Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Використання інформації щодо зовнішнього вигляду людини з метою розшуку та встановлення особи.

Поняття криміналістичної габітоскопії | Зовнішній вигляд людини можна уявити у вигляді системи елементів, тобто його деталей, частин , які виділяються при його візуальному вивченні. | Загальнофізичні — до них належать | Супровідні елементи і ознаки. |


Читайте также:
  1. А) Встановлення земельних норм
  2. Акустичні засоби передачі невербальної інформації
  3. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
  4. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  5. Аналіз ефективності використання основних засобів
  6. арактеристика узагальнюючих і часткових показників ефективності використання основного виробничого потенціалу.
  7. атегорія витої пари визначає частотний діапазон в якому її використання ефективне. В даний час використовують 7 категорій кабелю. Категорії визначаються стандартом EIA|TIA 568A.

(Самостійна робота)

 

Використання даних про ознаки зовнішності людини передбачає, насамперед, аналіз та оцінку зібраної і зафіксованої інформації.

 

За результатами такого аналізу і оцінки інформації про ознаки зовнішності людини визначаються форми і напрямки її використання, які, як правило, реалізуються в одній з трьох найбільш типових ситуацій.

Перша ситуація - встановлення відсутнього і невідомого, органам внутрішніх справ, злочинця або очевидця.

 

Вона найчастіше виникає, коли вчинений злочин, а злочинець зник, або по тих чи інших причинах встановити всіх очевидців не вдалося. Ця ситуація є найбільш складною і зустрічається найчастіше.

 

При цьому встановлення особи за ознаками зовнішності може відбуватися в гласних і негласних умовах із застосуванням оперативних, слідчих, експертних методів і засобів.

Друга ситуація - встановлення особи, ще не впізнаної людини яка знаходиться під наглядом.

 

Ця ситуація складається при необхідності встановити особу, яку доставили в міліцію, але яка не має з собою документів та яка приховує своє дійсне ім'я. При цьому дані про ознаки зовнішності використовуються для перевірки, чи не с затриманий тим злочинцем, який зник з місця злочину, який знаходиться в розшуку, прикмети якого відомі, або безвісти зниклою особою, яку розшукують рідні.

Третя ситуація - виникає при знайдені невпізнаного трупу.

 

Найбільш розповсюдженим носієм інформації про зовнішній вигляд людини є пам'ять (уявний образ) осіб, які бачили цю людину. У зв'язку з цим організуються оперативно - розшукові заходи і проводяться слідчі дії за участю очевидців: пред'явлення фотоальбомів, представлення для впізнання осіб в натурі або за фотознімками, використання засобів масової інформації для виявлення очевидців злочину. Але можливість використати уявний образ є не завжди.

 

В таких випадках використовується опис, який використовується при перевірці за реэстраційними матеріалами різних пошукових систем.

 

Одна з повсякденних форм використання опису - розшукові орієнтири, в яких описуються особливі прикмети осіб, які розшукуються.

 

Фотопортрет - включають до оперативних орієнтирів, відсилають для встановлення осіб, які знаходяться в розшуку на Україні, використовуються для роботи з реєстраційними матеріалами, при затриманні, при перевірці документів.

 

Для встановлення особи під час оперативно - розшукових заходів успішно використовуються:

Суб'єктивні портрети - ефективність їх використання підвищується тоді, коли зображення супроводжується описом ознак зовнішності (колір волосся, очей, конституційні і функціональні особливості, одяг).

 

Для встановлення особи померлого, загиблого найчастіше використовується відображення його зовнішності у вигляді опису, фотознімків, суб'єктивних портретів, реконструкцій обличчя за черепом.

 

Опис і фотознімки, які є в картах невпізнаних трупів, порівнюються з описами і фотознімками, які є в картках безвісти зниклих осіб (бланки карг містять однаковий перелік ознак зовнішності).

 

Встановлення обличчя за рисами зовнішності, які відображаються на фотознімках, як правило, здійснюється шляхом проведення судове -портретної експертизи. Матеріали (фотопортрети), представлені до експертизи, повинні бути достовірними (тобто встановлене їхнє походження) і допустимими (тобто отримані в установленому законом порядку), співставленими за ракурсом, близькими за часом виготовлення.

 

Процес експертного дослідження включає п'ять стадій:

1. Підготовча;

2. Аналітична;

3. Порівняльна;

4. Синтезу і узагальнення;

5. Фіксація результатів дослідження.

 

Перша стадія — проводиться вивчення властивостей об'єктів і вплив їх на передачу ознак зовнішнього вигляду.

Друга стадія - здійснюється окреме вивчення об'єктів за фотознімками, проводиться вимірювання елементів, здійснюється розмітка, складаються таблиці, розробки.

Третя стадія - порівнюються відокремлено виявлені ознаки, при цьому встановлюються відмінності і співпадання, які перевіряються безпосередньо за знімками під час їх співставлення, суміщення, накладання.

 

Співставлення - це головний прийом порівняння. Для цього, нерідко, використовуються розмітки, координаційні сітки, кількісні методи.

Суміщення - зображення обличчя в цілому, окремих деталей зовнішнього вигляду використовуються у випадку їх однакового розміщення на знімку. Фотознімки доводять до однакового масштабу, розрізняють по різних лініях, а потім складають частину одного знімку з іншим.

Накладення (аплікація) - використовується при наявності зображення облич, сфотографованих в одному і тому ж ракурсі, одне з них негативне, яке і накладається на інше - позитивне зображення.

Четверта стадія - проводиться оцінка дійсно співпадаючих ознак які відрізняються, формулюються висновки.

П'ята стадія - складається висновок експерта, а у випадку проведення дослідження в непроцесуальній формі -довідка.

 

В залежності від заходів, які проводяться з метою становлення особи і їх результатів, визначаються подальші дії щодо використання отриманих висновків. При цьому якість інформації про ознаки зовнішності, її детальний аналіз, вибір необхідних техніко - криміналістичних засобів і тактичних прийомів мають вирішальне значення для успішного встановлення злочинця або інших осіб.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 95 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Суб'єктивні відображення.| Занятие 2. Основные этапы развития экономической теории

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)