Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Короткостокова фермерська проблема

Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Основні типи моделей. Рівноважні та оптимізаційні моделі. | Попит, закон попиту. Суть ефекту доходу і заміщення. Ринковий та індивідуальний попит. Аналіз зміни попиту та величини попиту. Винятки із закону попиту. Визначники попиту | Пропозиція, закон пропозиції. Ринкова та індивідуальна пропозиція товарів і послуг. Аналіз зміни пропозиції та величини пропозиції. Визначники пропозиції. | Дві концепції формування ринкової рівноважної ціни | Стійка рівновага та її види. Павутинна модель. | Суть і механізм встановлення ринкової рівноважної ціни. | Взаємодія попиту і пропозиції. Випадки встановлення крайової рівноваги. Надлишок виробника, надлишок споживача. | Суть цінової еластичності попиту та конкретні форми її вираження. Дугова і точкова еластичність попиту. | Визначники еластичності попиту за ціною. | Встановлення мінімальної ціни, причини, наслідки. Наслідки мінімальної ставки зарплати. |


Читайте также:
  1. III. УСИЛИЕ РАДИ СБЕРЕЖЕНИЯ УСИЛИЙ. ПРОБЛЕМА СБЕРЕЖЕННОГО УСИЛИЯ. ИЗОБРЕТЕННАЯ ЖИЗНЬ
  2. IV. Национальные проблемы Проблема единства, братства всех народов и их культур
  3. VI. Культурологические проблемы Проблема сохранения памятников культурного наследия прошлого. Проблема сохранения памятников старины и бережное отношение к ним
  4. абота Л.С. Выготского. «Проблема возраста».
  5. адание. Какая из выраженных позиций близка вам? В чем, по вашему мнению, заключается правовая проблема борьбы с экстремизмом?
  6. аждый раз, когда мы думаем, что проблема «где-то там», именно эта мысль и является проблемой.
  7. ак в чём проблема? Пусть эта самая ракета трахнет в жопу ёбанного Саддама, и мы со спокойной совестью продолжим бдения над созданием нетленных художественных опусов.

Суть цієї проблеми полягає в нестабільності чи у значних річних коливаннях цін на продукцію фермерів та їх доходів.

Причинами короткострокової фермерської проблеми є:

а) нееластичність попиту на сільськогосподарську продукцію;

б) коливання попиту на сільськогосподарські продукти;

в) коливання виробництва сільськогосподарської продукції.

Розглянемо коливання пропозиції і попиту в тісному зв'язку з нееластичністю попиту.

Безумовно, сільськогосподарське виробництво є нестабільним. Передусім погодні умови, природні стихії (посуха, морози, наводки) ще не підвладні людині. Отже, за умов, копи Еd < 1, навіть невеликі

зміни у погодних умовах сильно впливають на фермерські ціни та доходи.

Висновок: у короткостроковому періоді нестійкість цін і доходів фермерів пояснюється нееластичним попитом, який перетворює невеликі зміни обсягу сільськогосподарського виробництва та попиту в набагато більші зміни фермерських цін і доходів.

 

26) Державне регулювання цін та доходів у державному секторі економіки

Поняття "паритетні ціни" важливе тому, що воно дає розумне пояснення державним мінімальним цінам на сільськогосподарську продукцію. Факт відставання в довгостроковому періоді ринкових цін на продукцію фермерів від цін на несільськогосподарські продукти означає, що для досягнення паритету необхідно встановити на фермерські продукти ціни вищі рівноважних або ціни підтримки.

Політика підтримання цін. Уряд установлює мінімальну ціну Р1 яка є вищою від рівноважної Р* (рис. 10).

Приватні покупці зможуть купити OQ1 продукції, а залишок продукції (надлишок пропозиції) викупляє уряд за ціною Р1 і зберігає її на складах.

Висновки

1. Фермери виграють, бо їх доходи зростають. Якби держава не втручалася, то фермери

 

Рис. 10. Модель підтримання цін методом встановлення мінімальної ціни

2. Кількість Q1Q2 є надлишковою, держава несе великі видатки на її придбання й утримання на складах. Платники податку змушені більше платити податків, щоб фінансувати цю державну покупку. 0Р1 o Q1Q2 становить додатковий податковий тягар.

3. Споживачі сільськогосподарської продукції втрачають: бо змушені платити більшу ціну Р1 ніж Р*, і споживати менше продукту - Q1 а не Q*. У деяких випадках різниця між ринковою ціною Р* і ціною підтримки Р1 є істотною. Так, у США ціна на цукор у 4 рази перевищує ціну світового ринку.

