Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дві концепції формування ринкової рівноважної ціни

Мікроекономіка,як складова частина аналітичної економії. Предмет та методологія. Функції. | Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Основні типи моделей. Рівноважні та оптимізаційні моделі. | Попит, закон попиту. Суть ефекту доходу і заміщення. Ринковий та індивідуальний попит. Аналіз зміни попиту та величини попиту. Винятки із закону попиту. Визначники попиту | Суть і механізм встановлення ринкової рівноважної ціни. | Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача. | Суть цінової еластичності попиту та конкретні форми її вираження. Дугова і точкова еластичність попиту. | Визначники еластичності попиту за ціною. | Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати. | Втрати ефективності внаслідок запровадження непрямого податку | Короткостокова фермерська проблема |


Читайте также:
  1. а об’єктом формування розрізняють витрати сукупні (загальні) та витрати на одиницю продукції.
  2. а часом виникнення і формування визначають умисел, заздалегідь обдуманий, і такий, що виник раптово. 1 страница
  3. а часом виникнення і формування визначають умисел, заздалегідь обдуманий, і такий, що виник раптово. 2 страница
  4. а часом виникнення і формування визначають умисел, заздалегідь обдуманий, і такий, що виник раптово. 3 страница
  5. а часом виникнення і формування визначають умисел, заздалегідь обдуманий, і такий, що виник раптово. 4 страница
  6. а часом виникнення і формування визначають умисел, заздалегідь обдуманий, і такий, що виник раптово. 5 страница
  7. а часом виникнення і формування визначають умисел, заздалегідь обдуманий, і такий, що виник раптово. 6 страница

Підхід Вальраса(1)- грунт на різниці в обсязі попиту і обсязі пропозиції. За ціни P1, нижчої за рівноважну, виникає надлишок попиту(дефіцит товару). Конкуруючи за дефіцитний товар, покупці будуть готові платити за нього вижчу ціну. Зрост ціни в свою чергу збільш величину пропоз та зменш величину попиту. Так триватиме доти,доки попит і пропоз не зрівноважаться. За ціни P2,вижчої за рівноважну, вининк надлишок пропозиції. Щоб реаліз товар, продавці знижуватимуть його ціну, що спричинятиме збільш величини попиту,і зменш величини пропоз. Це триватиме до зрівноваж попиту і пропоз. 1 2

Підхід Маршала(2) грунт на різниці цін попиту і пропозиції. Так,к-ть товару Q1 продавці готові реалізовувати за ціною Р1,тоді,як покупці готові купувати за значно вижчою ціною(Р2). Суттєва різниця між ціною попиту і ціною пропозиції спонукатиме виробників збільш в-во товару. Однак, збільш к-ті товару скорочуватиме розрив між ціною попиту і пропоз, сприяючи формуванню рівноважної ціни

Підхід вальраса краще описує ситуацію в коротко строк періоді,маршала у довгостроковому.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пропозиція, закон пропозиції. Ринкова та індивідуальна пропозиція товарів і послуг. Аналіз зміни пропозиції та величини пропозиції. Визначники пропозиції.| Стійка рівновага та її види. Павутинна модель.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)