Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Складіть порівняльну характеристику класифікацій методів навчання та вкажіть , що в них спільне ,а що відмінне :А) за джерелами знань

Читайте также:
  1. II. Актуалізація опорних знань учнів
  2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
  3. II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
  4. V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ
  5. Визначити джерела залучених (позикових) коштів та надати їх характеристику.
  6. Визначте зміст поняття «методи навчання». Обґрунтуйте роль цих методів в організації навчального процесу.
  7. Визначте психолого – педагогічні особливості навчання підлітків. Порівняйте особливості розвитку особистості підлітка та юнака.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Б) за рівнем абстракції навчальних цілей (Козаков В.А.)

Метод навчання (від грецького metodos — шлях до мети) — поняття вельми складне і неоднозначне. До сих пір вчені-дидакти, які займаються цією проблемою, не прийшли до єдиного розуміння і тлумачення сутності цієї категорії.

Існує безліч класифікацій методів навчання ,одни з них це :1. Традиційна класифікація методів навчання 2. Класифікація методів за етапами процесу навчання (М. А. Данилов, Б. П. Йосипов). 3. Класифікація методів за рівнями пізнавальної діяльності (І. Я. Лернер, М. Н. Скаткін)4. Деякі вчені-дослідники розробили бінарні (М. І. Мах-мутов) та полінарні (В. Ф. Паламарчук, В. І. Паламарчук) класифікації методів навчання

5. Класифікація німецького дидакта Л. Клінберґа виділяє методи навчання у сполученні з формами спіробітництва під час процесу навчання

6. Організаційна класифікація Ю. К. Бабанського

7. Класифікація методів навчання за навчальними цілями (В. А. Козаков)

Порівняльна характеристика класифікацій методів навчання :А) за джерелами знаньБ) за рівнем абстракції навчальних цілей (Козаков В.А.)

За джерлами знань

Традиційна класифікація методів навчання, витоки якої беруть початок з давніх філософських та педагогічних систем — адаптована для нинішніх умов.

В якості загальної ознаки беруться джерела знань: практика, наочність, слово. В ході культурно-освітнього розвитку приєднується ще одна ознака — книга, а в останні десятиріччя — потужні електронні джерела інформації — «відео» в сполученні з сучасними комп’ютерними системами. Цю класифікацію можна зобразити у вигляді таблиці .

Практичні Наочні Словесні Робота з книгою Відео- методи
досліди, вправи, навчально-виробнича практика ілюстрація, демонст- рація, спостереження учнів пояснення, роз­повідь, бесіда, інструктаж, лекція, дис- кусія, диспут читання, вивчення, реферування, переглядання, цитування, нотування, конспектування пере- гляд


За рівнем абстракції навчальних цілей (Козаков В.А.)

Класифікація методів навчання за навчальними цілями (В. А. Козаков),у якій рівням абстракції навчальних цілей (загальні, орієнтовні, операціоналізовані) відповідають види, типи, способи методів навчання.Спільне в цих класифікаціях те,що в обох класифікаціях описуються певні типи,засоби методів навчання, а відмінне те ,що в класифікації за джерелами знань, просто зазначені типи методів навчання та перераховуються їх види , це більш проста класифікація,а в класифікації за рівнем абстракції навчальних цілей , зазначені методи навчання: за зовнішніми формами прояву (усні,письмові,наочно-усні) ; за їхніми дійовими проявами( діалогічні; предметно-групові; групові);за способами виконання(індивідуальна робота; самостійна робота).Це більш складна класифікація.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: III. Нарушения обмена веществ | IV. Поражение кожи | Назвіть специфічні ознаки процесу навчання на відміну від інших видів діяльності. Охарактеризуйте його основні структурні компоненти. | Дайте порівняльну характеристику трьох освітніх парадигм. | Поясніть зміст поняття «навчальний менеджмент» та визначте основні функції управління навчанням. | Складіть перелік професійно важливих якостей педагога як керівника. | З позиції власного досвіду обґрунтуйте необхідність дотримання принципів навчання. | Доведіть необхідність цілепокладання у навчанні. | Дайте порівняльну характеристику інформаційно-рецептивного та репродуктивного або частково –пошукового та дослідницького методів навчання | Назвіть види стимулів навчання і наведіть приклади їх використання викладачами. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Наведіть приклади хибних формулювань навчальних цілей різних типів.| Визначте зміст поняття «методи навчання». Обґрунтуйте роль цих методів в організації навчального процесу.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)