4. Ціни підтримки, які є вищими, ніж ринкові, привабливі для експортерів. Приплив експорту поглиблює національну фермерську проблему. Держава встановлює імпортні бар'єри.

Основною проблемою політики підтримки цін є надлишки продукції, які зберігає держава. Як їх позбутися?

Політика компенсації різниці цін. Уряд встановлює гарантовану мінімальну ціну. Однак продукція продасться на ринку за ціною попиту. Отже, різницю між ринковою ціною та гарантованою мінімальною ціною уряд виплачує

фермерам у вигляді дотацій (рис 11).

Нехай є мінімальна ціна Р1. За цієї ціни виробники пропонуватимуть кількість 0Q1. Але покупці 0Q1 можуть купити тільки за ціною Р2. Щоб компенсувати різницю уряд платить фермерам дотації Р1P2 за кожну одиницю продукції. Обсяг дотації становить Р1Р2 o 0Q1,.

Висновки

Ця програма є ефективнішою за попередню, оскільки вся продукція продасться і немає надлишків.

Уряд не несе жодних втрат від зберігання продукції, однак витрачає значні кошти з держбюджету на дотації, які лежать на плечах платників податків.

Політика управління пропозицією. Програми обмеження посівних площ і врожаю. Уряд, використовуючи фінансові економічні інструменти, може лімітувати виробництво певної сільськогосподарської продукції та зменшувати її пропозицію на ринку. Інакше кажучи, провадити певне економічне управління пропозицією.

Механізм управління простий: уряд платить певну суму грошей за кожен 1 га землі, яка не використовується для виробництва, або за переорієнтацію вирощування сільськогосподарських культур (наприклад, пшениці на конюшину).

 

Програми управління пропозицією виключають проблему надлишку пропозиції та зберігання продукції. Це їхній плюс.

Мінус: фермери можуть вилучати з обороту (консервувати) гірші за родючістю землі. У результаті спад пропози-

ції та зростання цін будуть незначними. Споживач буде змушений купувати продукцію за вищими цінами.

 

27) корисність та проблеми її виміру. Основні положення кардиналістської теорії корисності.

Корисність — це задоволення, яке споживач отримує від споживання товарів чи послуг або від будь-якої діяльності.

Термін "корисність" ввів англійський вчений Ієремія Бентамг (1748-1832).

Корисність — поняття виключно індивідуальне: те, що для одного споживача може мати високу корисність, іншим може прийматися як антиблаго (наприклад, кава, сигарети, алкоголь). Відносно цих благ термін "корисність" має певну невідповідність, тому економісти давно намагаються замінити його. Відомий російський економіст М.Х. Бунге пропонував використовувати термін "годність" (придатність). "Потреба в наркотичних речовинах, — писав він, — безсумнівна, але чи можна сказати, що опіум і гашиш корисні для курців, — вони лише годні як речовина для наркотичного сп'яніння". А французький економіст Ш. Жид пропонував термін "бажаність". На його думку, такий термін не може характеризуватися моральністю чи аморальністю, не може бути розумним чи безрозсудним. Термін "бажаність" підтримував і також відомий американський економіст і статистик I. Фішер. Він вказував на перевагу антоніма "небажаність" порівняно з "безкорисністю" чи ще гірше — з "антикорисністю". Однак термін "корисність" пережив своїх критиків і використовується й нині.

На думку багатьох сучасних дослідників, корисність не підлягає кількісному виміру (ординалістський погляд), тому блага як носії певної корисності для споживача, можуть бути виміряні тільки порядково: споживач здатний визначитися з черговою послідовністю, в якій би він обирав ці блага для задоволення своїх потреб.

Існує також інша думка (кардиналістська), яка допускає кількісне вимірювання корисності. Таке вимірювання досить умовне, оскільки не має чітко визначеної одиниці виміру. Для порівняння різних корисностей використовують умовні бали, які споживач присвоює благам.

Однією з концепцій чисельної кардинальної вимірності корисності є трактування корисності як жертви. Корисність певної кількості блага (певного набору благ) оцінюється величиною і еталонного блага, яким особа здатна пожертвувати заради отримання одиниці блага, яке оцінюється. Таким чином, на основі експертних опитувань, можна чисельно визначити корисність.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Втрати ефективності внаслідок запровадження непрямого податку| Функція корисності

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)