Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання роботи

Читайте также:
  1. II. Информация об услугах, порядок оформления
  2. II. Информация об услугах, порядок оформления проживания в гостинице и оплаты услуг
  3. II. Порядок и условия проведения конкурса
  4. II. Порядок расчета платы за коммунальные услуги
  5. II. Условия и порядок проведения фестиваля.
  6. III. Порядок предоставления услуг
  7. III. Сроки и порядок проведения Конкурса

1. Ознайомитись з компонувальною та кінематичною схемами верстата, органами керування.

2. Вибрати з таблиці 3.2 початкові дані для настроювання верстата у відповідності до варіанту.

3. Визначити, які саме кінематичні ланцюги потрібно настроїти для реалізації заданого варіанту обробки.

4. Розрахувати настройку потрібних гітар в наступній послідовності:

– записати розрахункові переміщення кінцевих ланок кінематичного ланцюга;

– скласти рівняння кінематичного балансу;

– розв’язати рівняння кінематичного балансу (вивести формулу настроювання гітари);

– підставити в формулу змінні параметри та обчислити передатне відношення гітари;

– підібрати числа зубів змінних шестерень, які реалізують передатне відношення.

При підборі шестерень для гітар слід виходити з умови наявності на верстаті набору змінних шестерень з наступними числами зубів: 24; 25; 30; 34; 35; 37; 39; 40; 41; 43; 45; 47; 48; 50; 53; 55; 58; 59; 60; 61; 62; 65; 67; 70; 71; 73; 74; 75; 79; 80; 82; 83; 85; 86; 89; 90; 92; 95; 97; 98; 100.

Слід пам’ятати, що в гітарі поділу не припустимий наближений підбор шестерень, в гітарах диференціала підбор шестерень має бути виконаний з високим ступенем точності (до п’ятого знаку після коми).

5. При необхідності розрахувати кут нахилу фрези до вісі заготовки та зобразити схему їх взаємного встановлення. На схемі також зазначити усі рухи інструмента і заготовки.

До виконання практичної частини студент допускається тільки студенти, що повністю виконали розрахункову частину.

6. Настроїти верстат у відповідності до завдання. Для цього встановити шестерні гітар, перевести у необхідне положення ручки керування коробкою подач, встановити необхідний кут нахилу фрези до вісі заготовки.

7. Пред’явити настроєний верстат викладачеві або навчальному майстру. Одержавши дозвіл, ввімкнути верстат та виконати обробку заготовки.

8. Перевірити відповідність параметрів шестерні заданим.

9. Прибрати верстат, здати інструмент навчальному майстру.

3.5 Контрольні питання

1. Які методи обробки зубчастих коліс вам відомі?

2. Яким методом нарізають зубчасті колеса на зубофрезерному верстаті?

3. Технологічні можливості верстата 5К301.

4. Які гітари верстата слід настроїти при обробці:

– прямозубого циліндричного колеса осьовою подачею;

– прямозубого циліндричного колеса діагональною подачею;

– косозубого циліндричного колеса осьовою подачею;

– косозубого циліндричного колеса діагональною подачею;

– черв’ячного колеса радіальною подачею;

– черв’ячного колеса тангенціальною подачею?

5. З якою метою використовують діагональну подачу?

6. Які особливості притаманні кінематиці верстата 5К301?

7. Скільки різних ступенів подач забезпечує коробка подач верстата? Відповідь довести.

8. Записати розрахункові переміщення кінцевих ланок для всіх кінематичних ланцюгів верстата.

9. Записати рівняння кінематичного балансу всіх кінематичних ланцюгів верстата.

10. Вивести формули настроювання всіх гітар верстата.Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 189 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ | Конструкція та принцип роботи верстата 6М82 | Конструкція та принцип роботи верстата 6Н81 | Ділильні головки | Приклади настроювання УДГ–40 на простий поділ. | Порядок виконання роботи | Призначення та конструкція верстата | Кінематична схема верстата | Принцип дії верстата | Принцип дії верстата |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кінематика верстата| Конструкція верстата

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)