Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тест №1.

Історія економіки та економічної думки як предмет вивчає:

1 Сукупність суспільних відносин в їх еволюційному розвитку;

2 Еволюційно-господарської діяльності людства від первісного суспільства до сучасності;

3 Історичний процес виникнення і розвитку економічних ідей, течій, шкіл;

4 Еволюційно-господарської діяльності людства в процесі виникнення і розвитку економічних ідей, концепцій, течій і шкіл на кожному конкретному історичному етапі;

5 Взаємозв'язок теоретичних поглядів і концепцій з умовами і причинами їхнього виникнення та їх впливу на економічне життя людства.

Тест №2.

Що являється теоретичною основою історії економіки та економічної думки:

1 Класична політична економія;

2 Економічна теорія;

3 Неокласична теорія;

4 Інституціоналізм; історія економіки та економічної думки;

5 Неоліберальна теорія.

Тест№3.

Які функції виконує історія економіки та економічної думки:

1 Пізнання поступального процесу еволюції економічної науки;

2 Засвоєння економічних законів і категорій у їх історичних змінах;

3 Формування і розвиток економічного мислення;

4 Наукове обґрунтування економічних процесів і явищ у їх історичний та логічний послідовності;

5 Формування загальних методологічних принципів при проведенні конкурентно- економічного аналізу.

Тест №4.

Які основні підходи визначають періодизації історії економіки та економічної думки:

1 Пятистадійна модель Ліста;

2 Тристадійна модель Гільденбранта-Бюхера;

3 Дгормаційний підхід Маркса;

4 Інстуціонально-технологічний підхід;

5 Історико-хронологічний підхід.

Тест №5.

У якій послідовності розвивається історія економіки та економічної думки. Визначить періоди:

1 Общинний, феодальний, індустріальний, ринковий;

2 Античний, середньовічний, монополістичної конкуренції, постіндустріальний;

3 До індустріальний, вільної конкуренції, соціально-ринкове господарство;

4 Стародавній світ, середньовіччя, індустріальний, постіндустріальний;

5 Давній, рабовласницький, капіталістичний, сучасні ринкові відносини.

Тест №6.

Виразники економічної думки доринкової епохи ідеалізували:

1) ринкові економічні відносини;

2) натурально-господарські відносини;

3) значну торгівлю і лихварські операції;

4) товарне виробництво;

5) всі відповіді правильні.

Тест №7.

Матеріальні передумови виникнення меркантилізму:

1) розвиток продуктивних сил;

2) поглиблення поділу праці та розширення її кооперації;

3) розвиток торгівлі;

4) Великі географічні відкриття;

5) правильні відповіді 1,2.

Тест №8.

Пріоритетним методом економічного аналізу меркантилізму є:

1) емпіричний;

2) каузальний;

3) функціональний;

4) аналізу і синтезу;

5) дедуктивний.


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 251 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розділ 1 | Поєднання теорії і практики | Розвиток економіки в період рабовласницького суспільства | Формування економічної думки Стародавнього світу | Розвиток феодальних відносин в епоху Середньовіччя | Форми землеволодіння, типи феодального господарювання | Економічна думка середньовічного Сходу і феодальної Європи | Розвиток феодальних відносин в Київській Русі. | Феодальне землеволодіння: форми, характер. Основні категорії залежних селян у Київській Русі | Розвиток міст, ремесла і торгівлі в Київській Русі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні підходи та критерії періодизації історії економіки та економічної думки| Економічний розвиток первісної доби та перших цивілізацій

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)