Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Извършване на Богослужения, а така също Тайнството Кръщение, Изповед и Причастие в условията на гонения

Читайте также:
  1. Божествената Литургия в условията на гонения
  2. В условията на гонения
  3. ГОНЕНИЯ ЗА ВЯРА И ПРЕДАТЕЛСТВО КЪМ БОГ
  4. За какво ни е необходима генералната изповед?
  5. Как да се подготвим за генерална изповед и как да се изповядваме?
  6. Какво е това «обща изповед» и как да се отнасяме към нея?

(според практиката на древната Християнска Църква).

В древна Русия православните добре са знаели не само как да извършват своето килийно домашно правило, но и това, че при отсъствие на йерей всеки мирянин може да извършва всички църковни служби, с изключение на Тайнствата. Тогава са знаели, как при това е длъжен да действа грамотният мирянин. Знаели и неграмотните, кое и как могат да извършат за всяка една служба. Не само монасите и свещенослужителите, но и миряните добре познавали Църковния Устав, знаели до най-малки подробности, както реда на църковното богослужение, така и правилата за извършване на църковни служби без свещеник. Знаели миряните посочените в Устава правила за външно поведение в Храма и дома (добре знаели правилата на «църковното вежество», както тогава са се изразявали), и с всички тези правила се ръководили всекидневно, доколкото е възможно, приближавайки и своята домашна молитва до църковната (палене на много светилници по време на молитва, отгоре - постоянно горящи; кадене с ръчна кадилница пред домашните светини), и свеждайки домашния семеен начин на живот към манастирския (изобилие на свети икони не само вътре в дома, но и отвън, на вратите, при входа; особено свещено молитвено място в дома; земни поклони пред родителите и по-възрастните; измолване на благословия за всяка работа от главата на семейството...).

За различни житейски случаи, обстоятелства и духовни преживявания православните руснаци са имали немалко съответстващи молитвослови, особено канонични книги. В старинните ръкописни и печатни Каноници има съвършено неизвестни на нас молитвени канони: «При печал и нужда», «При междуособни борби», «За болните», «По време на глад и изнемогване», «За творящите милостиня» и т.н.. И особено - молитвени канони на различни светии, на които от Господа е била дадена различна благодат да помагат на хората в различни обстоятелства. Старинните издания на тези канони са важни с това, че дават подробно указание, как да бъдат четени у дома от миряните.

За съжаление, много хора, не знаейки как да се молят вкъщи, или четат в пълнота порядъка на службите, включително и свещеническите възгласи и ектении, което да правят - не е позволено; или четат каквото и да е по свое усмотрение (например, акатисти), или въобще остават без молитви. Но вярното чедо на Църквата трябва да бъде послушно във всичко. Затова, по думите на свещеноизповедника Атанасий (Сахаров) еп. Ковровски, православният човек трябва и в храма, и вкъщи да «прави молитва не както му се иска на всеки, а със свято послушание, с любов и смирение да изпълнява църковния Устав».

 


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ОБЩ ЗДРАВЕН ПОМЕНИК | Молитва за духовния Отец | За упокоение душите на починалите Божии раби | Молитва 2-а за греховете на рода ни | За които няма кой да се помоли | Мнение за предсъществуването на човешките души | Мнение за сътворението на човешките души | Мнение за раждането на човешките души | За какво ни е необходима генералната изповед? | Как да се подготвим за генерална изповед и как да се изповядваме? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Какво е това «обща изповед» и как да се отнасяме към нея?| При липса на свещеник

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)