Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Суть і механізм встановлення ринкової рівноважної ціни.

Мікроекономіка,як складова частина аналітичної економії. Предмет та методологія. Функції. | Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Основні типи моделей. Рівноважні та оптимізаційні моделі. | Попит, закон попиту. Суть ефекту доходу і заміщення. Ринковий та індивідуальний попит. Аналіз зміни попиту та величини попиту. Винятки із закону попиту. Визначники попиту | Пропозиція, закон пропозиції. Ринкова та індивідуальна пропозиція товарів і послуг. Аналіз зміни пропозиції та величини пропозиції. Визначники пропозиції. | Дві концепції формування ринкової рівноважної ціни | Суть цінової еластичності попиту та конкретні форми її вираження. Дугова і точкова еластичність попиту. | Визначники еластичності попиту за ціною. | Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати. | Втрати ефективності внаслідок запровадження непрямого податку | Короткостокова фермерська проблема |


Читайте также:
  1. E. Який механізм утворення слідів крові?
  2. А) Встановлення земельних норм
  3. б’єкт регулювання. Властивості об'єктів управління. Закони регулювання. Вимірювальні перетворювачі. Виконавчі механізми.
  4. б’єктивні та суб’єктивні причини руйнації господарського механізму після проголошення державної незалежності України.
  5. Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача.
  6. Використання інформації щодо зовнішнього вигляду людини з метою розшуку та встановлення особи.
  7. Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати.

Рівноважна ціна – ціна, що збалансовує попит і проп в результаті дії конкурентних цін. Утв рівноваж ціни – це процес, який вимагає певного часу. В умовах вищого рівня конкур відбув швидше пророст ціни в-ка до ціни споживача àрівновага встанов швидше, ніжна низько конкур ринку. В умовах нерозвинутої ринкової економіки можливі випадки, коли ціна S може перевищувати ціну D,а величина S не відповідати величині D.

графіки до першо мех. Встан РЦ

Функції ціни рівноваги:розподільча-ринк ціна розподіляє обмеж к-ть продукції між бажаючими її купити;селективна-ринк ціна допускає до ринку лише частину споживачів,продавців.

Механізм встановлення РЦ: оскільки Р*,як правило,нижча за макс ціну покупця, то площа трикутника Р*АЕ – відображу надлишок покупця. Оскільки Р*,як правило, вижча за мін ціну продавця,то площа трикутника ВР*Е-відображ надлишок продавця.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стійка рівновага та її види. Павутинна модель.| Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)