Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача.

Мікроекономіка,як складова частина аналітичної економії. Предмет та методологія. Функції. | Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Основні типи моделей. Рівноважні та оптимізаційні моделі. | Попит, закон попиту. Суть ефекту доходу і заміщення. Ринковий та індивідуальний попит. Аналіз зміни попиту та величини попиту. Винятки із закону попиту. Визначники попиту | Пропозиція, закон пропозиції. Ринкова та індивідуальна пропозиція товарів і послуг. Аналіз зміни пропозиції та величини пропозиції. Визначники пропозиції. | Дві концепції формування ринкової рівноважної ціни | Стійка рівновага та її види. Павутинна модель. | Визначники еластичності попиту за ціною. | Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати. | Втрати ефективності внаслідок запровадження непрямого податку | Короткостокова фермерська проблема |


Читайте также:
  1. А) Встановлення земельних норм
  2. Визначники еластичності попиту за ціною.
  3. Використання інформації щодо зовнішнього вигляду людини з метою розшуку та встановлення особи.
  4. Вплив зміни цін на сукупну виручку товаровиробників за умов різної еластичності попиту.
  5. Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати.
  6. ема №2. Встановлення та фіксація фактичних даних. Встановлення особи, чиї дії (бездіяльність) є причиною ДТП.

ВИПАДКИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРАЙОВОЇ РІВНОВАГИ. В умовах нерозвинутої ек-ки можливі ситуації так званої крайової рівноваги: КОЛИ(1) мін ціна пропоз більша за макс ціну попиту(тобто люди не настільки багаті, щоб купувати даний товар). Ситуація можлива також за умови впровадження у в-во нового товару. Досягненню рівноваги може сприяти надання дотацій в-кам. Крива переміщ вправо,досяг рівновага. КОЛИ(2) макс обсяг попиту менший мінімально допустимого обсягу пропозиції. Тут – заходи спроваджені на досягнення рівноваги, в основному, спрямовані на збільш попит на даний торав(реклама товару,обмеж к-ті тов.-замінників,тощо)

1). 2)

 

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 109 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Суть і механізм встановлення ринкової рівноважної ціни.| Суть цінової еластичності попиту та конкретні форми її вираження. Дугова і точкова еластичність попиту.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)