Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В оцінюванні екологічного ризику виділяють наступні основні підходи: інженерний, модельний, ___________ та соціологічний.

Читайте также:
  1. A good laugh is sunshine in a house.
  2. A guide showed us the sights of Paris.
  3. A Note About England in the Nineteenth Century
  4. A renc gelebrin thiliol...
  5. A The basic vocabulary
  6. A Types of antonyms
  7. A программистов

юридичний;

+експертний;

організаційно-управлінський;

науковий;

економічний.

 

Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня – це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території ________ областей (АР Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (АР Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету.

трьох і більше;

+двох і більше;

чотирьох і більше;

двох;

трьох.

 

109. Надзвичайна ситуація місцевого рівня – це надзвичайна ситуація, яка ___________, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об’єкта, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету.

не виходить за межі СЗЗ потенційно небезпечного об’єкта;

виходить за межі двох і більше потенційно небезпечних об’єктів;

+виходить за межі потенційно небезпечного об’єкта;

виходить за межі трьох і більше потенційно небезпечних об’єктів;

не виходить за межі промислового майданчика потенційно небезпечного об’єкта.

 

До територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорно-бильської катастрофи, в межах України належать території, на яких виникло стійке забруднення довкілля радіоактивними речовинами понад доаварійний рівень, що з урахуванням природно-кліматичної та комплек-сної екологічної характеристики конкретних територій може призвести до опромінення населення понад ____ за рік.

2 мЗв;

5 мЗв;

+1 мЗв;

10 мЗв;

1,5 мЗв.

Радіаційно небезпечні землі – це землі, на яких ___________, одержання сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, що відповідають національним та міжнародним допустимим рівням вмісту радіоактивних речовин або які недоцільно використовувати за екологічними умовами.

+неможливе подальше проживання населення;

обмежено можливе подальше проживання населення;

можливе подальше проживання населення;

неможливе ведення підсобного господарства населенням;

можливе ведення підсобного господарства населенням.

 

Екологічна політика має певні рівні та сфери дій. Вона може бути, ___________, і спрямована на збереження тієї чи іншої екосистеми або біосфери загалом, стосуватися різних аспектів людської діяльності.

+глобальною, регіональною, національною та локальною;

біосферною, екосистемною, біосистемою;

відкритою, скритою, пасивною, активною;

глобальною, материковою;

дозволеною, забороненою, активною.

 

113. ________ екологічна ситуація – існують нескладні екологічні порушення, підтримання екорівноваги можливо під час проведення планових природоохоронних заходів і екологічного контролю.+стаціонарна (сприятлива);

надзвичайна (напружена);

кризова;

катастрофічна;

локальна.

 

Екологічна ситуація характеризується глибокими незворотними змінами природи, втратою природних ресурсів і погіршенням умов проживання населення і відчутним погіршенням здоров’я людей.

стаціонарна (сприятлива);

надзвичайна (напружена);

кризова;

+катастрофічна;

небезпечна.

 

Зона________– це територія, на якій у результаті техногенної або руйнівної дії природних стихійних явищ виникли короткочасні негативні зміни в навколишньому середовищі, які посилили ризик захворювання населення, безмірне зниження якості природних ресурсів, що потребує обмеження екологічно небезпечних видів діяльності.

+обмеженої екологічної безпеки;

підвищеної екологічної небезпеки;

підвищеної екологічної безпеки;

екологічної катастрофи (лиха);

Загрузка...

екологічного неблагополуччя.

 

Зона ___________– це території, де внаслідок техногенної або руйнівної дії стихійних природних явищ на довгий час виникають негативні зміни в навколишньому середовищі, які призводять до загрози здоров’ю людини, порушення природних об’єктів , обмеження діяльності людини.

обмеженої екологічної безпеки;

+підвищеної екологічної небезпеки;

підвищеної екологічної безпеки;

екологічної катастрофи (лиха);

екологічного неблагополуччя.

Зона ________________ – це території, де внаслідок техногенної або руйнівної дії стихійних природних явищ виникли стійкі незворотні негативні зміни в довкіллі, які призводять до евакуації населення і на яких заборонена господарська діяльність.

обмеженої екологічної безпеки;

підвищеної екологічної небезпеки;

підвищеної екологічної безпеки;

+екологічної катастрофи (лиха);

екологічного неблагополуччя.

 

118. Соціальний ризик, який визначається як співвідношення між …………………з боку джерела загрози (загинули, захворіли, травмовані тощо), і ймовірністю такої події (аварія, землетрус, повінь тощо). Використання цього критерію дозволяє визначити кількість людей, які можуть бути уражені внаслідок реалізації небажаної події.

+кількістю людей, що зазнали впливу;

кількістю наявного населення;

екологічний ризику;

індивідумом;

стаціонарним джерелом викиду.

 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 223 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПОДУШКА ОВЕЧКА | Нормами радіаційної безпеки встановлюють три категорії осіб, які зазнають опромінювання: А (1),С(2), Б(3), Д(4), В(5), Е(6). | Оболонку називають епігеосферою. | Геосистема досягла свого вищого ступеня розвитку, перебуває в стані рівноваги, найбільшою мірою відповідає даним умовам. | Це антропогенний ландшафт, який виникає в процесі використання земель у сільському господарстві. | Здатність геосистеми протистояти зовнішнім впливам свідчить про її … . 1 страница | Здатність геосистеми протистояти зовнішнім впливам свідчить про її … . 2 страница | Здатність геосистеми протистояти зовнішнім впливам свідчить про її … . 3 страница | Здатність геосистеми протистояти зовнішнім впливам свідчить про її … . 4 страница | МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
За територіальним поширенням розрізняють надзвичайні ситуації загальнодержавного, ____________, місцевого, об’єктного рівнів.| На раптові (1), які швидко поширюються (2), які поширюються з помірною швидкістю (3), швидкісні (4,) квазіповільні (5), повільно поширюється (6).

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.025 сек.)