………………………...
3.3 Кінематика верстата……………………………………………
3.4 Порядок виконання роботи…………………………………….
3.5 Контрольні питання…………………………………………….
4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 Зубошліфувальний верстат моделі 5831……………………………...
4.1 Призначення верстата………………………………………….
4.2 Конструкція верстата…………………………………………..
4.3 Принцип дії верстата…………………………………………..
4.4 Кінематика верстата……………………………………………
4.5 Порядок виконання роботи…………………………………….
4.6 Питання для самоперевірки……………………………………
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………….
ДОДАТОК А Таблиці настроювання гітар токарно- затилувального верстата 1Б811………………………………………..
ДОДАТОК Б Таблиці настроювання гітар зубошліфувального верстата 5831…………………………………….
ДОДАТОК В Таблиці настроювання гітар зубофрезерного верстата 5К301……………………………………….

Лабораторні роботи відносяться до курсів «Кінематика металорізних верстатів», «Автоматичні лінії та дільниці» та «Технологічні можливості металорізних верстатів», які є дисциплінами вільного вибору студентів.

Задача лабораторних робіт полягає в формуванні у студентів практичних навичок настроювання верстатів.

При виконанні робіт групу ділять на підгрупи. Кожна підгрупа виконує роботи згідно з графіком, затвердженим викладачем, який веде лабораторні роботи. З кожної роботи складається звіт в обсязі, зазначеному в методичних вказівках.

Лабораторна робота вважається виконаною та зарахованою після пред’явлення звіту з виконаним індивідуальним завданням та відповідей на контрольні питання викладача.



ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Загальні положення. До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли інструктаж з техніки безпеки, перевірку знань конструкції верстата та порядку виконання роботи; мають підготовлений звіт з виконаним індивідуальним завданням і одяг яких відповідає вимогам безпеки.

Небезпечними факторами при виконанні лабораторних робіт є:

- підвищена напруга в електричних ланцюгах верстата;

- гострі крайки ріжучого інструмента та стружки;

- рухомі деталі та вузли металорізного верстата.

До початку роботи студент зобов’язаний:

1. Вивчити методичні вказівки до лабораторної роботи, виконати індивідуальне завдання.

2. Пройти інструктаж з техніки безпеки на робочому місці, та перевірку знань конструкції верстата і порядку виконання роботи.

3. Привести одяг у відповідність до вимог техніки безпеки. Одяг має бути закритий, з довгими рукавами. Обшлаги рукавів мають бути застебнуті. Краватки, довгі звисаючі кінці одягу не допускаються. Взуття має бути на низькому підборі. Довге волосся необхідно прибрати під головний убір.

Загрузка...

4. Підготувати та перевірити всі необхідні інструменти і приналежності та попередити викладача або навчального майстра про початок виконання лабораторної роботи

При виконанні лабораторної роботи необхідно:

1. Додержуватися всіх вимог інструкції з охорони праці та пожежної безпеки при роботі на металорізних верстатах на внутрішнього розпорядку університету.

2. Бути акуратним та уважним, виконувати тільки ту роботу, яка передбачається методичними вказівками до лабораторної роботи або доручена викладачем чи навчальним майстром.

3. Забороняється:

- самостійно вмикати верстати та інше обладнання, переходити з одного робочого місця на інше без дозволу навчального майстра чи викладача;

- дотикатися до органів верстата, які рухаються або обертаються;

- відкривати електрощити, електрошафи, вмикати та вимикати рубильники та силові агрегати.

Після завершення роботи прибрати робоче місце, здати навчальному майстру інструмент, навчально-методичну літературу. Залишати робоче місце можна тільки з дозволу викладача.

В аварійній ситуації слід негайно припинити роботу, зупинити верстат натисканням кнопки «Аварійний стоп» та доповісти викладачу або навчальному майстру про те, що сталося.

Ознаками аварійної ситуації є:

- запах диму, полум’я;

- сторонній шум, вібрації, які раптово виникають при роботі верстата;

- раптова зупинка в процесі роботи рухомих органів верстата.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 296 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Конструкція та принцип роботи верстата 6Н81 | Ділильні головки | Приклади настроювання УДГ–40 на простий поділ. | Порядок виконання роботи | Призначення та конструкція верстата | Кінематична схема верстата | Принцип дії верстата | Кінематика верстата | Порядок виконання роботи | Конструкція верстата |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Исходные данные для проектирования| Конструкція та принцип роботи верстата 6М82

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)