Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Досудового розслідуванняЧитайте также:
  1. Загальних положень досудового розслідування
  2. І закінчення досудового розслідування
  3. Наступний етап розслідування.
  4. Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду
  5. Стаття 121. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження
  6. Стаття 214. Початок досудового розслідування

План лекції (2 акад. год.)

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

2. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

3. Закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

4. Звернення до суду з обвинувальним актом.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

2. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

3. Закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

4. Звернення до суду з обвинувальним актом.

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

4. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

5. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Баулін Ю.В. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.

6. Зеленецький В.С. Формування кримінальної справи / В.С. Зеленецький // Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – № 1. – С. 35–40.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

8. Маляренко В.Т. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи / В.Т. Маляренко // Право України. – 2002. – № 4. – С. 47–53.

9. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

Тема 9


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)