Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теоретична частина

Читайте также:
  1. Вступна частина
  2. Державні фінанси як складова частина фінансової системи України
  3. Електрична частина станцій і підстанцій
  4. Загальна частина
  5. Загальна частина
  6. Загальна частина
  7. Загальна частина

 

1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

2. Предмет, метод податкового права.

3. Поняття, особливості, види податкових правовідносин.

4. Суб’єкти податкових правовідносин.

5. Податкова правоздатність. Податкова дієздатність.

6. Податково-правові норми: класифікація, структура.

7. Система податкового права.

8. Джерела податкового права іх класифікація.

9. Податкове законодавство : класифікація.

10. Податкова політика: її види, характеристика, інструменти проведення.

11. Податкова система, типи податкових систем.

12. Види фінансових платежів до бюджету їх характеристика.

13. Податок, ознаки податку, функції податку.

14. Класифікація податків.

15. Система елементів правового механізму податку.

16. Платники податків: класифікація, обов’язки та права.

17. Правовий статус податкового агента.

18. Поняття об’єкту оподаткування, види, методи визначення.

19. Поняття ставки податку: класифікація та види ставок оподаткування.

20. Поняття бази оподаткування: методи та способи обчислення.

21. Податковий період.

22. Податкова пільга як елемент податкового закону. Види пільг, порядок надання.

23. Методи оподаткування та способи сплати податків та зборів.

24. Податкова звітність. Форми реалізації податкової звітності.

25. Податкова декларація: форми податкових декларацій та відповідальність за їх несвоєчасне подання.

26. Податкове повідомлення та податкова вимога.

27. Поняття і зміст податкового обов’язку, умови його виникнення, зміни та припинення.

28. Гарантії забезпечення податкового обов’язку.

29. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку.

30. Податковий борг та умови його погашення.

31. Податковий контроль: види і способи податкового контролю.

32. Облік платників податку.

33. Інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності органів ДПС.

34. Податкові перевірки, їх види.

35. Строки та умови проведення податкових перевірок.

36. Оскарження результатів податкових перевірок.

37. Погашення податкового боргу платників податку. Строки давності.

38. Прямі податки в Україні їх види, переваги та недоліки.

39. Податок на прибуток підприємств. Характеристика елементів правового механізму.

40. Плата за землю: характеристика елементів правового механізму.

41. Непрямі податки: їх види, переваги і недоліки.

42. Податок на додану вартість. Характеристика елементів податку.

43. Акцизний податок. Характеристика елементів правового механізму податку.

44. Мито: види мита.

45. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу : характеристика елементів правового механізму.

46. Змішані податки та збори в податковій системі України.

47. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

48. Платники податку на доходи фізичних осіб.

49. Поняття податкової соціальної пільги: її розмір та умови застосування.50. Спрощена система оподаткування. Критерії переходу юридичних та фізичних осіб на спрощену систему оподаткування.

51. Податкові злочини та правопорушення.

52. Класифікація податкових правопорушень.

53. Кримінальна відповідальність за податкові злочини.

54. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

55. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

56. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування.

57. Міжнародні податкові угоди та їх види.

58. Спеціальні податкові режими.

59. Фіксований сільськогосподарський податок.

60. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПОДАТКОВЕ ПРАВО | ТЕМА 7. Правове регулювання | Методи навчання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методи контролю| Практична частина

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.016 сек.)