Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розповідь учителя

Читайте также:
  1. II. В поисках гуманистического иудаизма: молодость и европейские учителя
  2. II. Вступительное слово учителя об Олимпийских играх.
  3. IV. Как появились домашние животные — рассказ учителя
  4. V. Знакомство с экономикой — лекция учителя
  5. VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ.
  6. Анализ труда учителя
  7. Вводное слово учителя.

Матеріальна відповідальність — це вид юридичної відповідальності, яка накладається у випадку, коли внаслідок дій працівника було завдано матеріальної шкоди підприємству, установі, організації.

Матеріальна відповідальність виражається в обов’язку працівника відпо­відати за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

Умови накладення матеріальної відповідальності:

· наявність прямої дійсної шкоди, яка виражається у втратах, викраденні, знищенні, пошкодженні майна, що викликало необхідність зробити ви­трати на відновлення або придбання майна;

· протиправна поведінка особи, тобто невиконання або неналежне виконан­ня працівником своїх трудових обов’язків;

· причинний зв’язок між протиправною дією та заподіяною шкодою;

· вина працівника в заподіяній шкоді.

Існує два види матеріальної відповідальності: обмежена матеріальна від­повідальність і повна матеріальна відповідальність.

Обмежена матеріальна відповідальність включає обов’язок працівника відшкодувати збитки в межах середнього місячного заробітку. Цей вид від­повідальності застосовується в усіх випадках, якщо для працівника законо­давством не передбачена повна матеріальна відповідальність.

Повна матеріальна відповідальність передбачає обов’язок працівника відшкодувати шкоду в повному обсязі.

Законодавство визначає такі випадки настання повної матеріальної від­повідальності:

· між працівником і підприємством, установою, організацією укладено письмовий договір про взяття на себе повної матеріальної відповідальності;

· майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою до­віреністю або за іншими разовими документами;

· шкоди завдано діями працівників, які мають ознаки діянь, що пересліду­ються у кримінальному порядку;

· шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані:

· шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків;

· службова особа винна у незаконному звільненні або переведенні працівни­ка на іншу роботу;

· шкоди завдано нестачею, навмисним знищенням або навмисним псуван­ням матеріалів, напівфабрикатів, виробів, при їхньому виготовленні, а та­кож інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівнико­ві в користування.

Покриття шкоди працівниками проводиться за розпорядженням власни­ка або уповноваженого ним органу або за рішенням суду.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 85 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК | III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ | Розповідь учителя . | Розповідь учителя | Розповідь учителя | Бесіда на повторення | Розповідь учителя | Розповідь учителя | Додаткова інформація | Види робочого часу визначені законодавством України. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фронтальна бесіда| КОНСПЕКТ УРОКУ-ПРОЕКТУ (2 клас)

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)