Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості судового провадження у першій інстанціїЧитайте также:
  1. II.Особливості валютного регулювання в Україні.
  2. Адміністративно-правові норми: поняття, особливості, структура, види.
  3. Визначення, особливості та сфера застосування інформаційної зброї
  4. Визначити складові елементи протоколу судового засідання.
  5. Впровадження результатів досліджень
  6. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  7. Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

План лекції (2 акад. год.)

1. Загальні положення судового провадження у першій інстанції.

2. Підготовче судове засідання і вирішення судом питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

3. Поняття меж судового розгляду кримінального провадження, повноваження прокурора щодо їх визначення.

4. Процедура судового розгляду.

5. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.

 

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Загальні положення судового провадження у першій інстанції.

2. Підготовче судове засідання і вирішення судом питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

3. Поняття меж судового розгляду кримінального провадження, повноваження прокурора щодо їх визначення.

4. Процедура судового розгляду.

5. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

4. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

5. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1430/0/4-12 від 3 жовтня 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sc.gov.ua//.

6. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1446/0/4-12 від 5 жовтня 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sc.gov.ua//

7. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 9 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sc.gov.ua//

8. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1679/0/4-12 від 15 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.sc.gov.ua//

9. Про деякі питання застосування розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1735/0/4-12 від 26 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http:// www.sc.gov.ua//.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

11. Ковтун І.П. Зміна обвинувачення в суді, висунення додаткового обвинувачення та відмова від підтримання державного обвинувачення / Ковтун І.П., Смокович Ю.П., Гуцуляк В.К., Ганова Г.О. – К.: Генеральна прокуратура України, 2013. – 56 с.

12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

13. Малихіна С.М. Методичні рекомендації з питань участі прокурорів у підготовчому судовому провадженні / Малихіна С.М., Смокович Ю.П., Хруслова Л.А., Єні О.В. – К.: Генеральна прокуратура України, 2012. – 52 с.

14. Малихіна С.М. Методичні рекомендації з використання спрощених форм кримінального провадження та участі прокурора в цих провадженнях у суді / Малихіна С.М., Хруслова Л.А. – К.: Генеральна прокуратура України, 2013. – 46 с.

15. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)